הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ח"נ 20030-02-16

לפני כבוד ה שופט ד"ר יובל ליבדרו

המאשימה

מועצה אזורית תמר
ע"י ב"כ עו"ד גלית בננו-אסדו ועו"ד ענת אוחיון

נגד

הנאשמת
רוזלין גולדברג - בהעדר

<#1#>
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
הדיון קבוע לשעה 10:30, השעה כעת 12:10 ואין התייצבות מטעם הנאשם. הנאשם זומן כדין ויש אישור מסירה. בנסיבות העניין נבקש שבית המשפט יטיל על הנאשם כפל קנס. הקנס המקורי הוא על סך 100 ₪. נבקש לדון את הנאשם בהעדרו.
לאחר ששמענו את הערות בית המשפט נבקש לומר גם זאת, מאחר וההזמנה לנאשם אינה ברורה דיה ביחס לנאשמים שאינם מתייצבים לדיון, אנחנו נבקש לזמנם מחדש ולציין בגוף ההזמנה שתישלח אליהם כי במידה ולא יתייצבו יהיה רשאי בית המשפט לשפוט אותם שלא בפניהם כאמור בנוסח סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי.

<#8#>
החלטה

1. בתיק זה התעורר אצלי ספק האם נכון יהיה לשפוט את הנאשם בהעדרו.

2. אכן, סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, קובע בסעיף קטן (א)(2) כי: "נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו יראוהו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, זולת אם התייצב סנגור מטעמו", ואכן קיים אישור מסירה לנאשם כדין לדיון שמתקיים היום, ואולם מנוסח ההזמנה שנשלחה לנאשם על ידי בית המשפט, נוצר ספק האם חלילה, שלא בכוונת מכוון, הוטעה הנאשם לגבי האפשרויות העומדות בפני בית המשפט, היה והוא לא יתייצב לדיון.

3. מנוסח ההזמנה שנשלח לנאשם שהוצג לעיוני עולה כי נמסר לנאשם ש: "בית המשפט ידון במשפט בנוכחותך. אם לא תופיע למשפט בתאריך הנקוב בהזמנה זו, יהא בית המשפט רשאי להוציא נגדך צו הבאה". מן האמור נאשם, שאינו בקיא בסדרי הדין, יכול להבין כי אם לא יתייצב למשפט כל שניתן לעשות זה להוציא כנגדו צו הבאה. לא נמסר לנאשם כי ניתן לשפוט אותו בהעדרו.

4. לא זו אף זו. סעיף 2א סיפא להזמנה מלמד כי בית המשפט יהיה רשאי לדון את הנאשם שלא בפניו אם הנאשם לא התייצב לדיון והודה קודם לכן ב"הודעת נאשם" (טופס נלווה להזמנה, י.ל) בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ולא הוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט.
גם מסעיף זה יכול נאשם לסבור כי ניתן לדון אותו שלא בפניו אך במקרה בו הוא הודה בעובדות בהודעה מוקדמת ולא הוסיף טיעון מצדו. נאשם שכופר בעובדות או שלא מסר הודעה בדבר הודאתו עשוי לסבור כי לא ניתן לשפוט אותו בהעדרו.

5. אף מסעיף 2ב לטופס ההזמנה נאשם יכול ללמוד כי ניתן לשפוט אותו בהעדרו אם הגיש בקשה שכזו ובלבד שיהיה מיוצג על ידי סנגור. דהיינו, נאשם יכול לסבור, מנוסח הזמנה זו, כי לא ניתן לשפוט אותו שלא בפניו אם לא הגיש בקשה שכזו.

6. אכן, בהזמנה מצוין בסעיף 3 כי בית המשפט יכול לקנוס נאשם אם לא התייצב למשפט ובסעיף 6 צוין כי בית המשפט יוכל לקבל העתק מהמרשם הפלילי כראיה לקביעת העונש אם הנאשם לא התייצב למשפט, ואולם סבורני כי בעניינו של נאשם הדיוט, שהוא חסר השכלה משפטית ואשר לא בקיא ברזי סדר הדין הפלילי, ספק אם די באלה כדי להסיר את הספקות שעלו בדבר היכולת לשפוט בהעדר מנוסח האזהרה כמפורט בסעיפים 3 עד 5 להחלטה זו.

7. אכן, ניתן לשקול את משמעות העובדה כי מדובר בהליך שהוא מסוג של "ברירת משפט", היינו כי מתקיים משפט לבקשתו של נאשם ומשזומן כדין ניתן להתייחס לאי ההתייצבות כאל חזרה מהבקשה, מה שיתיר את חובת תשלום הקנס על כנו, ללא צורך במשפט, ואולם הדבר מעלה מספר שאלות לא פשוטות לרבות הזכות לבקש כפל קנס במקרה שכזה, הזכות להוציא צו הבאה בגין הליך משפטי אותו יזם (בבית המשפט) הנאשם ועליו לכאורה ויתר בעצם אי התייצבותו ועוד.

8. משנתן המחוקק זכות לנאשם לבקש להישפט, ומשהנאשם ביקש למצות זכות זו, סבורני שיש לנהוג במידת הזהירות ולא להיחפז ולשפוט את הנאשם. סבורני כי מידת הבהירות בהנחיה של נאשם על ידי בי המשפט היא מידה ראויה ויש לנהוג לאורה.

9. נוכח האמור אני מוצא לדחות את הדיון ליום 21.3.17 בשעה 11:30 .

אני מורה למזכירות בית המשפט לזמן את הנאשמת למועד הנדחה מחדש. מן הטעמים שפורטו מעלה ולבקשת המאשימה, המזכירות מתבקשת לציין בכותרת ההזמנה, בפסקה בה מצוין כעת כי אם לא יתייצב הנאשם ניתן להוציא כנגדו צו הבאה, כי בהתאם לחוק ניתן גם לדון ולשפוט נאשם שזומן כדין בהעדר התייצבות.

10. העתק מההחלטה יועבר למנהלת המדור לסגן הנשיאה כב' השופט א' ברסלר-גונן.

<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"א חשוון תשע"ז, 22/11/2016 במעמד הנוכחים.

יובל ליבדרו ד"ר , שופט

הוקלד על ידי ליאורה כהן