הדפסה

בית משפט השלום באשקלון תא"מ 11405-12-18

התובע:
אלעד אלוס

ע"י ב"כ עו"ד יובל לחכים

נ ג ד

הנתבעת:
מנורה חברה לביטוח

ע"י ב"כ עו"ד עוז ברקוביץ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 28.10.19, אני ממנה את מר מרדכי בס כמומחה מטעם בית המשפט בתחום ההנדסי.
כתובתו של המומחה: יפה לייב 14 רמת גן.
מס' טלפון: 03- 5351143.
2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת שהוגשו מטעמם, יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי המרכיבים הנתבעים בכתב התביעה ויקבע עמדתו ומסקנותיו המקצועיות לגבי הפערים העולים בין חוות הדעת שהגישו הצדדים, תוך התייחסות מפורטת להיקף התיקון הרלבנטי בעקבות הארועים, מושא התביעה ולעלויות הכרוכות בכך.
3. המומחה ימציא את חוות הדעת לבית המשפט, ככל שניתן, תוך 30 ימים.
ככל שנדרשת הכרעה עובדתית מצד בית המשפט בהקשר כלשהו, יצוין הדבר בחוות הדעת.
4. תוך 21 ימים ממועד קבלת חוות הדעת, יהא כל צד מעוניין רשאי לשלוח למומחה שאלות הבהרה עם העתק לתיק בית המשפט.
5. אני קוצבת שכרו של המומחה בסך של 4,500 שקלים בצירוף מע"מ.
הצדדים יישאו בשכר טרחת המומחה, בחלקים שווים, שיוסדר ישירות מול המומחה וזאת בתוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים / הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

6. ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, שיש בה כדי להשפיע על המומחה, יודיע הוא על כך לבית המשפט, באופן מידי.
7. שמורה לב"כ הצדדים הזכות להודיע, תוך 7 ימים, כי מבקשים הם להחליף את המומחה מטעמים שיובהרו.
8. התיק נקבע לתז"פ ליום 15.12.19.
ניתנה היום, ל' תשרי תש"פ, 29 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.