הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"פ 8470-11-16

מספר בקשה:6
לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

הנאשם (המבקש)
ע"י ב"כ עו"ד ה' נדב

אבי אברהם עזרן

נגד

המאשימה (המשיבה)
ע"י ב"כ עו"ד מ' סבח

מדינת ישראל – מע"מ אשדוד

החלטה

לפני שתי בקשות של הנאשם 2 , האחת למסירת חומרי חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982; השנייה לזימון עדים.

אשר לבקשה למסירת חומרי חקירה, מבקש הנאשם כי יימסרו לו מסמכים פנימיים, פראפראזות וידיעות מודיעיניות.
בנוסף, מבקש הנאשם כי יימסרו לו כל חומרי החקירה, בעניינו של כתב האישום שנדון בבית משפט זה בתיק פלילי 34178-08-15.

המאשימה בתגובתה מציינת, כי מדובר בכתב אישום לפי סעיף 117(א) לחוק מע"מ, ולכן אין בתיק זה ידיעות מודיעיניות או פראפראזות.
אשר למסמכים פנימיים ותרשומות פנימיות, הרי שנטען כי בהתאם לפסיקה, ובהתאם להנחיית פרקליט המדינה אין מדובר בחומר חקירה, ועל כן אין למסור אותו לנאשם.

בכל הקשור לבקשה זו, דינה להידחות.

המאשימה הצהירה, כי אין בידה ידיעות מודיעיניות, וממילא כנגזר מכך אין כל פראפראזות לידיעות אלה , ולכן אין כל מידע או חומר חקירה למסור לנאשם.

תרשומות פנימיות, ככלל , הן אינן חומר חקירה, אלא אם כן, יוכל הנאשם להצביע באופן ספציפי על תרשומת מסויימת הדרושה לו לצורך הגנתו.

בענייננו, הנאשם לא העלה כל טענה שכזו, אלא טען באופן כללי כי הוא מבקש לראות מסמכים פנימיים. בקשה סתמית שכזו איננה יכולה להתקבל, והיא נדחית.

אשר לחומרי החקירה בתיק פלילי 34178-08-15, יש לומר כי הנאשם 2 לא הראה כל זיקה לחומרי חקירה אלה ביחס להליך דנן. גם אם הנאשם 3, כנטען בבקשה , היה הרוח החיה בחברות אחרות, אין בכך כדי להשליך על השאלה הראייתית המתעוררת בהליך זה ביחס לזהות המנהלים הפעילים בנאשמת 1.

לאור כל האמור לעיל, הבקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי נדחית על כל חלקיה.

אשר לבקשה לזימון עדים, הרי שבעניין מידע ומסמכים הקשורים בחברת "אימרי גני" ניתנה כבר החלטה במסגרת הדיון שהתקיים ביום 1.1.2018, ולפיה כל חומר הקשור בחברה זו איננו קשור להליך זה, ולכל היותר יכול להיות קשור להליך אזרחי בין הצדדים, ולכן אין כל רלוונטיות לזימון עד מטעמה של חברה זו, והבקשה לזימונו נדחית.

אשר לרואה החשבון סיימון אלמליח, הרי שמדובר בעד תביעה, שהנאשם באמצעות באת כוחו יהיה רשאי לחקור אותו בחקירה נגדית.

המזכירות תודיע לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ח, 16 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט