הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 13106-07-20

בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

תובע
פלוני

נגד

נתבע
ישראל אוחיון

החלטה

לפניי תביעה בקשר לנזקי גוף אשר נגרמו לתובע, לטענתו, ביום 13.02.19 וזאת בעת שהיה מועסק על ידי הנתבע.
לצורך קידום וייעול ההליך המשפטי, יפעלו הצדדים כדלקמן:-
התובע ימציא לנתבע בתוך 20 יום מהיום את העתק כתב התביעה, בצירוף החלטה זו וכן טופס ויתור על סודיות רפואית, ערוך כדין. על ב"כ התובע לשמור בידיו את העתק אישור המסירה כך שניתן יהא להציגו לפי דרישת בית המשפט.
בתוך 60 יום ימציא התובע לנתבע תצהיר תשובות לשאלון בהתאם לנוסח השאלון בטופס 3, לתקנת סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018. יודגש כי בכפוף לכך, ניתן יהא לשלוח שאלון משלים בלבד, בן 10 שאלות ( כולל תתי שאלות) אשר יותאם לנסיבות המקרה והתביעה.
כתב ההגנה יוגש במועד הקבוע בדין.
בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים, כולל שאלונים והליכי גילוי ועיון, תוך 45 יום מהגשת כתב הטענות האחרון בתיק.
לכתב התביעה צורפה חוות דעת רפואית ( המזכירות תסרוק את חוות הדעת ( עמ' 18-20) לתיקיה המתאימה), לפיכך יפעל הנתבע להגשת חוות דעת מטעמו בתוך 60 יום ממועד הגשת כתב ההגנה, שאם לא כן יהיה הנתבע מנוע מלהוכיח עניין שברפואה.
עם הגשת חוות הדעת מטעם הנתבע תינתנה הנחיות נוספות.

ניתנה היום, ט"ו תמוז תש"פ, 07 יולי 2020, בהעדר הצדדים.