הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 21126-01-21

לפני כב' השופטת הבכירה סבין כהן

תובעים

דורגיל הנדסה בע"מ

נגד

נתבעים

  1. גוד לייף א.ס. ניהול פרויקטים בע"מ
  2. מרדכי סלוקי

החלטה

התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 10.1.22 בשעה 1 2:40, לפניי.

בית המשפט מסב תשומת לב הצדדים לכניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. (להלן: "התקנות").
יושם לב כי הוראות המעבר מחילות חלק מהתקנות על תיקים שנפתחו ערב יום התחילה כאמור בתקנה 180 לתקנות, הצדדים יפעלו בהתאם.

בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד וכדלקמן:
התובעת בתוך 90 יום מהיום (על מנת לאפשר עד אז השלמת הליכים מקדמיים) .
הנתבעים בתוך 60 יום מיום שיקבלו תצהירי עדויות התובע ת (ניתן להודיע, כי הנתבע מתספק בתצהיר ההתנגדות). .
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות על פי דין.

בד בבד, עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.
ככל שבדעת מי מהצדדים להגיש חוות דעת מטעמו, תוגש חוות הדעת יחד עם הגשת יתר ראיותיו.
לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.
לקראת ישיבת ההוכחות אשר תקבע, ידאגו בעלי הדין להזמנת והתייצבות העדים מטעמם.

ניתנה היום, ב' אב תשפ"א, 11 יולי 2021, בהעדר הצדדים.