הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע מ"י 65789-05-17

בפני: כב'  סגן הנשיאה, השופט אלון גביזון

המבקשת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ מר בן דוד

נגד

המשיבים
.1 מוהנד אל עטאונה, ת.ז. XXXXXX548
.2 מוחמד אל עטאונה, ת.ז. XXXXXX450
ע"י ב"כ עו"ד אלעטאונה

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
מגיש לעיון בית המשפט את תיק החקירה וכן דו"ח סודי. מסומן מב/1.
חוזר על האמור בבקשה.

ב"כ המאשימה עונה לשאלות ב"כ החשודים:
ש. זה תיק לא מורכב. אתה מאשר שהאירוע היה שלשום?
ת. כן.
ש. אני מבין שהאשמות שלהם עלו מהתלונה של המתלונן?
ת. כן.
ש. אתה מאשר לי שהמשיבים הגיעו לתחנה על פי בקשה שלכם?
ת. כן
ש. אתה מאשר לי שבעצם הם במסגרת החקירה שלהם הכחישו כל קשר למיוחס להם והם טענו שהם לא היו שם בכלל נכון?
ת. כן.
ש. אתה גם יכול לאשר לי שהיה עימות בינם ובין המתלונן?
ת. כן.
ש. תאשר לי גם ואני סומך על ההגינות שלך שהלכה למעשה בכל מה שקשור לשניים האלה יש לנו עדות ויש לנו עימות והחקירה למעשה במהותה מיצתה את עצמה נכון?
ת. לא מדוייק.
ש. תסביר.
ת. יש פעולות והן מפורטות בדוח.
ש. לגבי שני המשיבים איזה פעולות יש לכם לבצע שמשליכות באופן מהותי על רמת החשד?
ת. מפנה לפעולה מספר 3 ולפעולה מספר 4. לשאלת בית המשפט אין בעיה שפעולה 3 תעשה מחר.
ש. זה קשור לבדיקת האליבי שלהם?
ת. בין היתר.
ש. למה שני משיבים שהם צעירים שהגיעו מיוזמתם לתחנה למה לא בדקתם את האליבי שלהם? היה ניסיון כזה למצוא אותם?
ת. לא מצוין בתיק. הפעילות מאוד מצומצמת שכן מדובר בחג.
ש. אתה מאשר גם שהתיק זה עם כל מה שקשור לשניים האלה נשען על עדות מול עדות? יש עדים שהם לא מהמשפחה או ראיה פורנזית שמשייכת אותם לאירוע?
ת. לא, מדובר בעדויות.
ש. אם אני הבנתי נכון, אתה יכול להסביר לי שאתם כותבים בבקשה שהיה איום בנשק, אתה יכול להגיד לנו למי אתה מייחס את החזקת הנשק?
ת. הנשק מיוחס לכולם כי הם באו ביחד.
ש. אם אני הבנתי אותך נכון, אתה מייחס עבירה של אחזקת הנשק לצוותא אבל אם פורטים את זה לפרוטות המתלונן לא אמרה שהמשיב 1 החזיק ברובה או שהמשיב 2 החזיק באקדח נכון?
ת. לא החזיק.
ש. האם מוהנד החזיק אקדח או לא על פי המתלונן?
ת. לא החזיק.
ש. אם כך אני מבין שאתה מייחס להם את זה על בסיס אדם שלישי שהחזיק?
ת. כן.
ש. אז קודם כל אני מברך על זה שהם לא החזיקו, אם אין להם נגיעה לנשק, תסביר לי מה עשה מוחמד ואיך הוא איים על המתלונן?
ת. שניהם הגיעו ביחד עם אחרים לבית של המתלונן כשהם עם מקלות ואחד מהמעורבים החזיק גם נשק.
ש. אז אתה מייחס למוחמד ולמונהד שהחזיקו במקל?
ת. כן, זה מה שיש.
ש. האם על פי המתלונן הם עשו שימוש במקל?
ת. לא.

ש. אם אני הבנתי את התמונה נכון כל הסיפור הוא שהם הגיעו עם מקלות אך הם לא עשו השתמשו בהם?
ת. נכון. הם לא עשו בהם שימוש.
ש. אתה מאשר לי שאין להם עבר פלילי?
ת. נכון.

ב"כ הצדדים:
קיבלנו את המלצת בית המשפט והגענו להסכמה כדלקמן:

1. המשיבים ישהו במעצר בית למשך 5 ימים בשבט אלסריעה במתחם מוחמד אלסריעה כאשר הערבים המפקחים הם : מר האני אלעטאונה ת.ז XXXXXX758 טלפון: 050-XXXX114 ומר דהויד אל עטאונה ת.ז XXXXX495 טלפון: 054-XXXX000.

2. מיד עם שחרורם מתחנת המשטרה תעשה הצבעה על ידי המבקשת והערבים לגבי מקום המגורים בימי מעצר הבית.

3. מעצר הבית יהיה בפיקוח של העדים לעיל אשר יחתמו על ערבות בסך 10,000 ₪ כל אחד.

4. במהלך 7 ימים ייאסר על המשיבים ליצור כל קשר עם המעורבים בפרשה.

5. מבקשים מבית המשפט ליתן תוקף של החלטה להסכמות אלו.

<#3#>
החלטה

ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמות אליהן הגיעו הצדדים כאמור בפרוטוקול לעיל.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ו' סיוון תשע"ז, 31/05/2017 במעמד הנוכחים.

אלון גביזון, שופט
סגן נשיאה לענייני משפחה
במחוז דרום.