הדפסה

בית משפט השלום באילת ת"פ 28354-12-16

בפני כב' השופט יוסי טופף

המאשימה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ - עו" ד דרור אקלר

נגד

הנאשם:
סטניסלב נטחין, ת.ז. XXXXXX190
ע"י ב"כ - עו"ד אייל לביא - ס"צ

גזר דין

האישום וההרשעה

1. הנאשם הורשע על יסוד הודאתו בכתב אישום מתוקן, בשתי עבירות של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: " חוק העונשין"), ובעבירה של שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר, לפי סעיף 47(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח משולב), תשכ"ט-1969 (להלן: "פסד"פ").

2. בהתאם לכתב האישום המתוקן, ביום 12.4.2016, הורה בית המשפט השלום באילת (כב' השופט ליאור ברינגר), במסגרת תיק מ"ת 45906-04-16, על שחרורו של הנאשם למעצר בית לילי בין השעות 00:00 עד 07:00 בכתובת הדורבן 6 באילת (להלן: "כתובת מעצר הבית"). בנוסף לכך, קבע בית המשפט תנאי הרחקה של הנאשם מהמתלונן, חיוב התייצבות במשטרה או בבית המשפט לפי דרישה וחתימה על ערבויות (להלן: "ההוראה החוקית").

לפי האישום הראשון (המסומן בכתב האישום המתוקן כאישום מס' 2), ביום 10.7.2016, בשעה 3:30 או בסמוך לכך, הגיעו שוטרים לכתובת מעצר הבית, הקישו בחזקה על דלת הכניסה, אך לא נענו. בכך הפר הנאשם את ההוראה החוקית.

לפי האישום השני (המסומן בכתב האישום המתוקן כאישום מס' 3), ביום 28.7.2016 בשעה 05:17 או בסמוך לכך, במחסום הכניסה הצפוני לעיר אילת, נעצר לבדיקה רכב פרטי, תוצרת קאיה, מ.ר. 7171238, שבו נסע הנאשם. בכך הפר הנאשם את ההוראה החוקית פעם נוספת. לפי אישום זה הפר הנאשם את ההוראה החוקית מספר פעמים, מידי יום, החל מאמצע חודש יולי ובמועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה. בהמשך, פנו השוטרים לנאשם וביקשו ממנו להזדהות. במהלך בדיקת זהותו, פנה הנאשם אל השוטרים ואמר לשוטר טלקר עדן (להלן: "טלקר"), כך: "חכה אני אתפוס אותך בעיר אני אעשה אותך כזה קטן" בכוונה להפחידו ו/או להקניטו. בהמשך, כאשר השוטרים ניסו לאזוק את הנאשם ולעצרו, השתמש הנאשם בכוח על מנת למנוע את מעצרו, השתולל והתפרע. במעשיו אלה השתמש הנאשם בכוח כדי למנוע מעצרו.

טיעוני הצדדים לעונש

3. ב"כ המאשימה, עו"ד שחר עידן, עתר לקביעת מתחם ענישה הולם לכל אישום בנפרד. בגין האישום הראשון ביקשה המאשימה לקבוע מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר מותנה ועד 4 חודשי מאסר בפועל, ובגין האישום השני ביקשה המאשימה לקבוע מתחם ענישה הולם שבין מאסר קצר שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד 6 חודשי מאסר בפועל. ב"כ המאשימה ביקש להטיל על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, ככל שימצא מתאים על ידי הממונה על עבודות השירות וקנס בגובה הערבות עליה חתם הנאשם במסגרת תיק המעצר. ב"כ המאשימה עמד על חומרתן של העבירות וטען כי במסגרת האישום הראשון הפר הנאשם את ההוראה החוקית, בכך שלא נכח בכתובת מעצר הבית כפי שנדרש וכפי שהיה מחויב לעשות על פי החלטת בית המשפט. ובנוגע לאישום השני, נטען כי מדובר בנסיבות מחמירות, בשים לב שהנאשם הפר את ההוראה החוקית מספר פעמים ואף התנגד למעצר בידי שוטר. נטען כי הנאשם היה נתון במעצר בית לילי למשך 7 שעות בלבד, כאשר ביתר שעות היממה הותר לו להסתובב חופשי, אולם הנאשם לא עמד בהגבלות שהוטלו עליו והפר את ההוראה החוקית מדי יום, תוך שיצא מתחומי העיר אילת. ב"כ המאשימה עמד על הפגיעה בערך המוגן של שמירה על שלטון החוק וטען כי לאור טבעה של ההוראה החוקית היה קיים קושי לפקח על התנאים שנקבעו. נטען כי משהפר הנאשם את ההוראה החוקית באופן תדיר, הרי שיש מקום להשית עליו ענישה מוחשית ומרתיעה. צוין כי לנאשם עבר פלילי בעבירות סמים ורכוש, בגינן נדון למאסרים מותנים. הוצגו גיליון הרשעות קודמות (ת/1); החלטת בית המשפט במ"ת 15906-04-16 (ת/2); ופסיקה רלוונטית.

4. ב"כ הנאשם, עו"ד אייל לביא, טען למתחם ענישה שנע בין הימנעות מהרשעה ושל"צ ועד מאסר בדרך של עבודות שירות ומאסר על תנאי, וביקש להטיל על הנאשם בנסיבותיו מאסר מותנה לתקופה קצרה ומידתית. נמסר כי הנאשם הודה בכתב האישום המתוקן, חסך מזמנו של בית המשפט, ולקח אחריות על מעשיו. ב"כ הנאשם ציין כי ההליך שבגינו הוטלו מגבלות על הנאשם הסתיים בזיכוי הנאשם, ולכן נשמט הבסיס המשפטי עליו נשענו התנאים שהגבילו בזמנו את חירותו. הסנגור אישר כי הנאשם הפר את ההוראה החוקית בכך שיצא מביתו לפנות בוקר, אך טען כי הלה יצא את ביתו לעבודתו בליווי מעסיקו. נמסר כי הנאשם עלה לישראל לבדו לפני כ-20 שנה, אין לו משפחה או סביבה תומכת ולחובתו חובות בהוצאה לפועל. הסנגור הדגיש כי עברו הפלילי של הנאשם הינו ישן והרשעתו המשמעותית האחרונה התרחשה בשנת 2001. מאז, פרט לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, לא הורשע הנאשם בעבירות נוספות. ב"כ הנאשם טען כי יש לראות בשני האישומים כאירוע מתמשך אחד, היות ומדובר בהפרת אותה הוראה חוקית. הוצגה פסיקה רלוונטית.

5. הנאשם הודה שהפר את התנאים שהוטלו עליו והביע צער על מעשיו. הנאשם נימק התנהלותו בכך שהיה עליו לצאת לעבודה בשעה 5:00 והוא לא הספיק להוציא אישור כנדרש. הנאשם נתן הסכמה לבצע עבודות שירות או של"צ.

דיון והכרעה

6. בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין, נדרש יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג ומידת העונש המוטל עליו. תחילה, אקבע את מתחם הענישה למעשי העבירות שביצע הנאשם, על בסיס שיקולים נורמטיביים ואובייקטיבים, בהתחשב בערכים החברתיים שנפגעו, מידת הפגיעה בהם, במדיניות הענישה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירות. לאחר מכן, אקבע את העונש המתאים לנאשם, בהתחשב בנסיבותיו, בצורך בהרתעתו ואחרים כמותו, ובכלל זה אבחן האם ראוי כי ענישת הנאשם תחרוג ממתחם הענישה (ראו: ע"פ 2918/13 דבס נ' מדינת ישראל (18.7.2013); ע"פ 1903/13 עיאשה נ' מדינת ישראל (14.7.2013); ע"פ 1323/13 חסן נ' מדינת ישראל (5.6.2013)).

7. כתב האישום מונה כאמור שני אישומים נפרדים, כאשר השני מביניהם כולל מספר עבירות. אולם, מדובר בעבירות שבוצעו בסמיכות זמנים ויש ביניהן קשר הדוק, כך שיש לראותן כ"אירוע" אחד לצורך קביעת המתחם (ראו: ע"פ 4910/13 אחמד בני ג'אבר נ' מדינת ישראל (29.10.2014); ע"פ 2519/14 ענאד אבו קיעאן נ' מדינת ישראל (29.12.2014)).

לפי סעיף40יג(א) לחוק העונשין, משהורשע נאשם במספר עבירות המהוות אירוע אחד, יקבע בית המשפט מתחם עונש הולם כאמור בסעיף 40ג(א) לאירוע כולו ויגזור עונש כולל לכל העבירות בשל אותו אירוע. למותר לציין כי המתחם הכולל שייקבע, צריך לתן ביטוי לרצף המעשים, ריבויים, משכם, תדירותם, לפגיעה שגרמו וליתר הנתונים הרלוונטיים עת קובע בית המשפט את מתחם העונש ההולם.

מתחם העונש ההולם

8. מתחם העונש ההולם יקבע בהתאם לעקרון ההלימה כפי שהוגדר בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין. על מנת ליישמו בית משפט יתחשב בשלושת אלה: בערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירה ומידת הפגיעה בהם; נסיבות הקשורות בביצוע העבירות ומידת אשמו של הנאשם ובמדיניות הענישה הנוהגת (ע"פ 8641/12 סעד נ' מדינת ישראל (5.8.2013)). אעמוד להלן על מרכיביו השונים של מתחם העונש ההולם בענייננו.

9. הערכים החברתיים אשר נפגעו בביצוע עבירה של הפרת הוראה חוקית הם הגנה על שלטון החוק, שמירה על הסדר הציבורי, כיבוד החוק ומערכת המשפט. עבירת הפרת הוראה חוקית הינה עבירה מסוג עוון שלצידה נקבע עונש מרבי של שנתיים מאסר. בכל חברה נאורה קיימת חשיבות גדולה לערכי קיום וכיבוד החלטות וצווים הניתנים על ידי רשות מוסמכת. הטעם העומד בבסיס הקפדה על כיבוד הוראה חוקית, הינו שמירה על שלטון החוק, אכיפתו והגנה על הציבור מפני אלה המפרים אותו ועלולים להביא במעשיהם לפגיעה בסדר הציבורי.

בעבירה של שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר, לצדה קבע המחוקק עונש מרבי של שישה חודשי מאסר, נפגעים הערכים של שמירה והגנה על הסדר הציבורי, שלטון החוק ושלמות גופם, כבודם וביטחונם של הממונים על אכיפת החוק. ערכים אלה קשורים באופן מובהק במוסכמות הבסיסיות של היותנו חברה דמוקרטית המכבדת את שלטון החוק וזכויות הזולת, במערכת אכיפת החוק ובצורך לכבד את אנשי החוק, המבצעים עבודתם נאמנה, לעיתים בתנאים קשים ומורכבים, תוך סיכון שלומם וביטחונם האישי, כשלוחי החברה ושלטון החוק.

10. מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים במקרה דנא הינה ברף התיכון. הנאשם הפר את ההוראה החוקית מספר פעמים, לראשונה כאשר לא היה נוכח בכתובת בה היה אמור להיות במעצר בית, ובהמשך כאשר נעצר במחסום הכניסה הצפונית לעיר אילת כשהוא נוהג ברכב בשעה שהיה צריך להיות במעצר בית. מכתב האישום עולה כי הנאשם הפר את ההוראה החוקית מספר פעמים נוספות. בנוסף, התנגד הנאשם למעצר בכך באמירה המפורטת בכתב האישום, השימוש בכוח, לרבות התפרעות והשתוללות, בפני השוטרים שניסו לאזוק אותו. בדרך זו פגע הנאשם באופן משמעותי בערכים המוגנים של שלטון החוק, שמירה על הסדר הציבורי, כיבוד החוק ומערכת המשפט ובשמירה על שלומם כבודם וביטחונם של הממונים על אכיפת החוק.

11. בבחינת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות (סעיף 40ט לחוק העונשין) הבאתי בכלל חשבון את חלקו המרכזי והעיקרי של הנאשם בביצוע העבירות נשוא כתב האישום. הנאשם הפר את ההוראה החוקית מספר פעמים, בכך ששהה מחוץ למקום בו היה עליו להיות על פי החלטת בית המשפט. בהקשר זה אין בטענה כי ההליך המשפטי שבגינו היה הנאשם נתון בתנאים מגבילים הסתיים בסופו של יום בזיכויו, כדי להפחית מחומרת המעשים המפורטים בכתב האישום שלפניי. הנאשם לא נרתע מנוכחות השוטרים אשר ביקשו לעצור אותו במחסום הכניסה לעיר ואף בחר להפעיל כוח על מנת למנוע מהם לעצרו. נסיבות המקרה מלמדות על רצף מעשים שלמצער חלקם היה מתוכנן, בעיקר בכל אותן היעדרויות ממקום מעצר הבית. הנאשם היה מודע למעשיו, לא נגרעה יכולתו להבין את הפסול שבהם ועל אף זאת לא חדל לעשותם. התנהגות הנאשם תרמה להפרת הסדר ושלום הציבור והיא טמנה פוטנציאל להתלקחות אלימה עוד יותר. לא נשמעו סיבות לזכות את הנאשם והוא אינו קרוב לסייג לאחריות פלילית.

12. בחינת מדיניות הענישה הנהוגה מעלה כי בנסיבות דומות ככל הניתן, הוטלו על נאשמים עונשים במנעד שבין מאסר מותנה ועד חודשי מאסר בודדים, בהתאם לנסיבות המעשה והעושה. כך למשל:

א. בע"פ 2080/14 פלוני נ' מדינת ישראל (9.12.2015), התקבל חלקית ערעורו של נאשם אשר זוכה מחמת הספק מעבירות מין, והורשע על יסוד הודאתו, בביצוע עבירה של הפרת הוראה חוקית, בכך שהפר את תנאי מעצר הבית שהוטל עליו ויצא לפגישות בעניינים מסחריים. על הנאשם הוטלו 8 חודשי מאסר על תנאי.

ב. ברע"פ 7378/13 ח'אלד חרובי נ' מדינת ישראל (31.10.2013), נדחתה בקשת רשות ערעור של נאשם אשר הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות של פציעה כשהעבריין מזוין והפרת הוראה חוקית, בכך שהפר תנאי שחרור שהוטלו עליו במסגרת הליך המעצר ושהה ברכב במחסום הצפוני בכניסה לעיר אילת שעה שהיה עליו להיות במעצר בית. בערכאה הדיונית נקבע מתחם ענישה הולם, לעבירת הפרת הוראה חוקית, שנע בין מאסר מתונה לבין מאסר לתקופה קצרה. ערכאות הערעור לא התערבו במתחם שנקבע. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו בגין שתי העבירות, 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסרים מותנים והתחייבות כספית.

ג. ברע"פ 3016/07 אריאל רחמימוב נ' מדינת ישראל (3.7.2007), נדחתה בקשת רשות ערעור של נאשם אשר הורשע, על יסוד הודאתו בביצוע 3 עבירות של הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, לפי סעיף 287(ב) לחוק העונשין, בכך שהפר צווים שניתנו בבית המשפט לענייני משפחה האוסרים עליו ליצור קשר עם זוגתו. על הנאשם, נעדר עבר פלילי, הוטלו 4 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר מותנה וקנס.

ד. בע"פ (מח' נצ') 7908-09-15 יוסף אוראל נ' מדינת ישראל (12.1.2016), נדחה ערעורו של נאשם, אשר הורשע לאחר שמיעת ראיות, בביצוע עבירה של הפרת הוראה חוקית, בכך ששהה ברכב מחוץ למקום מעצר הבית שהטיל עליו בית המשפט. בערכאה הדיונית נקבע מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר מותנה לבין 4 חודשי מאסר בפועל לצד קנס והתחייבות. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 14 ימי מאסר בפועל, במצטבר לעונש מאסר אחר שריצה באותה עת, מאסר מותנה והתחייבות כספית.

ה. בעפ"ג (מח' מרכז) 21011-04-15 מדינת ישראל נ' ווסה פלקה (16.6.2015), נדחה ערעור המאשימה לאחר שזו חזרה בה מן הערעור. בערכאה הדיונית הורשע נאשם לאחר שמיעת ראיות, בשני תיקים שצורפו יחד, בעבירות של איומים, התנגדות למעצר, הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו והפרת הוראה חוקית. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 4 חודשי מאסר בפועל והופעלו שני מאסרים מותנים בחופף ובסה"כ 11 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים והתחייבות כספית.

ו. בת"פ (ק"ג) 23998-03-14 מדינת ישראל נ' טל משה בנעים (6.4.2017), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בביצוע עבירות של איומים והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ושימוש בכוח או איומים למנוע מעצר, בכך שעת נסע עם אחרים ברכב בו נהג נאשם 2 ולאחר שהשוטרים בקשו מהם לעצור, הפריע הנאשם לשוטרים סרב לעיכובו, השתולל ואיים על שוטר. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 4 חודשי מאסר בפועל והופעלו 3 חודשי מאסר מותנה בחופף. נקבע כי הנאשם ירצה את עונש המאסר בחופף לעונש אחר אותו ריצה באותה עת. כמו כן הוטלו על הנאשם מאסר מותנה והתחייבות כספית.

ז. בת"פ (רמ') 51675-01-16 משטרת ישראל תביעות- שלוחת רמלה נ' טדילו טמרט (4.4.2017), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בביצוע עבירה של שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר, בכך שסרב לעיכובו על ידי שוטר שביקש לעכבו בהתאם לצו הבאה שהוצא כנגדו. להליך העיקרי צורפו תיקים נוספים במסגרתם הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בביצוע 2 עבירות נוספת של שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר, בהפרת הוראה חוקית, באיומים ובהפרעת שוטר במילוי תפקידו. נקבע מתחם ענישה הולם לעבירות ההתנגדות למעצר שנע בין מאסר על תנאי ועד 6 חודשי מאסר בפועל ומתחם ענישה הולם לעבירת הפרת הוראה חוקית שנע בין מאסר על תנאי לבין 3 חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 6 חודשי מאסר בפועל לצד הפעלת מאסר מותנה במצטבר ובסה"כ 12 חודשי מאסר בפועל ומאסרים מותנים.

ח. בת"פ (אי') 23975-10-10 מדינת ישראל נ' נוסו שלמייב (30.11.2016), הורשע נאשם, לאחר שמיעת ראיות, בביצוע עבירה של הפרת הוראה חוקית, בכך שלא התייצב לריצוי העונש שנגזר עליו בבית המשפט. נקבע מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר מותנה לצד עבודות לתועלת הציבור לבין 8 חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 4 חודשים ו-15 יום מאסר בפועל, מאסר מותנה, קנס והתחייבות כספית.

ט. בת"פ (רח') 29792-12-12 מדינת ישראל נ' קיריל אימיכוביץ (6.7.2016), הורשע נאשם על יסוד הודאתו, בביצוע עבירות של איומים, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו והפרת הוראה חוקית. כמו כן הורשע הנאשם לאחר שמיעת ראיות בביצוע עבירה של החזקת סכין. נקבע מתחם ענישה הולם לעבירת הפרת הוראה חוקית שנע סביב מאסר על תנאי לצד ענישה נלווית. על הנאשם הוטלו, בגין כל העבירות יחדיו 6 חודשי מאסר בפועל שיבוצעו בעבודות שירות, מאסר מותנה והתחייבות כספית.

י. בת"פ (קר') 39101-06-15 מדינת ישראל נ' אוראל בן חמו (3.7.2016), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בביצוע עבירות מרובות של הונאה בכרטיס חיוב, קבלת דבר במרמה והפרת הוראה חוקית, בכך שהפר את מעצר הבית שהוטל עליו בבית המשפט. נקבע מתחם ענישה הולם לעבירת הפרת הוראה חוקית שנע בין ענישה צופה פני עתיד לבין מספר חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה. על הנאשם, נעדר עבר פלילי, הוטלו בגין כל העבירות יחדיו, 8 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים וקנס.

יא. בת"פ (רמ') 9346-07-12 מדינת ישראל נ' אמיר עבד אל האדי (27.4.2015), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בעבירות של הפרת הוראה חוקית, בכך שעזב את מקום מעצר הבית בו היה עליו לשהות על פי הוראת בית המשפט. להליך זה צורפו שני הליכים נוספים בהם הורשע הנאשם בביצוע עבירות של גידול יצור והכנת סמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, החזקת סכין למטרה לא כשרה והחזקת סמים לצריכה עצמית. נקבע מתחם ענישה הולם לעבירת הפרת הוראה חוקית שנע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות. בגין ביצוע העבירה של הפרת הוראה חוקית הוטל על הנאשם, בעל עבר פלילי, חודש מאסר בפועל. סה"כ הוטלו על הנאשם, בגין כלל המעשים, לצד הפעלת מאסרים מותנים, 14 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים וקנס.

יב. בתפ (רמ') 2196-11-11 מדינת ישראל נ' הרצל ספיאשווילי (23.2.2015), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בשלושה כתבי אישום, כשבאחד מהם יוחסה לו עבירה של הפרת הוראה חוקית, בכך ששהה מחוץ למעצר הבית ללא פיקוח. נקבע מתחם ענישה הולם לעבירת הפרת הוראה חוקית שנע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר בעבודות שירות. על הנאשם, נעדר עבר פלילי, הוטלו בשל ביצוע עבירה זו ועבירות אלימות אחרות, 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסרים מותנים ופיצוי.

יג. בת"פ (פ"ת) 37099-01-13 מדינת ישראל נ' בוגדן סקלרוד (30.1.2014), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בביצוע עבירות של התנהגות פסולה במקום ציבורי, התנגדות למעצר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, בכך שבהיותו שרוי בגילופין גרם מהומה באוטובוס ולאחר מכן התנגד למעצרו, בכך שאיים, גידף והשתמש בכוח נגד השוטרים שביקשו לאזקו. נקבע מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר בפועל, אשר יכול שירוצו בדרך של עבודות שירות . על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 3 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי.

יד. בת"פ (רח') 47341-12-12 מדינת ישראל נ' חנן עמר (29.1.2014), הורשע נאשם על יסוד הודאתו בביצוע עבירות של התנגדות למעצר, איסור נהיגה בלי רישיון נהיגה, חובת פוליסה, שימוש ברכב ללא רשות והפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו. נקבע מתחם ענישה הולם שנע בין שישה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות לבין 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל. על הנאשם, בעל עבר פלילי הוטלו בגין כלל העבירות 6 חודשי מאסר בפועל והופעל מאסר מותנה חלקו בחופף וחלקו במצטבר ובסה"כ 8 חודשי מאסר בפועל, מאסר מותנה ופסילה.

טו. בת"פ (כ"ס) 2410/05 מדינת ישראל נ' עאבד מוסא ואח' (11.9.2006), הורשעו 3 נאשמים, על יסוד הודאתם בביצוע עבירה של התנגדות למעצר בכך שבמהלך מבצע כנגד תחנות גז פיראטיות התנגדו למעצרם, גידפו את השוטרים, השתוללו ותקפו את השוטרים בכוח. בגזר הדין בוטלה הרשעתם של הנאשמים 1 ו-2, נעדרי עבר פלילי, והוטל עליהם של"צ בהיקף של 150 שעות. על הנאשם 3, בעל עבר פלילי, הוטלו 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי.

13. מכל המקובץ, סבורני כי מתחם העונש ההולם בגין העבירות שביצע הנאשם נע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר בפועל שיכול וירוצו בעבודות שירות, לצד ענישה מותנית וענישה כלכלית.

האם יש מקום לחריגה מגבולות מתחם הענישה?

14. כאמור, על בית המשפט לבחון האם ראוי לחרוג מן המתחם בשל שיקולי שיקום המהווים שיקול לקולה (סעיף 40ד לחוק העונשין); או מאידך, לחרוג מן המתחם בשל הצורך להגנה על שלום הציבור המהווה שיקול לחומרה (סעיף 40ה לחוק העונשין). בנסיבות דנא, לא מצאתי הצדקה לחריגה ממתחם הענישה, כפי קביעתי, בשל שיקולי שיקום, בהעדר הליך שיקומי מוסדר ומשמעותי. מנגד, החשש שהנאשם יחזור ויבצע עבירות דומות אינו מצדיק חציית רף מתחם הענישה לחומרה משיקולי הגנה על שלום הציבור. אי לכך, מכלול השיקולים, לרבות שיקולי ההרתעה (ר' סעיפים 40ו ו-40ז לחוק העונשין), ינחוני בקביעת העונש המתאים לנאשם בגדרי מתחם הענישה.

נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות

15. שירות המבחן הגיש שלושה תסקירים בעניינו של הנאשם:

בתסקיר מיום 21.8.2017, נסקרו קורות חייו ורקעו המשפחתי של הנאשם, אך בשל צנעת הפרט אמנע מלפרט מעבר לנדרש. נמסר כי הנאשם בן 37, רווק, מתגורר בעיר אילת בגפו, ללא מערכת תמיכה משפחתית, אינו עובד, מצוי בחובות ומאובחן כחולה במחלת כבד. הנאשם נולד וגדל ברוסיה ועלה לישראל בגפו בגיל 17, בהמשך התגייס לשירות צבאי אך ערק ממנו לצרכי פרנסה ובתום שנה שוחרר מהשירות. בגיל 20 עבר להתגורר בעיר אילת ועבד בעבודות מזדמנות. בגיל 25 על רקע מצוקה כלכלית ונפשית החל לצרוך סמים. נמסר כי לנאשם הרשעות קודמות בעבירות של העדר משירות, רכוש וסמים לשימוש עצמי. הנאשם אישר שהוא צורך סמים מסוג חשיש ובבדיקות לאיתור סם שנערכו במסגרת השירות נתגלו שרידי סם מסוג קנאביס. הנאשם הביע בפני שירות המבחן את רצונו להיגמל מצריכת הסמים ולהשתלב בטיפול בתחום זה. הנאשם הודה בביצוע העבירות המיוחסות לו. לדבריו לאחר ששהה במעצר במשך שלושה שבועות, בהליך ממנו זוכה לבסוף, היה נתון בלחץ כלכלי ולכן יצא לעבוד מבלי לבקש אישור. הנאשם טען שהגיב למעצרו בכוח ובאיומים מתוך ניסיון להגן על עצמו שכן סבר שהשוטר התכוון להשתמש נגדו בגז מדמיע. לדבריו, תגובתו התוקפנית נבעה מתחושת ההשפלה שחווה נוכח התנהגות השוטר כלפיו ומסר כי לא היה בכוונתו לממש את אמירותיו כלפי השוטר או לפגוע בו. הנאשם אישר כי שיקול דעתו היה מוטעה, לקח אחריות על חלקו בהסלמת האירוע והביע חרטה על התנהגותו. שירות המבחן התרשם כי הנאשם בעל סף גירוי ותסכול נמוך, בעל קושי בדחיית סיפוקים ומתקשה להתמודד בצורה נורמטיבית ומקדמת בעתות משבר ודחק. עם זאת, צוין כי הנאשם שיתף פעולה עם שירות המבחן וגילה מוטיבציה לשינוי אורחות חייו ולשיקומו. שירות המבחן העריך כי הסיכון להישנות העבירות ללא שילוב בטיפול הנו גבוה וצמצום הסיכון יכול שיעשה באמצעות שילובו של הנאשם בטיפול בתחום ההתמכרויות. צוין כי בשלב זה הנאשם אינו מתאים לבצע של"צ, בשל צריכת הסמים והערכת הסיכון בעניינו. צוין כי הנאשם שולב בטיפול במרכז העירוני לטיפול בהתמכרויות, ולפיכך המליץ שירות המבחן על דחיית המשך הדיון לצורך הגשת תסקיר משלים לשם מעקב אחר הנאשם.

בתסקיר מיום 20.12.2017, ציין שירות המבחן כי בתקופת הדחייה מאז התסקיר הקודם נתבקש הנאשם למסור בדיקות שתן במהלך חודש אוגוסט ונתגלו בהן שרידי סם מסוג קנבואידים. בהמשך מסר הנאשם כי אינו מעוניין בהליך טיפולי, בשל מצבו הכלכלי המצריך אותו לעבוד בשתי עבודות ובשל קשייו לשלם עבודה והגעה לטיפול. צוין כי בבדיקות שתן נוספות מחודש אוקטובר לא נמצאו שרידי סם. בבדיקה מחודש דצמבר כן נתגלו שרידי סם מסוג קנבואידים. הנאשם הכחיש צריכת סמים ועל כן נערכה לו בדיקה נוספת שנמצאה נקיה. לאור תוצאות הבדיקות, אשר הצביעו על חוסר יציבות מבחינת צריכת הסמים, המליץ שירות המבחן על דחיית נוספת לצורך מעקב והגשת תסקיר משלים.

בתסקיר מיום 19.3.2018, הוגש תסקיר משלים צוין כי מאז התסקיר האחרון הנאשם עובד כשכיר בתחום הבניה והשיפוצים ומצליח לנהל אורח חיים עצמאי ולעמוד במחויבויות כלכליות. הנאשם מסר כי על רקע ההליך המשפטי הצליח להימנע מצריכת סמים בכוחות עצמו ולא גילה קשיים בהתמודדות במהלך הגמילה. צוין כי החל מחודש נובמבר לא נמצאו שרידי סם בבדיקות שתן שבוצעו לנאשם, למעט אחת במהלך חודש דצמבר. לאור זאת, ונוכח ההתרשמות כי הנאשם מגלה שאיפות לתפקוד תקין ועושה מאמץ לשמור על יציבות תפקודית, ובהעדר מעורבות חוזרת בעבירות על החוק, סבר שירות המבחן כי עונש של של"צ כתרומה לחברה יהווה עבורו עונש חינוכי, שיהא בו כדי להקטין את הסיכון להישנות עבירות נוספות, לצד פיצוי על הנזק והפגיעה שהסב. הומלץ אם כל על הטלת של"צ בהיקף 120 שעות במתנ"ס קולייר שבאילת, תוך מעקב אחר התנהלותו בתחום הסמים.

16. הנאשם הופנה לממונה על עבודות השירות אשר בחוות דעתו מיום 28.8.2017, לא מצא את הנאשם מתאים להשמה בעבודות שירות. צוין כי הנאשם לא מסר בדיקת שתן לאיתור שרידי סם במשרדי הממונה ולפיכך אין באפשרות הממונה לאשר התאמת הנאשם לבצע עבודות שירות, נוכח האחריות כלפי המעסיקים וסביבת העבודה המיועדת.

17. שיקולים לחומרה: בבסיס השיקולים לחומרה ניצבת המדיניות המשפטית בעבירות בהן הורשע הנאשם והצורך להגן על הערכים החברתיים שנפגעו מביצועה. כמו כן, על בית המשפט להביא בכלל חשבון את הצורך בהרתעת הנאשם ואחרים כמותו לבל ישוב לבצע עבירות דומות בעתות משבר או דחק. הנאשם בעל עבר פלילי הכולל עבירות סמים ורכוש, ניהל עד לאחרונה אורח חיים התמכרותי ושולי לאורך שנים והתקשה להתמודד בצורה נורמטיבית בעתות משבר ודחק. עוד הבאתי בכלל חשבון את התנהלות הנאשם במהלך הדיון האחרון, עת התפרץ והפריע למהלך ניהול ההליך, חרף התראות מטעם בית המשפט, עד שלבסוף הוצא למספר דקות אל מחוץ לאולם כדי להירגע. הדבר מלמד במעט על חוסר כבוד ומורא מצד הנאשם למערכת המשפט ואכיפת החוק.

18. שיקולים לקולה: הנאשם הודה במיוחס לו בכתב אישום שתוקן לקולה וחסך בזמן שיפוטי יקר. הנאשם נטל אחריות על ביצוע העבירות והודה ששיקול דעתו בהתנהלותו מול השוטר היה מוטעה והביע חרטה על התנהגותו. הנאשם שיתף פעולה עם שירות המבחן ונרתם באופן עצמאי לגמילה מצריכת סמים, כפי שהדבר עלה מבדיקות השתן האחרונות. הבאתי בכלל חשבון את מצבו המשפחתי, הרפואי והקשיים הכלכליים עמם מתמודד הנאשם מזה שנים רבות. כמו כן הבאתי בכלל חשבון את פרק הזמן שחלף מאז ביצוע העבירות וכי לא ידוע על הליכים פליליים חדשים שנפתחו כנגד הנאשם.

19. מכל המקובץ, בהביאי בכלל חשבון את שיקולי הגמול, השיקום וההרתעה, ביחס לנאשם בנסיבותיו – הסלידה שחשה החברה נוכח מעשיו והוקעתם הנדרשת, הצורך בהמחשת חומרת מעשיו, הרתעתו ואחרים כמותו, לצד צרכיי שיקומו, הרי שבגדר תפירת חליפתו העונשית, סבורני כי ראוי ונכון להעדיף בעניינו ענישה צופה פני שיקומו ולהשיג את מטרות הענישה בדרך של ביצוע עבודות לתועלת הציבור, לצד מאסר מותנה, קנס סמלי והתחייבות כספית .

העונש המתאים לנאשם

20. מכל הנתונים והשיקולים שפירטתי לעיל, מצאתי להשית על הנאשם עבור שני אירועי כתב האישום, עונש כדלקמן:

א. שירות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות בעבודות אחזקה כלליות במתנ"ס קולייר שבאילת, בהתאם לתכנית שירות המבחן ובפיקוחו, כאמור בתסקיר מיום 19.3.2018. כמו כן, בהתאם לסעיף 71א(ד) לחוק העונשין, אני מחייב את הנאשם לתן בדיקות שתן לגילוי שרידי סם, כל אימת שיידרש מטעם שירות המבחן. מובהר לנאשם כי הפרת צו השל"צ, לרבות בדרך של גילוי שרידי סם בבדיקות השתן, עשויה לגרום להפקעת צו השל"צ, חידוש המשפט, וגזירת עונשו מחדש.

ב. מאסר מותנה לתקופה של 3 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מהיום יבצע כל אחת מהעבירות בהן הורשע.

ג. קנס בסך 1,000 ₪ או מאסר למשך 4 ימים תחתיו; הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד ליום 1.6.2018 ויתר התשלומים מידי 01 לכל חודש שלאחר מכן. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק.

ד. התחייבות - הנאשם יחתום על התחייבות בסך 3,000 ₪ להימנע מלעבור במשך שלוש שנים מהיום העבירות בהן הורשע. היה והנאשם לא יחתום על התחייבות כאמור בתוך 7 ימים מהיום, ייאסר בגין כך למשך 10 יום.

21. ניתן בזאת צו להשמדה/ חילוט/ השבה של המוצגים, לפי שיקול דעת המאשימה.

העתק פסק הדין יישלח לשירות המבחן באילת.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.
<#4#>

יוסי טופף, שופט
ניתן והודע היום כ"ה אייר תשע"ח, 10/05/2018, במעמד הנוכחים.