הדפסה

בית משפט השלום באשדוד עש"א 66188-09-19

בפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המערערת
ע"י ב"כ עו"ד ג' כהן

פאוור בייק בע"מ

נגד

המשיב

בנק הפועלים

החלטה

  1. בפני בקשה בהתאם לסעיף 10א' לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981 (להלן - " החוק"), ליתן צו מניעה זמני, אשר ימנע כניסתה לתוקף של ההגבלה על חשבון הבנק של ה מערערת המנוהל על-ידי המשיב , וזאת עד להכרעה בערעור שהגישה.
  2. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, מאחר והשהייה הכרוכה בדיון בבקשה, בדרך הרגילה , עשויה לגרום נזק ל מערערת, אני מחליט, בהתאם להוראות תקנה 8 של תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), תשמ"ב – 1981, במעמד צד אחד, להיעתר לבקשה וליתן סעד זמני שימנע את ההגבלה, זאת בכפוף להגשת התחייבות עצמית לפיצוי המשיב, בגין כל נזק שיגרם לו על ידי הצו, אם תיפסק התובענה או יפקע צו זה מסיבה אחרת. לפיכך, תנאי לכניסתו לתוקף של צו המניעה הוא הפקדת כתב התחייבות בבית המשפט כמתחייב מתקנות סדר הדין האזרחי.
  3. העתק הצו, הבקשה והערעור על החלטת המשיב להגבלת חשבון, לרבות המסמכים המצורפים אליהם והעתק ההתחייבות העצמית, יומצאו על ידי המערערת למשיב, במסירה אישית באופן מיידי. המערערת תמסור הודעה בדבר ביצוע המסירה עד ליום 24.10.2019.
  4. המשיב יודיע תוך 21 יום אם הוא מעוניין לקיים דיון בבקשה לצו מניעה זמני ו/או לבטל את הצו . אי מתן הודעה יחשב כהסכמה למתן הצו הזמני עד למתן הכרעה בערעור.
  5. מבלי לגרוע מאחריות המערערת, המזכירות תודיע לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, י"ב תשרי תש"פ, 11 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט