הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 24312-03-18

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה שופטת אורית חדד

תובעת:
פלונית – א.ד.

נגד

נתבע:
ד"ר שחדה אבו-גאמע

החלטה

1. עסקינן בתביעת נזקי גוף, הנעוצה בטענת התובעת לקיומו של טיפול רפואי רשלני שבוצע ע"י הנתבע, רופא שיניים במקצועו.

2. הצדדים הגישו חוות דעת מטעם כל צד ולאור הודעתם מהיום, אני מורה על מינויו של פרופ' בודנר ליפא כמומחה מטעם בית המשפט בתחום שיקום הפה.
דרכי התקשרות עם המומחה: ת.ד. 4144 עומר 8496500. מספר טלפון: 08-XXXX411.

3. המומחה יבחן את הנטען בחוות הדעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות טיפולי השיניים הנטענים שהחלו ביום 31.08.14 תוך שיתן דעתו לעניינים אלה:
א. אם לוקה התובעת כיום בנכות / פגימה, ככל שכן, לאיזו תקופה ומה שיעורה וטיבה.
ב. המומחה יתייחס לשאלת קיומו של קשר סיבתי בין טיפולי השיניים שבוצעו ע"י הנתבע לבין מצב התובעת וכל כש ל או ליקוי נטען שימצא קיים, נכון להיום.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד ו/או להוצאות או טיפולים רפואיים מיוחדים. ככל שכך – מהן העלויות הרלבנטיות לשם כך ולשם תיקון המצב הקיים, ככל שימצא בעייתי.
ד. באופן כללי - יש ליתן את הדעת מכל מקום לפערים בין חוות הדעת ולהתייחס לממצאי המומחים ולמסקנותיהם תוך הבעת דעה לגבי סבירות הדברים, הן לגבי הרשלנות המקצועית הנטענת, הן לגבי תלונות התובעת והממצאים וזיקתם לטיפול שניתן והן בהתייחס לנכות הנטענת ולעלויות הטיפול הצפוי לתיקון ע"פ הנטען.

4. לאור הסכמת הצדדים, הנתבע יישא בשכר טרחת המומחה בסך של 5,000 שקלים בצירוף מע"מ. ה נתבע יסדיר את התשלום ישירות מול המומחה וזאת בתוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים / הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

5. המומחה יגיש את חוות הדעת בתוך 30 ימים.
הצדדים רשאים למסור למומחה כל חומר רפואי שבידיהם, כולל חוות דעת של מומחים מטעמם, והמומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
על הצדדים לוודא כי ייאסף ויישלח התיעוד הרפואי הרלבנטי במלואו לרבות בהתייחס לעבר רפואי שצד סבור כי הינו רלבנטי.
6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.
העתק משאלות ההבהרה יומצאו הן לבית המשפט והן לצד שכנגד.

7. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 09.07.19 בשעה 11:30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמה עד ליום 02.06.19 והנתבע עד ליום 01.07.19.
לתחשיבים יצורפו המסמכים עליהם מבקשים בעלי הדין להסתמך ואלו יסומנו בסימון שיצוין בתחשיב.
ככל שהתחשיבים כוללים מרכיב של הפסד שכר, יציין כל צד באופן מפורש ומנומק מהו בסיס השכר הרלבנטי לשיטתו.
תשומת לב הצדדים, כי נדרשת הקפדתם על הגשת התחשיבים במועד. איחור ללא היתר יכול ויביא, למצער, לדחיית הדיון ביוזמת בית המשפט.
8. ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים, בתוך 7 ימים, הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחה זה, אזי תשלח החלטתי זו למומחה.

9. אם למומחה נגיעה למי מהצדדים או מניעה אחרת למתן חוות דעת על ידו, יודיע כן, תוך 7 ימים, ממועד קבלת המינוי.
ניתנה היום, י"ב אדר א' תשע"ט, 17 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.