הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ח"נ 36756-09-17

בפני
כבוד ה שופט חיים פס

מאשימה

מועצה אזורית תמר
ע"י ב"כ עו"ד גלית בננו-אסדו

נגד

נאשם
הרצל קבקוב

החלטה

1. בפניי בקשת הנאשם למחיקת כתב האישום עקב טענת התיישנות וכן בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 להעב רת מקום הדיון בתיק וזאת בשל העובדה כי הנאשם מתגורר בעיר חדרה.

2. אומר כבר כעת, בית משפט זה אינו מוסמך לדון בבקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט, וככל שהנאשם עומד על בקשתו הרי שעליו להגישה לבית המשפט העליון.

3. ביחס לטענת ההתיישנות טוען הנאשם כי דו"ח החנייה ניתן בתאריך 6.6.16 ואילו כתב האישום הוגש ביום 14.9.17, היינו למעלה משנה מתאריך ביצוע העבירה ועל כן דין כתב האישום להתבטל.

4. הנאשם הוסיף וטען כי במידה ובקשתו לביטול כתב האישום תידחה הרי שהוא מבקש "...מכיוון שנבצר ממני להגיע לבאר שבע, אבקש להעביר את הדיון בתיק לבית משפט השלום בחדרה עיר מגורי".

5. ביום 5.3.19 הוגשה תגובת המאשימה. ביחס לטענת ההתיישנות טענה המאשימה כי הדו"ח המקורי ניתן לחברה בה עובד הנאשם כנהג ורק בתאריך 14.12.16 הוסב הדו"ח האמור על שמו של הנאשם וזאת לבקשת החברה.

6. בתאריך 5.3.17 פנה הנאשם למאשימה בבקשה לביטול הדו"ח וזו נדחתה וביום 20.6.17 הגיש הנאשם בקשה להישפט ואכן, ביום 14.9.17, כתשעה חודשים לאחר הסבת הדו"ח הוגש כתב האישום.

7. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה וכן בתגובת המאשימה ונספחיה באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה למחיקת כתב האישום בטענת התיישנות, להידחות.

8. על פי הנתונים שהוצגו בפניי עולה כי כתב האישום הוגש כתשעה חודשים לאחר הסבת הדו"ח על שמו של הנאשם.

9. סעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 קובע כי:

"עברה שנה מיום ביצוע עברת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב), ואולם, בעברת קנס שהיא עברת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעברה לפי סעיף 27ב לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה" (ההדגשות אינן במקור; ח.פ.)

סעיף 27ב(א) לפקודת התעבורה [ נוסח חדש] קובעת:

"נעשתה עברת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן- המחזיק)...." (ההדגשות אינן במקור;ח.פ.)

10. הנה כי כן עולה כי המאשימה עמדה בדרישות המחוקק באשר לזמן הגשת כתב האישום מעת הסבת הדו"ח על שמו של הנאשם .

11. נוכח כל האמור לעיל הבקשה למחיקת כתב האישום בשל התיישנות נדחית. מועד הדיון הקבוע ליום 24/03/19 בשעה 09:30 נותר על כנו .

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אדר א' תשע"ט, 06 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.