הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע בב"נ 54673-04-18

בפני
כבוד ה שופט יואב עטר

המבקש

רטיל עיד
ע"י ב"כ עו"ד אלסנע חליל

נגד

המשיב
מדינת ישראל - ופרקליטות המדינה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין
ע"י ב"כ עו"ד עו"ד אסף שטרן

החלטה

בפני בקשות נוגדות של שני הצדדים, ביחס לפיקדון שהופקד משום שהמבקש עותר להחזרתו ואילו המשיבה עותרת לחילוטו.

הפיקדון הופקד במסגרת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, תוך שכבר בדיון מיום 30.5.18, הבהיר בא כוח המבקש כי : "מוסכם כי הבנייה שלא כדין ואין לנו עילה כנגד צו ההריסה".

בדיון מיום 20.9.18, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה לפיה הבקשה לביטול הצו תידחה, תוך שיושאר פתח לבא כוח המבקש להגיש בקשה לארכה ללא התחייבות של המשיבה לעניין זה.

בהמשך להסכמת הצדדים, ובהתאם לה, נקבע בהחלטה מיום 20.9.18 (במעמד הצדדים) כי : "המבקש יוכל להרוס בהריסה עצמית את המבנה נשוא הצו עד ליום 21.10.18, וככל שיבצע את ההריסה עד למועד הנ"ל, יוחזר לו הפיקדון על פירותיו. ככל שלא יבצע המבקש את ההריסה עד למועד הנ"ל רשאית המשיבה לבצע את ההריסה בעצמה [...] ומובהר כי ככל שאכן לא יבצע המבקש את ההריסה עד למועד הנ"ל, יחולט הפיקדון לטובת המשיבה".

ביום 21.10.18 (היום האחרון לביצוע ההריסה העצמית על פי הסכמה) הגיש ב"כ המבקש בקשה להאריך מועד ביצוע הצו. בהחלטה מיום 8.11.18, נדחתה הבקשה להארכת מועד ביצוע הצו, ובסיפא של אותה החלטה צוין כי : "לפנים משורת הדין, תינתן למבקש אורכה קצרה לשם התארגנות וביצוע הריסה עצמית, ועל כן אני מורה כי המבקש יוכל לבצע ההריסה בעצמו עד ליום 11.12.18. ככל שלא יבצע ההריסה בעצמו , יחולט הפיקדון על פירותיו, והמשיבה תוכל לבצע את ההריסה משך 60 ימים, לאחר מועד זה ".
ביום 17.12.18, הוגשה בקשה מטעם המבקש לקבלת הפיקדון חזרה, ובה נטען כי : "המבקש כבר הרס המבנה בעצמו".

ביום 30.12.18, הגישה המשיבה בקשה מפורטת לחילוט הפיקדון ביחד עם תגובתה לבקשתה להחזרת הפיקדון, תוך שציינה כי ביום 30.12.18, נערך סיור במקום על ידי מפקחי המשיבה, וכי : "לא רק שהמבקש לא הרס את המבנה נשוא הבקשה, אלא הגדיל לעשות וניצל את פרק הזמן שניתן לו על מנת לבנות מבנה חדש. המבקש אף סגר את המבנה בקירות, ריצף את המבנה ובנה קירות פנים...".

המשיבה צירפה תמונות שצולמו על ידי המפקח אילן אוחיון בסיור שנערך ביום 30.12.18. המדובר בתמונות צבעוניות המלמדות כי אכן במקום עומד על תילו מבנה שאף נחזה כמבנה שאוכלס, הגם שניכר עליו כי טרם נסתיימה בנייתו.

לאור האמור, ביקשה המשיבה להורות על חילוט הפיקדון.

נוכח התמונה העולה מתגובת המשיבה, ומקום בו ההחלטה מיום 8.11.18 ברורה ולפיה ככל שהמבקש לא יבצע הריסה בעצמו עד ליום 11.12.18, יחולט הפיקדון על פירותיו, ומקום בו המבקש לא הרס את המבנה עד למועד הנ"ל, והמבנה הוסיף לעמוד על תילו ביום 30.12.18 (ואף בוצעה, לכאורה, בנייה נוספת עובר ליום 30.12.18), הדין הוא להורות על חילוט הפיקדון.

לאור האמור, אני מורה על חילוט הפיקדון על פירותיו לטובת המשיבה (מדינת ישראל).

המזכירות תעביר את הפיקדון שחולט על פירותיו למשיבה בהתאם לפרטי החשבון שפורטו בסעיף 5 לבקשת המשיבה מיום 30.12.18.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ט, 24 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.