הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ע"נ 1270-08-15

בפני
ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959
יו"ר הועדה – השופט בדימוס ברוך אזולאי
חבר הועדה – דר' רוברט פינאלי
חבר הועדה – עו"ס שלום שגב

המערער
דורון בן סימון
ע"י ב"כ עו"ד סיגל יער ועו"ד ארז יער
נגד
המשיב
קצין התגמולים-משרד הביטחון-אגף השיקום
ע"י ב"כ עו"ד ליאור קורן

החלטה

בתאריך 17.8.16 ביקש המערער להורות למשיב להקדים ולהעביר את עניינו של המערער בכך שתוגש תחילה חוות דעת של מומחה מטעם המשיב, בשים לב לכך שהמומחה מטעם המשיב, היינו דר' בירגר, שנתן את חוות דעתו למשיב לפני שהמשיב נתן את החלטתו, על פיה דחה את בקשת המערער להכרה בזכות , חדל לעבוד עם המשיב , ולא יוכל להיחקר בחקירה נגדית. לאור זאת טען המערער שאם יגיש הוא בשלב זה את חוות דעת המומחה מטעמו, תיפגע זכותו בכך שחוות הדעת מטעמו תוגש בטרם תוגש חוות דעת המשיב התומכת בעמדת קצין התגמולים , שעליה יוכל לחקור את המומחה מטעם המשיב.

מנגד, טען המשיב שאין בכך כדי להצדיק את שינוי הסדר, שכן חוות הדעת של דר' בירגר היתה חוות דעת מייעצת בלבד לקצין התגמולים, בעוד שבהליך הדיון בערעור זה, על המערער להגיש תחילה את חוות דעתו, ולאחריה יהיה רשאי המשיב להגיש חוות דעת נגדית.

לאחר עיון בטענות הצדדים, נראה לנו שלעת הזו יש להותיר את סדר הדיון בהתאם למקובל, היינו שהמערער יגיש תחילה את חוות דעתו ולאחריה יורשה המשיב להגיש חוות דעת מטעמו.

ככל שתהיינה נסיבות שיצדיקו מתן אפשרות למערער להתייחס לחוות הדעת הנוספת של המשיב, יוכל להגיש בקשה מתאימה שתישקל לגופה.

לאור זאת, אנו מורים כי המערער יגיש את חוות דעתו תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה, והמשיב יגיש כתב תשובה אליו יוכל לצרף חוות דעת נוספת, עליה ייחקר המומחה מטעמו, תוך 60 יום מיום קבלת חוות דעת המערער.

לעיון בתום המועדים הנ"ל.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ו, 26 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.

יו"ר הועדה
כב' השופט ברוך אזולאי

חבר הועדה
דר' פינאלי רוברט

חבר הועדה
עו"ס שלום שגב