הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 35121-09-19

התובעת:
אולגה פולובנף

נ ג ד

הנתבעת:
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

לאחר עיון בכתבי הטענות וצורפותיהם ולאור נימוקי החלטתי הנוספת מהיום, מורה אני על מינויו של ד"ר ירמי הראל כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנפשי.
דרכי התקשרות עם המומחה:
כתובת: בית הלוי, 4287000.
מספר טלפון: 09-XXXX157.

2. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 30.10.15 תוך שיתן דעתו לעניינים אלה:
א. אם לוקה התובעת כיום בנכות צמיתה וככל שכן – ממתי ומהו שיעורה.
ב. אם סבלה התובעת מנכות זמנית בעקבות התאונה ואם כך – באיזה שיעור.
ג. המומחה ייתן דעתו לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה דנן לבין מצב התובעת, לרבות נכותה, נכון להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד ו/או להוצאות או טיפולים רפואיים מיוחדים.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה, בתוך 10 ימים, כל מסמך רפואי, למעט חוות דעת ועל מנת שחוות הדעת תהא ממצה עליהם לוודא כי ייאסף ויישלח התיעוד הרפואי הרלוונטי במלואו, לרבות בהתייחס לעבר רפואי שצד סבור כי הינו רלוונטי.

4. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין, ככל האפשר, בתוך 45 ימים. תז"פ תרשם בהתאמה.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
פניות המומחה למי מהצדדים תעשינה עם העתק לצד שכנגד וכך ינהגו אף הצדדים.

5. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, בתוך 15 ימים, ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.
העתק משאלות ההבהרה יומצאו הן לבית המשפט והן לצד שכנגד.

6. הנני קוצבת שכרו של המומחה בסך של 6,000 שקלים בצירוף מע"מ והוא יושת על הצדדים בחלקים כדלהלן: התובעת תשא ב-25% והנתבעת ב-75%.
הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת תוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שיסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים / הסדרת שכר הטרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

7. ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים, בתוך 7 ימים, הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחה זה, אזי תישלח החלטתי זו למומחה.

8. אם למומחה נגיעה למי מהצדדים או מניעה אחרת למתן חוות דעת על ידו, יודיע כן, בתוך 7 ימים, ממועד קבלת המינוי.

ניתנה היום, י"ז סיוון תש"פ, 09 יוני 2020, בהעדר הצדדים.