הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 23119-07-14

בפני
כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובע

בנק לאומי באר שבע סניף מרכז הנגב 10922

נגד

נתבעים

  1. תמר (ר.כ.) פיתוח טכנולוגיות בע"מ
  2. גבריאל מימון
  3. שמואל אסולין
  4. נתן חיים ג'בלי

צדדי ג'

  1. תמר (ר.כ.) פיתוח טכנולוגיות בע"מ
  2. רוני כהן

החלטה

לפני בקשה להגשת ראיות נוספות על ידי צדדי ג' (תצהיר ומסמכים).

דיון והכרעה
התביעה דנן הינה תביעה של בנק (שהוגשה מלכתחילה בסדר דין מקוצר), נגד חברה אשר ניהלה אצלה חשבון בנק (חברת תמר) , ונגד הערבים לחובות החברה (מר אסולין ומר מימון).
התביעה הוגשה בתחילה בסדר דין מקוצר כאשר בהמשך ניתנה רשות להגן.
בהחלטתי בבקשת הרשות להגן מיום 21.04.16 קבעתי בין היתר כדלקמן: עיון בטענות הנתבעים מעלה כי הם מודים בקיומו של החוב כלפי הבנק.
החברה טענה כי אינה חבה לבנק דבר אולם מבירור טענות החברה עלה כי כוונתה הינה שישנו חוב לבנק, אולם כי החוב אינו שלה.... לכך אוסיף כי לא נשמעה מפי הנתבעים טענה מפורטת כלשהי לגבי גובה החוב" (ראה סעיף 60).
בין החברה לבין הערבים מתנהל סכסוך כאשר הערב, הנתבע 3, מר שמואל אסולין, הגיש הודעת צד ג' נגד החברה ונגד מנהלה ובעל המניות בה, מר רוני כהן.
הן לערבים והן לחברה טענות נגד הבנק, אולם הדיון בתיק מתארך מאוד בשל הסכסוך שבין מר אסולין לבין חברת תמר ומנהלה, כך שהבנק בעצם "שבוי" בתוך אותו סכסוך שאינו מעיינו.
התביעה דנן הוגשה בחודש 07/14, היינו לפני כמעט 5 שנים (4 שנים ו – 9 חודשים).
תצהירי עדות ראשית של הצדדים הוגשו במהלך השנים 2017 ו – 2018.
בתיק נוהלו עד כה 5 דיוני הוכחות והתיק קבוע למחר לדיון הוכחות 6 שאמור להיות הדיון האחרון. דיון ההוכחות הראשון היה בתאריך 11.06.18, היינו לפני כשנה. כל העדים כבר עלו על הדוכן ונחקרו. העד האחרון, צד ג' 2, כבר נחקר אולם חקירתו לא הושלמה.
הדיון נקבע לשעה 15:00 (שעה מאוחרת יחסית), בשל המאמץ של בית המשפט והצדדים, למצוא תאריך נוסף ואחרון להוכחות טרם הפגרה, כאשר בית המשפט הגדיר לצדדים שהדיון יתקיים עד מאוחר במטרה לסיים את שמיעת ההוכחות.
הראיות שמבקשים צדדי ג' להגיש במסגרת בקשה זו, הינם תצהיר ומסמכים , המוגשים על מנת לתמוך בטענות צדדי ג' כי הפטנט וכל זכויות בפטנט הינם בבעלות בלעדית ומלאה של תמר ואין לרוני ולכל גורם אחר זכויות כלשהי בפטנט , ומסגרת כך גם לתמוך בטענת צדדי ג' לפיה המחאת הזכות לא נוצרה לצורך המשפט. התצהיר בא גם לתמוך בטענה כי כספי הגיוס לא נועדו להפחית את ערבותו האישית של מר אסולין לבנק.
נטען בבקשה נשוא החלטה זו כי: "..עלה בידי המבקשת לאתר מסמכים נוספים בעניין רישום הפטנט ע"ש החברה אשר לא היו בחזקת המבקשת בעת הגשת תצהירי עדותה הראשית ו/או לפני ישיבת ההוכחות שהתקיימה ואשר יבש בהם לכדי לשפוך אור על הזכויות בפטנט החברה שבארה"ב" (ראה סעיף 2 לבקשה). בבקשה לא נרשם מדוע המסמכים לא היו בחזקת צדדי ג', בעת הגשת תצהירי עדותם הראשית, אולם עיון במסמכים מעלה לכאורה, כי לא היו כיוון שלא התבקשו לפני חודש ינואר 2019 (ראו בעניין זה סעיף 3 לתצהיר ממנו עולה כי נספחים 2 ו – 3 לתצהיר הוצאו לבקשתו של המצהיר "לאחרונה"). מסמך נוסף שנטען שצורף, מחודש 06/2001, היה בידי צדדי ג' עת הגישו הראיות מטעמם, ואין כל הסבר מדוע לא צורף לתיק בית המשפט עד היום . אין כל הסבר מדוע "אותר לאחרונה" על ידי מר סנטו (ראה סעיף 1 לתצהיר).
בתיק דנן התקיים הליך גילוי מסמכים מאוד ממושך בין מר אסולין לבין צדדי ג', והיה על צדדי ג' להמציא לתיק את כל המסמכים הרלוונטיים עוד בשלב זה.
לכל האמור אוסיף כי הטענה של שולח ההודעה, רו"ח אסולין, לפיה צד ג', רוני כהן, דאג לרשום על שמו האישי את הפטנט נמצאות כבר בתצהיר עדותו הראשית של רו"ח אסולין , אשר הוגש עוד ביום 04.02.18, בעניין זה אפנה לסעיפים 110, 112 – 118 לתצהיר (וצודק ב"כ אסולין בטענתו לפיה הטענה עלתה עוד במסגרת הודעת צד ג', ראה למשל סעיף 46 להודעה).
לא ברור מדוע לא ניתן היה להגיש את תצהירו של מר סנטו במסגרת תצהיר העדות הראשית שהגיש צד ג', במועד הקבוע להגשת ראיותיו.
אין גם כל הצדקה לאשר את הגשת התצהיר בנוגע למכתב הגיוס.
ככל והבקשה תתקבל יהיה צורך לקבוע ישיבה הוכחות נוספת (7 במספר), ולחקור את המצהיר, שכן הצדדים ודאי לא הצליחו להיערך לכך למחר, טרם התקבלה החלטת בית המשפט, כמו כן יתכן ויהיה צורך לאפשר השלמת חקירה ראשית ונגדית, לעדים שכבר העידו (ראה למשל הטענה בסעיף 15 לתצהיר).
כאמור לעיל, הצדדים כולם ובית המשפט נערכו לקיים ישיבת הוכחות אחרונה בתיק זה למחר.
לכל האמור אוסיף (אם יש צורך בכלל להוסיף(, כי דיון ההוכחות האחרון התקיים ביום 08.01.19.
הבקשה דנן הוגשה ביום 01.04.19, כאשר מועד ההוכחות קבוע ליום 15.04.19. כלומר, הבקשה הוגשה כ – 3 חודשים לאחר מועד ההוכחות האחרון, בסמוך מאוד למועד ההוכחות שנקבע למחר, כאשר אין בכלל את פרק הזמן הדרוש לדיון בבקשה, בהתאם לתקנה 241 (20 יום לתשובה, 10 ימים לתגובה לתשובה). כך "הלחיצו" הצדדים השלישיים את המערכת כולה. החלטה זו נכתבת באישון לילה, כאשר מונחת לפני בית המשפט תגובה ותשובה לתגובה, שהוכנו בלחץ רב על ידי הצדדים.
הערך של "חקר האמת" אין בו כדי לגבור על הכשלים שפורטו לעיל. ספק בעיני גם מה ערכם של אותם מסמכים שנוסחו על ידי מי שמתגורר בארץ אחרת ולא ניתן להביאו לחקירה.
בבקשה נטען כי בית המשפט הנכבד אפשר במסגרת ההליך למשיבים לצרף ראיות נוספות לאחר סיום עדותם וכיוצ"ב (ראה סעיף 6 לבקשה). המבקשים לא הפנו לאיזו החלטה הם מתכוונים. כך או כך, ודאי לא נעלם מעיני צדדי ג' כי בית המשפט אפשר להם באמצע דיון ההוכחות על אף התנגדות הצדדים, לתקן את חוות הדעת מטעמם.
כך או כך, כל מקרה לגופו. הבקשה דנן הינה חריגה, ואינה דומה לבקשות קודמות שהוגשו.
אשר על כן הבקשה נדחית.

צדדי ג' ישלמו לב"כ הבנק ולב"כ מר אסולין הוצאות בקשה זו בסך של 4,680 ₪ לכל אחד. הסכום הנ"ל ישולם תוך 30 יום מהיום ללא קשר לתוצאות ההליך.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א ניסן תשע"ט, 16 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.