הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 22874-12-20

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

תובעים
פלוני
פלוני

נגד

נתבעים

  1. שוקרי סייד
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שבחנתי את בקשת התובעים למינוי מומח ים החלטתי כי יש מקום למנות מומחה בתחום האורתופדיה לשני התובעים ואני ממנה את ד"ר אלחנן בר און טל' 03-XXXX759 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט. כמו כן מצאתי כי יש מקום למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה לתובע 1 (בסייגים שיפורטו בהמשך) ואני ממנה את ד"ר עירית אוריין, טל' 052-XXXX765. אציין כי לא התבקש מינוי בתחום זה לתובע 2.
המומחה בתחום האורתופדיה יקבע ממצאים לגבי מצבם הרפואי של שני התובעים, בעקבות אירוע תאונת הדרכים מיום 19.12.18, והמומחית בתחום הפסיכיאטריה תקבע מצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע 1 בלבד בעקבות אותה תאונה. במיוחד יתייחסו המומחים ל:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
האם  יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו  בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה בתחום האורתופדי, כי אז בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה.  הנתבעת תשלם את שכר הטרחה ישירות למומחה.
המזכירות תוציא הודעת מינוי למומחה בתחום האורתופדיה.
בית המשפט יפנה בהקשר זה להחלטה ברע"א 5299/19 פלוני נ. הפול – המאגר הישראלי לביטוחי רכב, שם הודגשה הגישה הליברלית שיש לנקוט בכל הנוגע למינוי מומחים מטעם בית המשפט, מאחר שהדרך היחידה העומדת לתובעים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975 להוכיח את נכותם היא על ידי מינוי מומחה מטעם בית המשפט. בית המשפט באותו עניין התייחס במיוחד לתחום הפסיכיאטרי, אולם הדברים יפים גם לתחומים אחרים. כמו כן נקבע באותו עניין כי ככלל יש להטיל את מימון הביניים על חברת הביטוח, למעט במקרים של ספק משמעותי באפשרות התובע להוכיח תביעתו או ספק לגבי תום ליבו. נראה כי מקרה זה אינו נופל לאילו מקטגוריות אלה ועל כן יש למנות מומחה בתחום האורתופדי ולהטיל את מימון הביניים על הנתבעת.
אין הדבר כך לגבי המומחה בתחום הפסיכיאטריה. בעניין זה, הטעם היחידי למנות מומחה בכלל, הוא גילו הצעיר של התובע 1 והאפשרות כי היה בכך כדי להשפיע על תלונות מצידו, שכן כפי שציינה הנתבעת, למעט תיעוד אחד בעקבות אפיזודה אחת, אין כל מסמך בתחום הפסיכיאטריה בנוגע לתובע 1. עם זאת ובשל דלות החומר הרפואי, בשלב זה וכמימון ביניים, יישא התובע בשכ"ט המומחה. שכה"ט יופקד בקופת בית המשפט לא יאוחר מיום 18.04.21.
המזכירות לא תשלח הודעת המינוי עד אשר יופקד הפיקדון.
אני מעמידה שכרו של המומחה בתחום האורתופדיה על סך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ לכל תובע . המומחה יודיע לבית המשפט ולנתבעת בתוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי אם שכרו עולה על השכר האמור. כמו כן יודיע המומחה לבית המשפט ולצדדים בתוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.  
המומחה לא יבדוק את התובעים לפני חלוף 60 יום מהיום.
אני מעמידה שכרה של המומח ית בתחום הפסיכיאטריה על סך של 6,500 ₪ בצירוף מע"מ. אוסיף כי ככל שיידרש מתורגמן לצורך בדיקת התובע 1, תתווסף העלות לשכר זה והתובע 1 יידרש לשאת כמימון ביניים אף בעלות זו. המומחית תודיע לבית המשפט ולנתבעת בתוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי אם שכרה עולה על השכר האמור. כמו כן תודיע המומחית לבית המשפט ולצדדים בתוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לה נגיעה למי מהצדדים.  
המומחית לא תבדוק את התובע 1 לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות דעת המומחים תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר בתוך 90 יום מיום הבדיקה.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה בתוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתם של המומח ים והמומח ים יתבקשו להשיב תוך 15 יום נוספים.

ניתנה היום, כ"ט אדר תשפ"א, 13 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.