הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 68883-06-18

בפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל

אלכסנדר אייזמן

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד א' כצנלסון
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. אני קובע לקדם משפט מסכם ליום 31.10.2019 בשעה 11:30 לקדם המשפט יתייצב התובע ונציג הנתבעת יהיה זמין טלפונית עבור ב"כ.

2. בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובע- עד ליום 14.7.2019;
הנתבעת - עד ליום 23.10.2019.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
4. צד המתנגד להגשת מסמך או מוצג יגיש על כך בקשה לבית המשפט תוך 10 ימים מיום שקיבל לידיו את תיק המוצגים.
5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליום 16.7.2019.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ט, 12 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט