הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 32369-10-19

בפני
כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
שלמה "סיקסט" sixt חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בשים לב לנימוקי הבקשה ולאחר שעיינתי בתגובת הנתבעת, הנני מורה על מינויו של פרופ' נחום הלפרין , ביה"ח אסותא, אשדוד, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, מומחה אשר יבדוק את התובע ת.

2. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע נשוא כתב התביעה, ובמיוחד יתייחס לפרמטרים הבאים:

2.1 . האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות.
2.2 . הקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
2.3 . האם התובעת תהיה זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן- מהם סוגי הטיפולים ומהי
העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
2.4 . האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד.
2.5 האם יש לייחס את מצבה הרפואי הנוכחי, ככל שישנו, לעברה הרפואי טרם התאונה.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
4. בשלב זה תישא הנתבעת בשכרו של המומחה, וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה לא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, הצדדים יפקידו את שכר המומחה במזכירות, אשר לא תוציא כתב מינוי בטרם הופקדו הכספים.
5. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר בתוך 60 יום מהיום.
6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 יום ממועד קבלת חוות
הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
7. תחשיב נזק מעודכן מטעם התובעת יוגש עד 21 יום קודם מועד הדיון שייקבע.
תחשיב נזק מעודכן מטעם הנתבעים יוגש עד 14 ימים קודם מועד הדיון שייקבע.

ניתנה היום, ח' שבט תש"פ, 03 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.