הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 15702-03-17

בפני
כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובעים

  1. אריק אהרון לוין
  2. סיון לוין

נגד

נתבעת

יהלומית פרץ עבודות בנין ופתוח בע"מ

החלטה

התיק שבנדון הינו תיק ליקויי בנייה.
לתיק הוגשה חוות דעת מטעם התובעים ערוכה על ידי המהנדסת גב' רות הרמן מחברת "הדס ביקורת מבנים בע"מ". הנתבעת הגישה חוות דעת ערוכה על ידי המהנדס מר יאיר אברהמי מחברת "עדילי הנדסה בע"מ - הנדסה אזרחית".
לאחר קבלת עמדת הצדדים בעניין מינוי מומחה מטעם בית המשפט, החלטתי להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, לאור הפערים בין חוות דעת הצדדים בתיק.     
אני מורה לפיכך על מינויו של מר אייל שנהב, מרחוב נחל שמשון 25/3 רמת בית שמש, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. טל' 02-XXXX953/4,
פקס' 02-XXXX568 office@eshenhav.com.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ויקבע מהם הליקויים, אם בכלל, המצויים בדירה.
ככל שלצורך הבדיקה צריך המומחה לבקר בדירות נוספות בבניין, על ב"כ התובעים לפעול לכך שבמועד ביקור המומחה בדירה תתאפשר כניסה לאותן דירות נוספות. ככל שדרושה עזרת הנתבעת בעניין זה, יפנה ב"כ התובעים לנתבעת מבעוד מועד.
ככל שלאור סוג הליקויים הנטען צריך לבצע את הביקור בדירה לאחר שירדו גשמים – על המומחה לקחת זאת בחשבון בתיאום מועד הביקור.
המומחה יאפשר לצדדים, לבאי כוחם ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו בדירה.
המומחה יבחין בין ליקויים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוע תיקון הליקויים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון לנתבעת, וכן את עלות התיקון שיהיה על התובעים לשלם לקבלן מזדמן מטעמם.
על המומחה להתייחס בחוות דעתו לתיקונים שביצע הקבלן ולציין מהות התיקונים והאם התיקונים היה כאלו שפתרו את הליקויים ככל שיש כאלו.
שכרו של המומחה בסך של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ , יחולק שווה בשווה בין הצדדים.
הצדדים ישלמו למומחה ישירות את שכרו תוך 30 יום מהיום.
אם יש למומחה מניעה כלשהי לשמש כמומחה בתיק זה, יודיע המומחה לבית המשפט אודות מניעה זו, מיד עם היוודע לו המניעה.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק ביהמ"ש בתוך 30 יום ממועד הביקור בדירה.
בשכ"ט המומחה כלולות 6 שאלות הבהרה לכל צד.
ככל שבדעת מי מהצדדים לשאול שאלות נוספות, יחוייב אותו צד בתשלום נוסף למומחה בסך של 120 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל שאלה.
ככל שבכוונת הצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה יעשו כן תוך 21 יום מיום קבלת חוות דעתו.
קדם משפט בתיק זה נקבע ליום 10.4.18 שעה 11:30.

המזכירות תקבע ת.פ. ליום 2.1.18 על מנת לבחון האם שולם שכרו של המומחה.
המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים והמומחה.

ניתנה היום, כ"ד חשוון תשע"ח, 13 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.