הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 47539-12-18

בפני
כבוד ה שופטת רוני סלע

תובעת
ט.ט.

נגד

נתבעת

צדדי ג'
עיריית אשדוד

  1. אליקים בן ארי בע"מ
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 8.12.19 בשעה 09:30 בפניי .
לקדם המשפט יתייצבו התובעת ונציג מוסמך מטעם צד ג'1.

טרם הוגש כתב הגנה להודעת צד ג'. ב"כ הנתבעת יודיע תוך 14 יום עמדתו ביחס להמשך ההליכים נגד צדדי ג', בצירוף אישור מסירה כדין.

לא הוגשה חוות דעת מטעם התובעת, ולפיכך מנועה התובעת מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת. ניתנת אורכה של 30 יום לפי אחת החלופות הבאות:
להגיש חוות דעת רפואית;
להודיע לתיק בית המשפט ולצד שכנגד כי התיק לא ידון על נכות;
להגיש בקשה לפי תקנה 127 לתקסד"א סיפא לפטור מהגשת חוות דעת רפואית;
להפסיק את התובענה עד לשלב שבו יהיה ביכולת התובע/ת להגיש חוות דעת רפואית.
בהיעדר מעש יתנהל התיק לפי חלופה (ב) ולא תינתן אורכה נוספת להגשת חוות דעת רפואית.
אינני מוצאת בנסיבות העניין להורות על פיצול הדיון כך שתוכרע שאלת החבות תחילה.
 
לקראת ישיבת קדם משפט, הנני מורה כדלקמן:
 
בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי
ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.
 
ב. תחשיב נזק מטעם התובעת , בצירוף תצהיר נסיבות מפורט, יוגש עד 45 יום קודם מועד הדיון.
       תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 30 יום יום קודם מועד הדיון.
תחשיב נזק מטעם צדדי ג' יוגש עד 15 יום יום קודם מועד הדיון.

ב"כ הנתבעת ימציא החלטה זו לצדדים השלישיים.

המזכירות תודיע לצדדים ותקבע תז"פ ליום 10.6.19.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ט, 26 מאי 2019, בהעדר הצדדים.