הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 28682-03-19

בפני
כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשת התובע למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה.

התובע יליד 1995 , נפגע בתאונת דרכים ביום 15.7.17, בעת ש נהג ברכבו הפרטי מסוג סיאט מ.ר. (להלן: "הרכב") 2995180 המבוטח על ידי הנתבעת .

כתוצאה מהתאונה פונה התובע למיון במוקד לרפואה דחופה שבבית החולים יוספטל באי לת, שם אובחן כי סובל מרגישות פארא וטרבלית צווארית ללא הגבלה בתנועה . צילום כתף נמצא ללא ממצא חבלתי. התובע שוחרר לביתו ופנה בשנית למיון בבית החולים יוספטל וכן הגיע למיון בבית החולים סורוקה וביקר במרפאה אורתופדית בסורוקה ובמרפאה לפגיעות ספורט וכירורגיה אורתרוסקופית בשל רגישות וכאבים בכתף.

ביום 19.9.19 הגיש התובע לתיק בית המשפט טופס ווס"ר ותצהיר בריאות בהתאם לתקנות וזאת במענה להחלטתי מיום 12.9.19.

הנתבעת מתנגדת לבקשה.

לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים ובתגובה לה, מצאתי שיש מקום להיעתר לבקשה.

עיון במסמכים הרפואיים מעלה כי נמצאו רגישות ניכרת מעל מפרק ACJ, נפיחות קלה ותנועות כתף מוגבלות בכל הטווחים, והתובע אובחן כסובל מפריקת ACJ.
יש במסמכים אלו כדי להוות ראשית ראיה כנדרש.

לפיכך, הנני ממנה את ד"ר אורן אריאל, רופא בכיר ביחידה לכירורגיה של הכתף, בבית החולים שיבא – תל השומר , מרח' הבנים 14 א' הוד השרון . טלפון : 09-XXXX184 ,09-XXXX219 כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה , על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו ביחס למצבו עקב התאונה מיום 15.07.2017 (להלן: "האירוע").

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע ובמיוחד יתייחס ל:

כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

בתוך 15 ימים, ימציא התובע למומחה, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המסמכים").
בתוך 30 ימים נוספים, רשאית הנתבעת להמציא למומחה מסמכים נוספים.
המומחה מתבקש לתת את חוות דעתו בתוך 60 ימים ממועד קבלת המסמכים מהצדדים.

שכרו של המומחה יעמוד על סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובעת, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה. הנתבעת תשלם את שכר המומחה, ישירות למומחה, ולא באמצעות קופת בית המשפט.

המומחה לא יחל בעבודתו בטרם הוסדר שכר טרחתו.

ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר תום המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.

המומחה מתבקש לפעול באופן הבא:

המומחה יודיע בתוך שבעה ימים האם ישנה מניעה כלשהי מטעמו לשמש כמומחה בתיק זה.
המומחה ישלח לבית המשפט הודעה לגבי מועד ומקום הבדיקה, ובכפוף לכך שקיבל את המסמכים הרפואיים מהצדדים, ולא יאוחר מ 60 יום מקבלת ההחלטה והכל ככל שלא ניתנה החלטה אחרת.
במידה שהמומחה לא קיבל מסמכים רפואיים מטעם מי מן הצדדים במועדים הנקובים בהחלטה זו, יודיע על כך לבית המשפט.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

עם קבלת חוות הדעת יינתנו הנחיות להמשך.

קובעת בפני לתזכורת פנימית, לעוד 120 יום לוודא קבלת חוות הדעת.

ניתנה היום, י"ד תשרי תש"פ, 13 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.