הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 38328-07-18

תובעת
א.ל
ע"י ב"כ עו"ד חיים פרנק ואח', עו"ד לין רויטמן

נגד

נתבעים
1. בית חולים אסותא תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד בנימינה בוטוש ויזל ואח', עו"ד דברת נץ
2. קופת חולים לאומית י.ת.ב שירותי מידע
3. שמואל עברון
ע"י ב"כ עוה"ד חיים זליכוב ואח', עו"ד נעמה זיידל

החלטה

נוכח הפערים העולים מתוך חוות הדעת שהגישו הצדדים, אני מורה על מינויו של פרופ' אשר שושן מביה"ח הדסה עין כרם כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הגינקולוגיה .

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין ובחוות הדעת הרפואיות מטעמם ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות הטיפול שקיבלה אצל ועל ידי הנתבעים.

המומחה ייתן דעתו לטענות הצדדים ויחווה דעתו בעניין הטענות השונות שנטענו, לרבות לרשלנות הרפואית הנטענת, וכן לקשר הסיבתי בין הטיפול שקיבלה התובעת למצבה.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם והנוגעים לתובענה.
העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

המומחה יודיע לבית המשפט ולצדדים בטרם מתן חוות הדעת מהו שכר טרחתו המבוקש.
בשלב זה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכר טרחת המומחה (התובעת – 1/3, הנתבעת 1 – 1/3, הנתבעות 3-2 – 1/3) .
הצדדים ישלמו למומחה את שכרו ישירות, בתוך 45 ימים מהיום. הצדדים יפנו למומחה מיוזמתם, לקבל חשבון לתשלום שכרו וכל המסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום, בתוך המועד האמור, יפרעו את שכרו ויציגו לבית המשפט אסמכתא על ביצוע התשלום עד לתום המועד הנ"ל.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום מהיום.

שאלות הבהרה בתוך 10 ימים מקבלת חוות הדעת. תשובות המומחה בתוך 15 יום נוספים.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים ותקבע תז"פ ליום 27.4.20.

ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.