הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 12530-08-18

בפני
כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
טרסט סוכנות לביטוח (1998) בע"מ

החלטה

1. לפני בקשה לתיקון כתב תביעה, במסגרתה עותר התובע לאפשר לו לתקן את כתב התביעה ולהוסיף טענה לפיה הוא סובל מהפרעה נפשית כתוצאה מהאירוע מושא התביעה ולצרף חוות דעת פסיכיאטרית . כתוצאה מתיקון זה, גדל גם סכום התביעה. מדובר בתאונה שארעה בשנת 2002, כאשר התובע היה קטין כ בן ארבע וחצי שנים, ונפגע על פי הנטען בעינו. התובע טוען כי גילו הצעיר בעת האירוע מנע ממנו להתלונן על מצבו הנפשי ולאחר מכן חשש מסטיגמה. על פי תצהירו, התובע גילה בה יותו סטודנט חוסר ריכוז, חרדה, דיכאון וחוסר תפקוד ורק אז החליט לפנות לפסיכיאטר.
התובע טוען כי מדובר בעניין שברפואה שניתן להוכיח רק באמצעות חוות דעת וכי התיק עדיין בשלב מקדמי.
לבקשה צורפה חוות דעת בתחום הפסיכיאטרי לפיה נותרה לתובע נכות.

2. הנתבעת מתנגדת לבקשה, בין היתר, בטענה כי חל שיהוי כבד בהגשת הבקשה כאשר האירוע התאונתי אירע בשנת 2002, התביעה הוגשה בחודש 8/2018 וחוות הדעת הפסיכיאטרית הוכנה עוד בחודש 3/2019, ולא ניתן טעם מניח את הדעת להשתהות. כן נטען כי התיק נמצא בשלב מתקדם, לאחר שהוגשה חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט (בתחום העיניים), וכי קבלת הבקשה תחייב הגשת כתב הגנה מתוקן, חוות דעת נגדית ומינוי מומחה מטעם בית המשפט. עוד נטען כי התובע לא עבר טיפולים פסיכיאטרים 18 שנים וכי לא קיים קשר סיבתי לאירוע שהתרחש לפני כ- 18 שנים.

3. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, קובעת כדלקמן:
"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין...".
גישת בתי המשפט באשר לתיקון כתבי טענות היא גישה ליברלית ומקלה, המאפשרת לבעל דין לתקן את כתב טענותיו, ובלבד שהתיקון יהיה רלבנטי כדי לאפשר הכרעה בשאלות שבמחלוקת בין בעלי הדין.
עם זאת, נקבע בפסיקה כי יש לשקול ולאזן את הזכויות הדיוניות והמהותיות של בעלי הדין, וכן את האינטרס הציבורי הנוגע להתמשכות ההליכים.
בין היתר ישקול בית המשפט את התנהגות הצד המבקש את התיקון, מידת הצורך בתיקון, השלב אליו הגיע הדיון והסיבה שהבקשה הוגשה במועד בו הוגשה.

4. בענייננו, יש צדק בטענת הנתבעת לפיה היה ניתן להגיש את הבקשה בשלב מוקדם יותר.
לעניין זה יצוין כי עוד ביום 4.7.2019 נדחתה בקשת התובע לצירוף חוות דעת בתחום הפסיכיאטרי מאחר שבכתב התביעה לא עלתה כל טענה לפגיעה בתחום הפסיכיאטרי.
למרות זאת, לא הוגשה בסמוך לאחר מכן הבקשה לתיקון כתב תביעה, וזו הוג שה רק ביום 8.6.2020, קרוב לשנה לאחר מכן, ל לא שניתן טעם לשיהוי זה.
יחד עם זאת, מאחר שאנו מצויים בשלב מקדמי של ההליך, בטרם החלה שמיעת הראיות בתיק, ועל מנת לאפשר לבית המשפט להכריע בכל השאלות השנויות במחלוקת, ולא לחסום את דרכו של התובע מהעלאת מלוא טענותיו, אני סבורה כי הכף נוטה לטובת קבלת הבקשה לתיקון כתב תביעה.
מדובר בטענה לקיומה של נכות נפשית הנתמכת בחוות דעת, בגין אירוע שאירע בעת שהתובע היה כבן ארבע וחצי שנים. ברי כי טענות הנתבעת באשר לעצם קיומה של נכות ובעניין העדר קשר סיבתי נשמרות לה, אולם אין בהן די כדי להצדיק דחיית הבקשה.
ואולם, מאחר שניתן היה להגיש את הבקשה במועד מוקדם יותר, וכאשר יש בתיקון כתב התביעה בשלב זה משום הכבדה על הנתבעת אשר תידרש לתקן את כתב הגנתה, להגיש חוות דעת נגדית וכן יידרש מינוי מומחה מטעם בית המשפט, יש לחייב את התובע בהוצאות.

5. על כן, הבקשה מתקבלת.
כתב התביעה המתוקן אשר צורף לבקשת התובע מיום 8.6.2020 מתקבל לתיק ויסרק בספריית כתבי הטענות.
התובע ישלים תשלום האגרה בגין סכום כתב התביעה המתוקן תוך 14 ימים.
כתב הגנה מתוקן יוגש תוך 30 ימים.
חוות דעת נגדית בתחום הפסיכיאטרי תוגש תוך 60 ימים.
התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 4,000 ₪ , ללא קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, כ"א תמוז תש"פ, 13 יולי 2020, בהעדר הצדדים.