הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 66763-07-20

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג
י' ס'

נגד

הנתבעות
ע"י ב"כ עו"ד א' שפרבר

  1. מועצה מקומית בני עי"ש
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. עיון בכתב ההגנה מגלה, כי הנתבעות לא הגישו חוות דעת רפואית מטעמ ן. הנתבעות רשאיות להגיש חוות דעת, לא יאוחר מיום 4.1.2021.
  2. התובעת תגיש תצהיר נסיבות מפורט אודות האירוע הנטען, עד ליום 4.1.2021, בו יפורטו שמות כל העדים שבכוונתה להעיד להוכחת נסיבות האירוע ותצרף את כל המוצגים שיש בהם כדי להוכיח את נסיבות האירוע. מובהר, שהתובעת לא תהיה רשאית לזמן לעדות או להציג ראיה שלא פורטה בתצהיר הנסיבות.
  3. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה ינוהלו בין הצדדים כמפורט להלן:

א. בקשות לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יישלחו לצד שכנגד, בתוך 30 יום מהיום.
ב. תשובות לדרישות לגילוי מסמכים ותצהירי תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יימסרו לצד המבקש בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה.
ג. הצדדים ינהלו את ההליכים המקדמיים בעניין גילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, בתוך 75 יום מהיום.
ד. כל בקשה בעניינים הקשורים לגילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, תוגש לבית המשפט ובמישרין לצד בתוך 90 יום מהיום.. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד זה, אראה בכך וויתור על כל טענה בדבר הליכי גילוי המסמכים, מתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים.
ה. כל בקשה בעניינים האחרים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד בתוך 45 יום קודם למועד הדיון. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים במועד קדם המשפט.
4. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
5. לאחר הגשת חוות הדעת הרפואית מטעמן של הנתבע ות, ככל שתוגש, אקבע את המשך ניהול ההליך.
6. המזכירות תודיע לצדדים .

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.