הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"ט 67584-05-19

בפני
כבוד ה שופטת רוני סלע

המבקש

מאיר חיים אביחסרה
ע"י ב"כ עוה"ד יצהרי עזריה

נגד

המשיבה
י.א. דקור תעשיות 2013 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד טל גרשטיין ואח'

החלטה

לאור הסכמת המשיבה (הזוכה), ניתנת בזאת למבקש רשות להתגונן.

בהתאם להוראות תקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תידון התובענה בסדר דין מהיר.

התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו את כל המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה בהתאם לתקנה 14 2ג ו- 14 2 ח לתקנות, שאם לא כן יהא בית המשפט רשאי למחוק את התביעה ללא הודעה נוספת.

הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, תוך 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כאמור לעיל, את כל המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנה 214 ג ו- 214 ח לתקנות.

המסמכים שעל בעלי הדין לצרף על מנת להתאים התובענה לסדר דין מהיר הינם:
(א)        תצהיר (לתביעה בלבד) בעל דין ערוך לפי טופס 17 א' לאימות העובדות בכתבי הטענות.
(ב)        חוות דעת של מומחים מקצועיים.
(ג)        רשימת מסמכים הנוגעים לתובענה, המצויים או שהיו מצויים ברשותם, או בשליטתם ושאותרו על ידם לאחר חקירה ודרישה.
(ד) צילום מכל המסמכים שכל צד מתכוון להסתמך עליהם, ואם אלה אינם בידם, יצוין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתו - הם מצויים.
(ה) אסמכתאות משפטיות, אם ישנן.

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 11.5.20 בשעה 10:30.

על בעלי הדין להתייצב באופן אישי לישיבה המקדמית. במידה ואחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים, בהתאם לטופס 17 א', מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים, שאינם בעלי דין, יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם בתוך 120 ימים. המועד להגשת תצהירי העדים חל בו זמנית על כל בעלי הדין בתובענה.

לתצהירי העדים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך העד בתצהירו.

תצהיר שלא הוגש במועד – לא יוגש, אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה בתוך 10 ימים.

ב"כ בעלי הדין יתכוננו לאפשרות שבעלי הדין ייחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית.

ככל שפגרת בית המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות) תשמ"ג- 1983) חלה במועדים
            שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לביצוע האמור בהחלטה זו.

ניתנה היום, כ"ב כסלו תש"פ, 20 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.