הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 44083-04-18

בפני
כבוד ה שופטת אורית חדד

תובעת:
פלונית – א. א.

נ ג ד

נתבעים:

  1. ד'ר זאזא פפיאשוילי
  2. ד'ר פפיאשוילי מאיה

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 07.02.19 בשעה 10: 30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

הצדדים ימצו בתוך 30 ימים מהיום דרישותיהם זה לזה בענין ההליכים המקדמיים ומענה לכל דרישה שתופנה יינתן בתוך 45 ימים, לכל המאוחר.
כל בקשה בעניין זה תועלה לא יאוחר מיום 01.01.19, שאם לא כן, ובהעדר טעמים מיוחדים, תסולק על הסף.

חריגה ממועדים רלבנטיים מחייבת אישור בית המשפט אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד.

תשומת לב הנתבעים – בכל הנוגע למוצהר בסעיף 15.ח לכתב הגנתם והצהרת כוונתם להגיש חוות דעת נגדית, הרי שאין מקום להניח קיומה של זכו ת קנויה לעשות כן בכל עת. ככל שלנתבעים ענין בהגשת חוות שעת נגדית, יעשו כן תוך 60 ימים מהיום לכל המאוחר, אא"כ תובהר עתה מניעה לכך.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ט, 23 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.