הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 8536-04-18

בפני
כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
ש.ס
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב עוז

נגד

נתבעים

  1. אייל פישלזון
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אסנת ברוש לימור

החלטה

נוכח הודעת הנתבעים, ניתנות בזה הוראות באשר להמשך ההליך.

הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובע יגיש תצהירי עדות ראשית עד יום 19.4.20.
הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד יום 19.6.20.
בד בבד, עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

כל צד יגיש העתק נוסף של התצהירים ותיק המוצגים מטעמו באופן ידני למזכירות בית המשפט, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, יחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
תצהירים ותיקי מוצגים שיוגשו מרחוק באמצעות "נט המשפט", לא יתקבלו אלא אם במקביל יוגש גם עותק לצורך תיוק בתיק הנייר. תצהירים ותיקי מוצגים שיוגשו באמצעות המזכירות, לא יתקבלו, אלא אם יוגש מלבד העותק המיועד לסריקה, עותק נוסף כרוך לצורך תיוק בתיק הנייר.

לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

אם לאחד מהצדדים יש מחלוקת על מסמך שצורף לתצהיר עדות ראשית והוא מבקש שעורך המסמך יזומן לעדות ייתן הודעה על כך לצד שכנגד לא יאוחר מ – 30 יום לפני הדיון בתזכורת קדם ההוכחות. בהעדר מעש יוגש המסמך כפי שהוא.

תז"פ ליום 20.4.20 .

ניתנה היום, ט"ז שבט תש"פ, 11 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.