הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ח"נ 20304-02-16

לפני כבוד ה שופט ד''ר יובל ליבדרו

המאשימה

מועצה אזורית תמר
ע"י ב"כ עו"ד ענת אוחיון ועו"ד גלית בננו-אסדו

נגד

הנאשמת
בסט קאר חברה לשרותי רכב בע"מ
באמצעות סגן מנהל החברה – מר יוסי קרויזר

<#1#>
פרוטוקול

נציג החברה:
אני סגן מנהל בחברה ואני גם מיופה כוח. אני גם נתתי תצהיר בתיק. אני מופיע פה בשם הבעלים. לאחר שבית משפט מסביר לי את זכויותיי, אני אומר שאנחנו הגשנו בקשה בתיק כדי לחסוך את המעמד שלהם, והייתה החלטה לתגובה שלהם ובהעדר תגובה אני יודע שזה הסכמה. כשצד מחויב להשיב והוא לא משיב או שהוא מסכים לבקשה או שבכל מקרה אני זכאי לקבל החלטה כמבוקש.
המאשימה התעלמה בעצם מהבקשה, נאלצנו להגיע לפה מירושלים. אם היא תעמוד על כך שננהל את התיק, אז ננהל את התיק. היא הציעה לי הצעה לבטל את הדו"ח אבל אני יעמוד על הוצאות. אני משאיר לשיקול דעת בית המשפט.

ב"כ המאשימה:
זה שאני הצעתי לבטל את הדו"ח זה לא כי אני לא חושבת שזה המקרה הקלאסי, כעולה מהבקשה שהם לא המציאו את כל המסמכים ולכן ככל הנראה עו"ד מינדל דחה אותם. אני יכולה לזמן אותו לדיון הוכחות ולברר את זה. לפנים משורת הדין, אני הסכמתי לבטל את הדו"ח. אנחנו לא נסכים להוצאות ואנחנו נבקש שהוא יתחייב שלא לתבוע את המועצה.

נציג החברה:
כשבית משפט מסביר לי את האפשרויות השונות, אני מבקש לעמוד על זכותי לנהל משפט. אני טוען שהגשנו בקשה למחיקה גם מחמת התיישנות, הבקשה קיבלה החלטה לתגובת המשיבה תוך 14 יום. אני אבקש הוצאות על ההליך של היום. גם אם לא השיבו לפחות היו משיבים עכשיו לבקשה.

ב"כ המאשימה:
מכיוון שהבקשה לא הומצאה לידנו התובעות החדשות, אזי שנבקש לדחות את הבקשה להוצאות. הגם שנדמה שאנחנו הולכים לקראת דיון הוכחות, אז זה לא היה מסתיים בדיון של היום, לכן נבקש לדחות את בקשת הנאשמת להוצאות.
באשר לטענת ההתיישנות שטען נציג החברה, אומר כי ביום 12.2.15 הוגשה בקשה להישפט בתיק דנן וביום 8.2.16 הוגש כתב אישום. נציין שמדובר בתיק הסבה כך ששנתיים זה התיישנות, אבל אפילו שנה לא חלפה ולכן אין התיישנות.

נציג החברה:
מה התאריך להישפט? כשבית משפט שואל אותי מדוע אני שואל מה התאריך להישפט אם אני זה שטען להתיישנות, אני משיב שאני רוצה לדעת על בסיס מה הגישו את כתב האישום. כשבית משפט אומר לי שאני טוען טענה מקדמית של טענת התיישנות עלי הנטל להוכיח את הטענה ולכן עלי לדעת מהו המועד שהיה על המאשימה להגיש את כתב האישום בשים לב למועד ביצוע העבירה וזאת כדי שאוכל לטעון שחלף המועד על פי חוק, אני משיב שכתב האישום הגיע אלינו לאחר שחלפה שנה ממועד הבקשה להתיישנות. כתב האישום הוגש ב- 8.2.16. לדעתי הם היו צריכים להגיש את זה 15 יום לפני תום ההתיישנות, אני מסתמך גם על פסיקת בית משפט שלום בב"ש בתיק 65463-01-15.
לשאלת בית משפט האם יש לי את האישור שאני מיופה כוח של החברה, אני משיב שאין לי, אני אוכל להמציא את זה. הבעלים של החברה הוא מר שחר אבדר, הוא גם המנכ"ל.

ב"כ המאשימה:
לשאלת בית המשפט מתי הודעת הקנס הגיע אל הנאשמת, אני משיבה שזהו נתון שאנחנו צריכים לבדוק, אבל אם הנאשמת שלחה תצהיר במסגרת הבקשה להסבה ביום 17.9.14, זה אומר שההודעה נשלחה בתוך שנה, קרי בתוך שנה מיום ביצוע העבירה - 27.10.13, זאת אומרת שהודעת תשלום קנס נקבעה בפרק זמן של שנה שקבוע בחוק, זאת אף מבלי להידרש להודעות הדואר שנמצאות במערכת אלא רק מהנתונים הנמצאים בפני.

נציג החברה:
לשאלת בית משפט מתי קיבלתי את הודעת הקנס, אני משיב שאין לי כרגע תאריך בפני. אני מסכים שאנחנו את הבקשה להסבה הגשנו ביום 17.9.14. לשאלת בית המשפט האם העובדה שאנחנו הגשנו בקשה להסבה ביום 17.9.14 לא מלמדת שאנחנו קיבלנו את הודעת הקנס קודם לכן שאחרת איך ידענו שעלינו להגיש בקשה להסבה, אני משיב שאנחנו עומדים בקשר עם מחלקות החניה בערים השונות כדי לקבל דוחות שרשומים על שמנו ומבצעים את זה לפעמים... במקרה הזה לא קיבלנו את הדוח לפני שנה.

ב"כ המאשימה:
בתצהיר במסגרת הבקשה להסבה של נציג החברה שטוען כיום, רשום שעל פי הודעת תשלום הקנס הנ"ל...

נציג החברה:
אני רוצה שהמחדל של החוסר תשובה שלהם יקבל תשובה.
אני שכיר בחברה הזאת.

<#2#>

החלטה

ביום 21.9.16 הגיש מר קרויזר בקשה בשם הנאשמת, חברת "בסט קאר", חברה לשירותי רכב בע"מ לדחות את הדיון במסגרת כתב אישום שהוגש כנגד החברה בקשה בשם הנאשמת לדחות את מועד הדיון ובמסגרת הבקשה אף העלה טענה של התיישנות.

לבקשה כמו גם לדיון היום לא צירף מר קרויזר אישור כי הוא מיופה כוח של החברה הנאשמת, וזאת בשים לב לדבריו שהוא לא הבעלים ולא המנהל הכללי של החברה.

די היה בכך כדי לדחות את הדיון על מנת שנציג מוסמך יתייצב לדיון ולחלופין שיציג מר קרויזר אישור שהוא בעל סמכות לייצג את הנאשמת במסגרת הליך פלילי שהוגש כנגדה.

על בית המשפט להיזהר מלקיים הליכים משפטיים, וודאי פליליים שעה שלא הוכח בפניו כנדרש כי מי שמייצג את הנאשמת הוא מוסמך לכך על פי דין.

חרף האמור, אפשרתי למר קרויזר לטעון מספר טענות וזה חזר על טענת ההתיישנות שהעלה בכתב ועתר להטיל הוצאות על המאשימה בגין כך שלא הגיבה לטענה וזאת חרף החלטת בית המשפט מיום 22.9.16 לפיה המאשימה תגיב לבקשה בתוך 14 יום מהיום.

במהלך הדיון מסרה ב"כ המאשימה הנוכחית של המאשימה כי לאחרונה היו חילופי ייצוג של המאשימה (בעבר ייצג עו"ד אחר את המאשימה) וככל הנראה בשל כך לא הגיעה החלטת בית המשפט אל מייצגיה הנוכחיים של המאשימה.

במהלך הדיון נעשה ניסיון לברר את טענת ההתיישנות ונראה כי לא כל החומר הנדרש לשם גיבוש עמדות הצדדים ותשובותיהם נמצא בידי הצדדים ומטעם זה יש לדחות את הדיון לצורך בירור יסודי של הטענה.

אינני מוצא מקום בנסיבות העניין להטיל הוצאות על המאשימה.

אציין כי הנאשמת מיוצגת עתה על ידי מי שקיים ספק, עתה, בהעדר כל אסמכתא מתאימה, האם הוא מוסמך לייצג את הנאשמת בהליכים מעין אלו.

עוד אציין כי בניגוד לכללים הנוהגים, הבקשה לדחיית הדיון שהוגשה על ידי אותו נציג, הוגשה לבית המשפט ללא קבלת תגובה מראש של המאשימה וחרף האמור בית המשפט נאות לקבל את הבקשה ודחה את הדיון כפי שהתבקש.

בנסיבות האמורות, מוטב היה לו העתירה לקבל הוצאות לא הייתה מועלית.

דוחה את הדיון ליום 21.3.17 בשעה 09:00.

ככל שנציג הנאשמת שהתייצב בפני היום הוא בעל סמכות להתייצב, עליו להתייצב לדיון או כל גורם אחר מוסמך מטעם החברה.

על כל נציג של החברה המבקש להתייצב לדיון בשם החברה להציג אישור מתאים בעניין היותו מיופה כוח של החברה.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' שבט תשע"ז, 31/01/2017 במעמד הנוכחים.

יובל ליבדרו ד"ר , שופט