הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 31039-02-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובעת
פלוני

נגד

נתבעות

  1. איי די איי חברה לביטוח איי די איי בע"מ
  2. נירז רוזי מלכה

החלטה

בהמשך להודעה מיום 11.07.2020 , אני מורה על מינויו של פרופ' בלייך אברהם, יו"ר ועדת ההיגוי המקצועית של נט"ל, פרופ' לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביב וראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש, לשעבר: ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, מנהל בית החולים לב השרון, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל, טלפון: 050-XXXX910 , 03-XXXX124 בתחום הפסיכיאטריה על מנת שיבדוק את התובעת ויחווה את דעתו ביחס למצבה עקב התאונה מיום 22.01.2019.

במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה לשמש כמומחה מטעם בית משפט בתיק זה, יודיע המומחה תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי.

הצדדים ימציאו למומחה תוך 15 ימים מסמכים רפואיים בדבר הטיפול הרפואי שקיבלה התובעת. אין להמציא למומחה חוות דעת רפואיות או דו"חות ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות התאונה ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובעת כיום בנכות צמיתה בגין התאונה ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם התובעת תהיה זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
המומחה יתייחס גם לנכויות זמניות, ככל שקיימות.

שכרו של המומחה יעמוד על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת1 בשכרו של המומחה. הנתבעת1 תסדיר תשלום שכר טרחת המומחה ישירות עם המומחה.
המומחה לא יחל בעבודתו בטרם הוסדר שכר טרחתו.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולצדדים ככל האפשר תוך 60 יום.

ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובעת, שיחול לאחר תום המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובעת תתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן תתייצב ותבצע כל בדיקה נוספת כפי שתידרש על ידי המומחה.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

עם קבלת חוות הדעת יינתנו הנחיות להמשך.

קובעת תזכורת פנימית בפני ליום 10.10.2020.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תש"פ, 16 יולי 2020, בהעדר הצדדים.