הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 57030-03-14

בפני
כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

תובעת
אבו יחיאל - חברה לבנין בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טדי מנשה

נגד

נתבעת
חברת דואר ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף הדני

פסק דין

הצדדים בתיק אזרחי זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים. הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של החלטה במסגרת הדיון שהתקיים ביום 18.7.16.

עיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט, וכן עיינתי בסיכומי ב"כ הצדדים. על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו, הנני מורה כדלקמן:

1. בהתאם להסכמת הצדדים, תביעת הפינוי תימחק.

2. לצורך השלמת עסקת המכר, תשלם הנתבעת לתובעת את הסכומים הבאים:

א. סך של 260,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. סכום זה ישולם עד ולא יאוחר מיום 1.2.17, וישא ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מיום 1.3.2015 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 1,187,960 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. סכום ישולם בהתאם לאמור בסעיף 9 (ד) (2) להסכם המכר, אשר נחתם בין הצדדים ביום 30.3.2008 (בהתאם להסכמת הצדדים בעמ' 4 שורות 24-25 לפרוטוקול הדיון מיום 18.7.16). סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1.10.2 013, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

מעבר לכך, כל צד ישא בהוצאותיו.

3. ככל ולא תעמוד הנתבעת בתשלומים על פי פסק דין זה, תפנה הנתבעת את הנכס נשוא התביעה בתוך 60 יום ממועד התשלום שנפסק ולא שולם (וזאת חרף האמור בסעיף 1 לעיל).

4. כמוסכם, פסק הדין ניתן ללא נימוקים. כך הסכימו הצדדים מראש, וזוהי גם הדרך הנכונה בפסיקה על פי סעיף 79א לחוק הנ"ל, הן על מנת שפסק הדין יהיה סופי ויסיים הסכסוך בין הצדדים, הן על מנת לקצר את זמן מתן פסק הדין והן על מנת לחסוך בהוצאות גבוהות. למען הסר ספק אוסיף עוד, כי הואיל ופסק דין זה ניתן לפי סעיף 79א כאמור, הרי שאין בו משום קביעת ממצאים ולא קביעות בעניין מהימנות. זהו עוד אחד היתרונות שישנם למתן פסק דין זה. יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת ביניהם בדרך זו.

ניתן היום, כ"א חשוון תשע"ז, 22 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.