הדפסה

בית משפט השלום באשקלון תא"מ 56424-06-16

בפני כב' הרשמת הבכירה עידית כלפה

התובע:

ויקטור סעדה
ע"י ב"כ התובע עו"ד ויקי שמעוני

נגד

הנתבעים:

  1. א. וולפסון משקאות בע"מ
  2. אבנר רביב
  3. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

פסק-דין

1. תביעה לתשלום נזקים שנגרמו לרכב התובע באירוע תאונתי מיום 22.2.16, בו היו מעורבים רכבי הצדדים.

הצדדים אינם חלוקים בשאלת האחריות, אלא בשאלת הנזק, ובשל כך נחקר שמאי התובע וכן נחקר התובע.

2. לאחר ששקלתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי, כפי שיובהר להלן.

מאחר שתובענה זו נדונה בסדר דין מהיר, הרי שלפי הוראות תקנה 214 טז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, על פסק הדין להיות מנומק באופן תמציתי.

3. כאמור, חלקה הנתבעת על הערכת הנזק שנערכה ע"י שמאי התביעה, כפי שעלה מחקירת השמאי, בטענה כי הרכב תוקן אך לא נבדק לאחר מכן, כי יש להתחשב ברכיב המע"מ, כי לא היה מקום לעשות שימוש בחלקים מקוריים וכי תיקון הצבע יכול היה להיות מבוצע בשיטת PDR, שעלותה נמוכה יותר.

לאחר שנחקר השמאי, מתקבלת המסקנה כי ניתנו על ידו הסברים מספקים באשר לתהיות הנתבעת, כך שחוות הדעת לא קרסה והיא נותרה בעינה.
כך, הבהיר השמאי כי הרכב תוקן חלקית בלבד ובאופן פרוביזורי וזאת רק לאחר שהוא כבר יצא מהתמונה, וכי כשהוא נדרש לבדיקה הרכב לא תוקן ועל כן ניתנה חוות דעת גלובלית. מכל מקום, השמאי גם השיב לשאלת ב"כ הנתבעת כי אמנם ניתן לתקן את הנזק בסכום נמוך יותר, אולם משמעות הדבר כי החלקים הנדרשים להחלפה לא יוחלפו, לשם הדוגמא במקום להחליף פנס שבור הוא יודבק. לכך, העיד השמאי תהיה בוודאות משמעות בעת מכירת הרכב.
כן הבהיר השמאי כי הוחלפו חלקים מקוריים בשל סוג הרכב, אופטימה, שהינו רכב חדיש ואין בנמצא חלפים משומשים, ועוד הסביר כי לא ניתן היה לבצע את תיקון הצבע בשיטת PDR מאחר שבמקרה זה הנזק הוא גדול.

מעדות זו עולה כי השמאי ביצע עבודתו נאמנה עת העריך את הנזק ברכב התובע, הערכתו קיבלה הסבר מניח את הדעת בחקירתו ובסיכומו של דבר לא נסתרה בכל ראיה, לרבות בחוות דעת נגדית.

4. עם זאת, בצדק טענה הנתבעת כי ישנה משמעות לעובדה כי התובע תיקן את רכבו אך אינו יודע לומר כמה שילם או כמה נותר חייב בגין תיקון זה, שכן עקרונית על המזיק לשלם לניזוק את הנזק בפועל, לעיתים חרף הערכת השמאי.

אלא, שבמקרה זה, לאחר ששמעתי את עדות התובע וכן את עדות השמאי, שוכנעתי כי במידת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, הוכיח התובע כי הנזק הכולל ברכבו הינו כפי הערכת השמאי, וזאת חרף אותו תיקון חלקי ופרוביזורי שביצע ברכב רק על מנת שיוכל לעשות בו שימוש עד לתשלום מלוא הנזק.

התובע העיד בפני בעדות פשוטה וברורה, וניכר כי השיב בכנות בנוגע לתיקון החלקי והפרוביזורי שבוצע ברכבו, בגינו אף טרם שילם נוכח מצבו הכלכלי, ומצאתי לתת אמון מלא בעדות זו אשר הותירה בי רושם כן ומהימן.

התובע העיד מפורשות כי רק טמבון הרכב תוקן, ואף זה נעשה באופן זמני ופרוביזורי, שכן המדובר במונית המהווה את מקור פרנסתו. לא הובאה בפניי כל ראיה אחרת שיהא בה כדי להוכיח כי רכב התובע תוקן במלואו, ובאופן המניח את הדעת, כך שעליו להציג את הסכום בו תוקן הרכב וסכום זה לבדו יהווה את גובה הנזק ( כך למשל הרכב לא נבדק ע"י שמאי מטעם הנתבעת).

ברור כי אין בכך כדי לכסות את התיקון המלא הנדרש ואין בכך כדי לאיין את הערכת הנזק המלאה. מובן, כי מתוך סכום הערכת הנזק יידרש התובע לשלם בעבור החלק שכבר בוצע ואז יהיה באפשרותו לבצע את מלוא יתרת התיקון הנדרש. לפיכך, במקרה זה שוכנעתי כי הערכת הנזק כפי שניתנה ע"י שמאי התובע לא קרסה והיא עומדת בעינה.

5. על פי חוות דעת השמאי עומד הנזק ללא תוספת מע"מ על סך של 17,186.80 ₪ ושכ"ט שמאי ללא תוספת מע"מ על סך 854.70 ₪, למעשה כפי שנתבע.

התובע עתר גם לפיצוי בסך 5,000 ₪ בגין טרחה ואובדן זמן, אך רכיב זה לא הוכח די הצורך.

במכלול הנסיבות, לרבות הקושי שעלה מהעובדה כי בוצע ברכב תיקון כלשהו שטיבו לא הוברר אלא לאחר שמיעת העדויות, לא מצאתי מקום לחייב בהוצאות מיוחדות.

6. לפיכך, ישלמו הנתבעים באמצעות הנתבעת 3 לתובע סך של 18,042 ₪, הנושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 22.2.16 ועד למועד התשלום בפועל.

כן, ישלמו הנתבעים באמצעות הנתבעת 3 לתובע אגרה בסך 750 ₪, 1,000 ₪ עבור שכר עדות השמאי ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,200 ₪.

מזכירות בית המשפט מתבקשת לשלוח את פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, י"ח כסלו תשע"ח, 06 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.