הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 11056-04-18

לפני כב' השופטת הבכירה סבין כהן

תובעים

פלוני

נגד

נתבעים

1.רוסלן ארטוב
2.קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
3.הפניקס חברה לביטוח בע"מ

מקבל

יוסף ויטורי

החלטה

1. בהמשך להחלטתי, ימונה פרופ' יונה קוסאשוילי , הפיסגה 52 גני תקווה, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 15.4.11
נשוא התובענה ויתייחס לקשר הסיבתי שבין התאונה לבין נזקי התובעת ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן- מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
ה. המומחה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום אחר.

2. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

3. בשלב זה ומבלי להביע דיעה כלשהי לעניין סוגיית החבות תישאנה הפניקס חברה לביטוח בע"מ וק רנית, הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בחלקים שווים ביניהם בשכר המומחה , וזה יובא בחשבון בסופו של הליך.
אני קוצבת את שכרו של המומחה בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
הנתבעות, 2 ו-3, תסדרנה את התשלום ישירות מול המומחה וזאת תוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים או הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

4. המומחה לא יבדוק התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.

5. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

6. עד ליום 1. 1.20 יגיש בא כח התובע תחשיבי נזק מפורטים, ובא כח הנתבע ת עד ליום 1.2.20.
לאחר שיוגשו תחשיבי הנזק ועיון הגשת תחשיבי הנזק ישקול בית המשפט משלוח הצעת פשרה באמצעות הדואר.
קובעת לתזכורת פנימית 2.2.20

7. קובעת ישיבת קדם משפט ליום 27.2.20 בשעה 09:00.

8. ככל שקיימת הכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר,
יודיע על כך המומחה לביהמ"ש תוך 7 ימים.
על מנת לאפשר לצדדים משלוח הודעה בדבר מניעות באשר למומחה ככל שקיימת, הודעת המינוי תומצא למומחה בחלוף 10 ימים מהיום.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.