הדפסה

בית משפט השלום באשדוד תא"מ 5526-02-15

בפני
כב' הרשמת הבכירה כרמית חדד

התובעת:
אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אילנית אדרי

נגד

הנתבעים:

  1. רפאל אמר ז"ל (נמחק)
  2. אלון נפתלי
  3. שירביט חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד תומר בן עוזר.

פסק דין

לפני תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לרכב התובעת בסך של 4,828 ₪ בתאונה מיום 27.07.2014.

רקע וטענות הצדדים:

1. ביום 27.07.2014 נהג מר מאור מגרה ברכב התובעת בבאר שבע (להלן: "נהג התובעת")

לטענת התובעת, במועד התאונה, נהג התובעת נסע בנתיב הימני בכיוון נסיעתו והחל בפניה ימינה כאשר הנתבע , מר רפאל אמר ז"ל (להלן:"הנתבע") אשר נהג בנתיב האמצעי משמאל לרכב התובעת, סטה ימינה, נכנס לנתיב שאינו פנוי פגע ברכב התובעת וגרם לנזקים כמפורט בתביעה.

2. לטענת הנתבעות במועד התאונה נסע הנתבע כדין בנתיב הימני, אותת על כוונתו לפנות ימינה, ועת החל לפנות ימינה ניסה נהג התובעת אשר נסע מאחור לעקוף אותו מימין בחוסר זהירות. כאשר הבחין נהג המונית כי הוא אינו יכול לעקוף מימין בלם ופגע ברכב הנתבעים וגרם לתאונה באחריותו המוחלטת.

3. לאחר הגשת התביעה וקודם לדיון ההוכחות נפטר הנתבע. הנתבע לא הגיש תצהיר ובדיון ההוכחות נשמעה עדותו של מר אלעזר פרברי מטעם הנתבעים שהוא על פי עדותו מנהל החברה שהעסיקה את הנתבע כקבלן משנה וביטחה את רכב הנתבעים.

בהחלטה מיום 07.02.2016 ועל פי הסכמת הצדדים צורפה שירביט חברה לביטוח כנתבעת נוספת לכתב התביעה ללא צורך בתיקון כתבי הטענות והתביעה כנגד הנתבע 1 נמחקה.

דיון והכרעה:

4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על צרופותיהם ובאשר הוגש לי בתיק זה ולאחר ששמעתי את העדים וסיכומי ב"כ הצדדים מצאתי לקבל את התביעה כנגד הנתבעת 3 שירביט חברה לביטוח ביחס לנזקים המוכחים.

בהתאם להוראות תקנה 214טז לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 ינומק פסק הדין להלן באופן תמציתי.

5. נהג התובעת העיד ביחס לנסיבות התאונה ואישר את האמור בכתב התביעה. על פי עדותו, לפני הפניה ימינה הוא עבר לנתיב הימני ביותר כאשר רכב הנתבעים נוסע אחריו לא בנתיב הימני ולא בנתיב השמאלי אלא באמצע, וכאשר החל בפניה חתך אותו רכב הנתבעים וכתוצאה מכך נגרמה התאונה. נהג התובעת העיד כי הנתבע סרב למסור לו פרטים עד להגעת שוטר למקום (עמ' 2 ש' ש' 13-25 לפרוטוקול הדיון מיום 12.01.20016).

בנוסף, העידה גב' שיראל מגרה אשתו של נהג התובעת אשר ישבה לצדו ברכב התובעת במועד התאונה. עדותה של גב' מגרה תמכה בעדותו של נהג התובעת באופן מלא.

עדויותיהם של נהג התובעת וגב' מגרה לא נסתרו, הותירו רושם מהימן, העדים מסרו גרסתם באופן שוטף וסדור והשיבו באופן ישיר לכל השאלות שנשאלו. עדותם הגיונית, מתיישבת עם מכלול הראיות, תמונות הנזק ותמונות מקום התאונה ותומכת בגרסת התובעת וככזו מצאתי לקבוע כי עדותם מהימנה.

6. כאמור, הנתבע נפטר קודם לדיון ולא יכול היה להעיד ביחס לנסיבות התאונה. עדותו של מר פרברי ביחס לנסיבות התאונה אינה אלא עדות שמועה אשר בחלקה היתה עדות ביחס לאופיו של הנתבע ומהימנותו (שם עמ' 8 ש' 19-20), וככזו משקלה מועט אם בכלל.

יתרה מכך, לא מצאתי כי יש בעדותו של מר פרברי כדי לתמוך בפועל בטענות הנתבעים שכן בין היתר עדותו ביחס למיקומי הפגיעות ברכב התובעת לא תאמה את הנזקים בפועל לרכב התובעת כפי שעולה מ תמונות הנזק שהוצגו על ידי התובעת (ראה גם עמ' 11 ש' 3-11 לפרוטוקול הדיון מיום 12.01.2016).

בנוסף יש לציין כי קודם לדיון פנה מר פרברי לנהג התובעת על מנת ליידע אותו כי ככל שתיקבע אחריות הנתבע לתאונה עזבונו יידרש לשלם את ההוצאות (שם עמ' 11 ש' 14-19), עובדה שיכולה להתפרש כנסיון להשפיע על העד (ראה בעניין זה עדות נהג התובעת עמ' 2 ש' 27-30) ויש בה גם כדי להשליך על המשקל והמניע של מר פרברי במתן עדותו .

כמו כן מר פרברי העיד כי לטענת הנתבע במקום התאונה מצויים שני נתיבים לפניה ימינה (עמ' 10 ש' 20-22). העובדה שמר פרברי מצא לציין עניין זה יש בה כדי לתמוך בעדות נהג התובעת לפיה הנתבע לא פנה ימינה בצמוד למדרכה אלא מן הנתיב השמאלי. טענה זו גם נתמכת בשרטוט שבהודעה אותה צרפו הנתבעים לכתב ההגנה.

7. מכל המקובץ לעיל מצאתי להעדיף את גרסת העדים מטעם התובעת ולקבוע כי התאונה ארעה שעה שהנתבע סטה ימינה לנתיב נסיעת נהג התובעת ובכך גרם לתאונה ולנזקים כתוצאה ממנה.

8. בכל הנוגע לנתבע 2, לאור טענות הנתבעים לפיהן הגם שהוא בעל הרכב הוא אינו המעסיק של הנתבע אלא חברת יענקלה נ. סחר בע"מ שביטחה את הרכב בחברת שירביט, ומשלא הוכחה טענה בדבר אחריות הנתבע 2 כבעלים הרשום של רכב הנתבעים (והדבר גם לא נטען בסיכומי הצדדים) ובפרט בשים לב לכך שהנתבעת 3 שירביט חברה לביטוח אינה מכחישה כיסוי ביטוחי ואף הסכימה לצירופה כנתבעת בתיק לאחר שמיעת הראיות לא מצאתי כי יש לחייב את הנתבע 2 באופן אישי ויש להסתפק בחיובה של הנתבעת 3 שירביט חברה לביטוח בע"מ כמבטחת רכב הנתבעים.

9. התובעת הוכיחה תביעתה לעלות התיקון בסך של 3,600 ₪ ולשווי ירידת ערך בסך של 486 ₪ וזאת באמצעות חוות דעת שמאי שהוגשה ולא נסתרה. הנתבעים לא הגישו חוות דעת נגדית ולא ביקשו לחקור את עורך חוות הדעת מטעם התובעת.

כמו כן הוכיחה התובעת עלות שכ"ט השמאי בגין עריכת חוות הדעת בסך של 400 ₪ על ידי חשבון עסקה שצורף לכתב התביעה.

לא מצאתי לקבל טענת התובעת בכל הנוגע לעלות הגרר שכן לא הוכח הצורך בגרירת הרכב כתוצאה מן התאונה וז את בין היתר בשים לב להיקף הפגיעה ברכב התובעת ואופיה.

10. משכך, אני מחייבת את הנתבעת 3, שירביט חברה לביטוח בע"מ, לשלם לתובעת הסך של 4,486 ₪בצרוף אגרת משפט בסך 378 ₪ . סכומים אלה ישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מיום הגשת התביעה (03.02.2015) ועד ליום התשלום המלא בפועל .

כמו כן אני מחייבת את הנתבעת 3, שירביט חברה לביטוח בע"מ לשלם לתובעת מחצית שניה של אגרה בסך של 377 ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪,  בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כמו כן תשא הנתבעת בשכר העדים כפי שנפסק בדיון מיום 12.01.2016.

זכות ערעור כחוק

ניתנה היום, י"ח תמוז תשע"ו, 24 יולי 2016, בהעדר הצדדים.