הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 18366-08-19

לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעים
ע"י ב"כ עו"ד י' עקיבא

  1. אביאל קוטלר
  2. אסתר קוטלר

נגד

הנתבעות
ע"י ב"כ עו"ד ר' כהן-גבורה

  1. נועה בנייה והשקעות בע"מ
  2. אורית אבו-ממן

החלטה

1. לאור הסכמת הצדדים, אני מורה על מינויו של מר צבי רון, ממגדלי בסר 2, דרך בן גוריון 1, בני ברק, טלפון 03-XXXX030, כמומחה מטעם בית משפט, וזאת לצורך בחינת הטענות הנטענות בגדרי תביעה זו.
2. המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט, תוך 10 ימים, דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת. בהעדר הודעה יובן, כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד המומחה.
3. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, יבקר בתיאום עם ב"כ הצדדים בדירת המשרד הנמצאת בקומת הקרקע שבבניין שברחוב האשכול 6 באשדוד, הידועה גם כחלקה 5/1 בגוש 2088 (להלן- " דירת המשרד"), יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובעים ונספחיו בלבד (להלן "הפגמים"), ויקבע מהן אי ההתאמות, ככל שקיימות כאלה, בין המצוי במשרד נשוא התביעה ובין ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, אשר קיבלו תוקף של פסק דין על ידי המפקחת על המקרקעין מיום 28.4.2015 (נספח ת/4 לכתב התביעה).
4. בנוסף, יבחן המומחה את אפשרות חיבור דירת המשרד, באופן עצמאי, לרשתות החשמל והמים, ובכלל זה יתייחס לשאלה במידת האפשר באם היחידה שהוחזקה על-ידי התובעים עובר לעבודות התמ"א חוברה לתשתיות החשמל והמים כיחידה עצמאית .
המומחה יתייחס לאפשרות שינוי תכנית המתאר החלה על הנכס, וזאת לצורך הכשרת יחידת המשרד מבחינה תכנונית.
5. המומחה יקבע לגבי כל אי התאמה את עלות תיקונ ה, אם היא ניתנת לתיקון, בהנחה שהתיקון יבוצע על ידי קבלן סביר שאינו בקשרים מיוחדים עם מי מהצדדים. בנוסף, יקבע המומחה את משך הזמן הדרוש לשם ביצוע התיקונים.
ככל שדרושות עלויות לצורך חיבור המשרד לתשתיות החשמל והמים, ולצורך שינוי תכנית המתאר, יעריך בחוות דעתו עלויות אלה.
המומחה יאפשר לצדדים, ולב"כ להיות נוכחים בדירת המשרד בעת ביקורו.
6. הצדדים יישאו בשכר המומחה, בסך של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת כמימון ביניים עד להכ רעה סופית בתובענה, באופן שווה.
7. לאור זאת, יפקידו הצדדים בקופת בית המשפט, עד ליום 9.3.2021 סך של 3,500 ₪ בתוספת מע"מ.
יובהר, המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי ממזכירות בית המשפט, שיומצא לו רק לאחר שתבוצע ההפקדה כאמור.
8. המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים במידת האפשר תוך 60 יום ממועד כתב המינוי שיונפק ע"י מזכירות בית המשפט.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
9. ב"כ התובעים יוודא שמיד לאחר הפקדת שכרו של המומחה בקופת בית המשפט, תוציא לו המזכירות כתב מינוי .
10. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, א' אדר תשפ"א, 13 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט