הדפסה

בית משפט השלום באילת ת"א 53689-01-18

בפני
כב' השופטת ליאורה אדלשטיין

תובעים/מבקשים

  1. מישל אלקסלסי
  2. מטיילי א. אילת בע"מ
  3. ליעד וליאל אחזקות בע"מ

כולם ביחד ע"י משרד עו"ד ניידרמן-פינקלשטיין

נגד

נתבע/משיב
שמעון בן הרוש

החלטה

לפני בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ותשובות לשאלונים מיום 01.04.2019 (להלן: "הבקשה"). ביום 20.03.2019 פנו המבקשים למשיב בבקשה לגילוי מסמכים כללי וספציפי, וכן בקשה למענה על שאלון - והמשיב סרב בטענה כי המועד חלף עקב העובדה שבהחלטה מיום 9.7.2018 הוריתי לבעלי הדין להשלים ההליכים המקדמיים תוך 30 ימים.
ביום 16.04.2019 הגיב המשיב, בחתימתו; משתמע מכך כי הוא כבר לא מיוצג.
ביום 06.05.2019 השיבו המבקשים לתגובת המשיב.

טענות הצדדים (בתמצית)
לטענת המבקשים- המבקשים טוענים כי מטרת ההחלטה הייתה הכנה לדיון קדם משפט שנדחה - פעמיים, ועל כן יחד עם דחיית הדיון - נדחה, לשיטתם, גם המועד לסיום ההליכים המקדמיים. בתמיכה לטענה זו הפנו לפסיקת בית המשפט העליון הקובעת עמדה ליברלית לעניין המועדים (רע"א 828/13 ד"ר בוריס פלוטקין נ' SMITH KLINE BEECHAM BIOLOGICAL, 13.05.2013) .
לטענת המשיב- המבקשים, באופן סדיר, לא קוראים החלטות ופועלים על דעת עצמם (כגון: אי התייצבו ת לדיון בטענה שפקידה שפוטרה לא רשמה הזימון).
עוד טוען המשיב כי ישנה תקנה שאושרה ביום 27.11. 2018 ועל בית המשפט לפעול על פיה.
בנוסף, טוען המשיב טענות שונות לגבי השאלות שעליהן התבקש לענות ולגבי המסמכים שגילויים התבקש.

המסגרת הנורמטיבית
המסגרת הנורמטיבית היא סעיפים 112 ו-113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.

דיון
מחד גיסא, אתייחס לטענת המבקשים בסוגיית ההכנה לדיון - בקשתם מיום 1.4.2019 הוגשה באיחור ללא בקשת אורכה למרות שחרגו מסד הזמנים שהוקצב להם.
מאידך גיסא, לגופו של עניין לא נגרם נזק היות וקדם המשפט אכן נדחה. את האיחור ניתן לאזן באמצעות הוצאות.
לבית המשפט לא ברור לאיזו תקנה שהתפרסמה בנובמבר 2018 התכוון המשיב, אלא אם כן כוונתו לתקנות סדר הדין החדשות שטרם נכנסו לתוקפן וגם תקנות אלה אינן מונעות אפשרות לאחר במתן תשובות וגילוי מסמכים ככל שקדם המשפט נדחה.

הכרעה
תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 טרם נכנסו לתוקפן, כאמור; אך רוחו של התיקון מצוי כבר במסדרונות בית המשפט. על כן, אני מוצאת לנכון להורות ל מבקשים להגיש את הבקשה שנית לא יאוחר מתאריך 12.06.2019 ולערוך אותה לאור התיקון כך שלא תחרוג ממנו לעניין היקף השאלות (25 כולל שאלות משנה) .
המשיב - ישיב תוך 30 יום באופן מלא, ברור ומפורט - שאלה שאלה , מדוע לדעתו אין עליו להשיב עליה, וגם יענה לשאלות עליהן הוא סבור שיש לענות, בנפרד.
המשיב אינו מיוצג. על כן יגיש הוא צילום תעודת זהות וספח, כולל פירוט בדבר כ תובת להמצאת מסמכים שאינה תא דואר , בתוך 3 ימים; בית המשפט ממליץ למשיב ליטול ייצוג משפטי. ככל וידו אינה משגת, רשאי הוא לפנות ללשכת הסיוע המשפטי בבקשה מתאימה.
עקב האיחור בהגשת הבקשה ישלמו המבקשים למשיב סך של 700 ₪ בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין, בגין בקשה זו.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.