הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 40317-05-18

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ש' יעקובי שריקי

יצחק מונדריאן

נגד

הנתבעים

1.מרדכי ביטון
2.שמעון כהן
3.משרד הרישוי (פורמלי)
4.עיריית אשדוד (פורמלי)
5.משטרת ישראל (פורמלי)
6.המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (פורמלי)

פסק דין חלקי בעניין נתבעים 1 ו-2

  1. לפני בקשת יצחק מונדריאן (להלן- " התובע") למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד מר מרדכי ביטון (להלן- " הנתבע 1 ") ומר שמעון כהן (להלן- " הנתבע 2").
  2. התובע הגיש תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו רכב מסוג פורד קונקט שנת ייצור 2004 מ.ר 4501451 (להלן- " הרכב"), נמכר לנתבע 1 עוד ביום 20.6.2016, וכי הוא מצוי בבעלותו , בחזקתו ובאחריותו, החל ממועד זה, ומצוי בבעלותו של נתבע 2 החל מיום 19.10.2016.
  3. כתב התביעה המתוקן הוגש ביום 24.5.2018, וביום 19.8.2018 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין חלקי , בהעדר הגנה מטעם הנתבעים 1-2 , שכן על פי הטענה חלף המועד להגשת כתבי הגנה, ומשלא הוגש ו כתב י הגנה כאמור , הרי שה וא זכאי כי יינתן בידו פסק דין כמבוקש.
  4. היות ולבקשה המקורית למתן פסק דין בהעדר הגנה צורף אישור מסירה כדין רק ביחס לנתבע 1 (ראו הודעה מיום 17.7.2018), אזי ביום 26.8.2018 ניתנה החלטה, ולפיה על המבקש לבצע פעולת איתור נוספת להמצאת כתב התביעה וההחלטות בתיק לנתבע 2.
  5. ביום 16.10.2018 הוגשה על ידי התובע בקשה חוזרת למתן פס"ד חלקי כנגד הנתבעים 1 ו-2, ובה נמסר, כי התובע ביצע מסירה נוספת לנתבע 2, כנדרש בהחלטת ביהמ"ש מיום 26.8.2018.
  6. כעולה מאישורי המסירה ותצהיר המוסר (שצורפו להודעת התובע מיום 17.7.2018 ו לבקשתו מיום 16.10.2018) , כתב התביעה נמסר לידי הנתבע 1 ביום 18.6.2018, ולידי הנתבע 2 ביום 7.10.2018.
  7. על כן, לאור המתואר לעיל, חלף המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 להגשת כתבי הגנה, ומשאלה לא הוגשו זכאי התובע כי יינתן ביד ו פסק דין, ככל שהוכיח את תביעת ו על יסוד כתב התביעה והמסמכים המצורפים לו.
  8. עפ"י כתב התביעה המתוקן אשר הוגש ביום 24.5.2018, התובע היה הבעלים של הרכב נשוא התובענה ומכר אותו לנתבע 1 ביום 20.6.2016 ( ל הלן- "יום המכירה"). בעניינה של מכירה זו נערך בין הצדדים זיכרון דברים ובו תיעוד המ כירה (ראה נספח א' לכתב התביעה). באותו יום נמסר הרכב לחזקתו של הנתבע 1.
  9. על פי הנטען, הצדדים קבעו להיפגש יום למחרת מסירת החזקה על מנת להעביר את הבעלות ברכב ע"ש נתבע 1 במשרד הרישוי, אלא, שכל ניסיון של התובע על מנת להיפגש עם הנתבע 1 ולהעביר את הרכב על שמו, לא צלח.
  10. לטענת התובע, בסמוך לאחר ביצוע המכירה, הגיעו לכתובתו דוחות תעבורה, שנרשמו לאחר יום המכירה, וכך גם דוחות חניה, דרישות לתשלום קנס וכן, דרישה לתשלום בגין חידוש רישיון רכב (ראה נספח ג' לכתב התביעה).

התובע טוען כי דרש מהנתבע 1 לשאת בתשלומים בגין הרכב, אך על אף הבטחותיו החוזרות של נתבע 1, הדבר לא נעשה עד שלא היה ניתן ליצור עמו קשר.
9. ביום 30.10.2016 התקבל בידי התובע כתב אישום בגין עבירת מהירות מיום 19.10.2016. התובע כפר בעבירה המיוחסת לו, ודרש להסב את הדו"ח על שמו של הבעלים החדש, הנתבע 1 (ראה נספח ד' לכתב התביעה).
לדיון שהתקיים באותו עניין, ביום 18.4.2017, בפני כ' השופטת רבקה שוורץ, הופיע הנתבע 2 והצהיר כי הוא רכש את הרכב נשוא התובענה ממגרש מכוניות (ראה פרוטוקול הדיון נספח ה' לכתב התביעה).
התובע הבהיר לנתבע 2 בשיחתם, כי עליו להעביר את הרכב לבעלותו, וכי ישנן דרישות לתשלום בגין הרכב.
באותו מעמד, נמסרו לנתבע 2 הדוחות שנרשמו לחובת התובע במועדים שלאחר יום המכירה , כאשר נתבע 2 התחייב לשאת בתשלום ולבצע את העברת הבעלות.
עם זאת, לטענת התובע, ניסיונותיו לבצע את העברת הבעלות לא צלחו, והנתבע 2 לא נענה לפניותיו , ועל כן הוגשה התביעה בענייננו.
10. על יסוד האמור בכתב התביעה, בזיכרון הדברים שנחתם בין התובע לנתבע 1, וכן, פרוטוקול הדיון מיום 18.4.2017, אשר צורפו לכתב התביעה,, יש לקבל את התביעה.
11. ניתן בזאת צו הצהרתי לפיו הרכב מסוג פורד קונקט, שנת יצור 2004, מ.ר 45-014-51 נמכר לבעלותו ולחזקתו של נתבע 1 ביום 20.6.2016 ו הוא אינו בבעלותו של התובע החל ממועד זה.
כמו כן, ניתן בזאת צו הצהרתי, לפיו, הרכב פורד קונקט, שנת יצור 2004, מ.ר 45-014-51 הועבר לבעלותו של נתבע 2, במועד כלשהו עובר ליום 19.10.2016.
12. בנוסף, ישלם כל אחד מהנתבעים 1 ו-2 לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪ . סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק בחלוף 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הנתבעים 1 ו-2 .
הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מיום שיומצא פסק הדין לידי הנתבעים 1 ו-2.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ט, 12 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט