הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 25158-06-20

בפני
כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת

נופר טלקר

נגד

נתבעת
טכנו ביוטי בע"מ

החלטה

נוכח הסכמת הצדדים על פי סעיף 79 ג' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, אני מורה על העברת הסכסוך נשוא התובענה לגישור בפני עו"ד יריב אבישור מאשקלון (להלן: "המגשר").

המזכירות תעביר למגשר החלטתי זו והוא מתבקש להודיע תוך 10 ימים ככל שקיימת מבחינתו מניעה מלשמש כמגשר בתיק זה. תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות לזהותו של המגשר. בהעדר הודעה כאמור, ייחשבו הצדדים כמסכימים למינויו של המגשר.

מובהר לצדדים, כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור, לא ישמשו כראיה במשפט זה ובכל הליך אזרחי אחר וכי הפסקת הגישור מסיבה כלשהי, לא תשפיע על תוצאות הדיון בבית המשפט.

באי-כוח הצדדים יפנו במשותף אל המגשר, בתוך 7 ימים מהיום ויתאמו מועדי קיום הליך הגישור וסדריו. הצדדים ימציאו למגשר את כתבי הטענות בתיק זה וכן כל מסמך שידרוש מהם המגשר, בתוך הזמן שיקבע.

התובעת תמסור הודעה מעדכנת בדבר התקדמות הליכי הגישור עד ליום 4.12.20.

ת"פ ליום 5.12.20. המזכירות תודיע לב"כ הצדדים ולמגשר.

ניתנה היום, י"ח חשוון תשפ"א, 05 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.