הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 41631-12-18

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד א' בן נפלא
ס' י'

נגד

הנתבע
ע"י ב"כ עו"ד מ' ספר מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי)
שירות בתי הסוהר

החלטה

1. בפניי בקשת התובע לייתן לו פטור מהגשת חוות דעת רפואית, בהתאם לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן- "התקנות").

2. ביום 26.6.2019 ניתנה החלטה מפורטת ביחס לבקשה, וביחס לתנאים המצטברים שעל המבקש להראות על מנת שיינתן לו פטור מהגשת חוות דעת.
בהחלטה צויין, כי התובע עמד ברף הראייתי הנדרש להוכחת אפשרות קיומה של נכות רפואית, אך לא עמד בר ף להוכחת מצב כלכלי קשה שבגינו יש לתת פטור מהגשת חוות דעת.

3. נוכח האמור, התבקש התובע לצרף תדפיס עו"ש עבור שישה חודשים אחרונים, הן של חשבון הבנק שלו והן של חשבון הבנק של רעייתו. בנוסף, התבקש לפרט בתצהיר את מקורות ההכנסה של המשפחה, אשר מאפשרים הוצאות המחייה של המשפחה.

4. ביום 14.7.2019, הוגשה הודעה מטעם התובע, ובמסגרתה נטען, כי בחלוף הזמן חלו שינויים משמעותיים בהכנסותיה והוצאותיה של משפחת התובע.
התובע לא הגיש תצהיר כנדרש ובכל אופן, עיון בתלושי השכר האחרונים שצורפו מעלה, כי התובע משתכר סך ממוצע של כ- 4,300 ₪ ובת זוגו של המבקש משתכרת כ-4,700 ₪ לחודש.

5. לאחר עיון בתלושי השכר ובתדפיס העו"ש שצורף עולה, כי התובע לא עומד בר ף הדרוש על מנת שיינתן לו פטור מהגשת חוות דעת, שכן עולה לכאורה, כי הכנסות בני הזוג עולות על הוצאותיהם, כך שנותרת בידם הכנסה פנויה.

6. נוכח המפורט לעיל, אין מקום לייתן פטור מהגשת חוות דעת רפואית והבקשה נדחית.

7. התובע רשאי להגיש חוות דעת מטעמו וזאת עד ליום 31.10.2019. ככל שלא יעשה כן, יהיה התובע מנוע מהוכחת עניין שברפואה.

יובהר, כי לא תינתן ארכה מעבר למועד זה , אלא בנסיבות חריגות.

המזכירות תודיע לצדדים ותקבע ת.פ ליום 3.11.2019.

ניתנה היום, ט' אב תשע"ט, 10 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.