הדפסה

בית משפט המחוזי מרכז-לוד עת"א 8670-08-19

מספר בקשה:19
בפני
כבוד ה שופט עידו דרויאן-גמליאל

מבקש

רוני אליהו (אסיר)

נגד

משיבים

  1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים
  2. מדינת ישראל
  3. היועץ המשפטי לממשלה

ע"י עו"ד מיטל שלמה כהן

החלטה

לפני בקשת המבקש מיום 28.01.20 ל"פסילת כל הדיונים שהתקיימו ב-10.12.19".
מדובר בחמש עתירות המפורטות בכותרת שהגיש המבקש, אסיר, שנדונו ביום 10.12.19 באולם הדיונים בכלא השרון, בהן יוצג המבקש על-ידי שלושה עורכי-דין – בשלוש ע"י עו"ד רועי לביא מטעם הסניגוריה הציבורית, באחת (13872-08-19) ע"י עו"ד רועי כהן (פרטי) , ובנוספת (39371-10-17) ע"י עו"ד יגאל דותן (פרטי) .
המבקש ציין בבקשתו שתי עתירות נוספות, אך אלו לא נדונו כלל במועד האמור, משנמחקו כבר בחודש יולי 2019: עת"א 29145-06-19 ועת"א 46886-06-19.
טעמי הבקשה:
פסילתי מלדון בעתירות "עקב התנהלות לא מידתית, מפלה ורשלנית, לאורך זמן והמסכנת חיים";
מצב נפשי וגופני מעורער, שנבע מתקיפת המבקש על-ידי יחידת נחשון בבוקרו של יום הדיונים, ועד-כדי מצב פסיכוטי, כשלכך נוספו ההשפעות של מניעת טיפול תרופתי, כך שהמבקש "לא היה בשפיות הדעת לאורך כל היום". המבקש לא היה ער לסובב אותו, בהלם ובבלבול, ורק עקב כך הסכים לקיום הדיונים בכלל, וקיומם לפני בפרט;
מחמת האמור, חובתו של בית המשפט היתה לדחות את מועד שמיעתם של הדיונים;
ביקשתי וקיבלתי את תגובות המשיבים ובאי-כוחו של המבקש, ועתה לפני התייחסויותיהם של ב"כ המשיבים, של עו"ד לביא ושל עו"ד דותן. לא התקבלה התייחסותו של עו"ד כהן, אך לא אדחה עוד את מתן ההחלטה. המבקש הגיב מצדו על התגובות הנ"ל וחזר על טענותיו.
עיון בפרוטוקול הדיון בעת"א 8670-08-19 מעלה כי המבקש גולל באופן חופשי את תלונתו בדבר תקיפתו הנטענת, אך לא טען דבר לעניין חוסר יכולתו לקיים את הדיונים. המבקש דחה את הצעת בית המשפט לאכול, ואישר בעצמו ובקולו שאינו מתנגד שעניינו יידון לפני [פרוט' הדיון, ע' 2 ש' 19]:
ב"כ העותר:
הבנתי ממרשי שהוא לא מתנגד שמותב זה ידון בעניינו וזה הועלה במסגרת תגובתו שלו.
העותר:
כן.
לנוכח זאת ניתנה החלטה לפיה אין עוד צורך לדון בבקשת הפסילה. עו"ד לביא וב"כ המשיבים אישרו בתגובותיהם את מהלך הדברים כמתועד בפרוטוקול. עתירה זו נמחקה בהסכמה בתום הדיון , משמוצתה.
עיון בפרוטוקול הדיון בעת"א 13872-08-19 מעלה כי התנהל דיון ממושך, כשגם המבקש וגם בא-כוחו עו"ד כהן טענו ללא הפרעה, והמבקש אף ארוכות. עוד מתועד בפרוטוקול שהמבקש דחה את הצעת בית המשפט להפסיק את הדיון לנוכח תלונותיו על מיחושים שונים [פרוט' הדיון, ע' 2 ש' 18-20]. עתירה זו נדחתה בהחלטה מנומקת.
עיון בפרוטוקול הדיון בעת"א 23481-04-19 מעלה כי התנהל דיון ללא כל טענה או הפרעה, ובסופו נדחתה העתירה.
עיון בפרוטוקול הדיון בעת"א 53906-03-19, עתירה שעניינה ביקורים פתוחים, מעלה כי בית המשפט קיבל את בקשת המבקש מפי בא-כוחו עו"ד לביא, לקבוע דיון מעקב. עתירה זו תלויה ועומדת, בהמתנה לקבלתה של עמדת המבקש, לפי החלטה מיום 28.01.20. נראה, כי טרוניות המבקש אינן נוגעות לעתירה זו.
עיון בפרוטוקול הדיון בעת"א 39371-10-17 מעלה כי התנהל דיון בו נפרש עניינו של המבקש בהרחבה, מפי בא-כוחו עו"ד דותן, וגם המבקש עצמו נשא דבריו [פרוט' הדיון, ע' 15 ש' 6-12].
עתירה זו נדחתה בהחלטה מנומקת, עליה ביקש המבקש לערער באמצעות באי-כוחו. בקשתו נדחתה בהחלטת בית המשפט העליון מיום 22.01.20 ברע"ב 251/20 אליהו נ' מ.י. שירות בתי הסוהר (2020) , ולמקרא החלטה זו ברור כי לא הועלתה כל טענה מהסוג הנדון עתה.
מתגובתו של עו"ד דותן עולה כי המבקש לא חלק אתו את חומרת מצבו הנטען והוא לא ידע על-כך דבר, אחרת היה מבקש לדחות את הדיון, דורש טיפול הולם למבקש ותובע בירור טענתו בדבר התקיפה .
מסתבר, כי רק מבקשתי במסגרת הליך זה נודעו לעו"ד דותן טענותיו של המבקש, אף שייצג אותו הן בדיון והן בהגשת הבקשה לבית המשפט העליון.
נמצא אפוא שאין כל בסיס עובדתי לטענותיו של המבקש, שהועלו באיחור, לא נמסרו לבאי-כוחו גם לאחר יום הדיונים, ובעיקר – נסתרות חזיתי ת מתיעוד הדיונים בפרוטוקולים , תיעוד שאיננו במחלוקת.
כך מתייתר הדיון בשאלה המשפטית, מה מקומה ומה תשתיתה הנורמטיבית של בקשה זו, ש(בין היתר) אין עמה טענה ברורה נגד תוצאות ההליכים.
הבקשה נדחית.

עותקי ההחלטה יועברו לצדדים, כשעותק למבקש יועבר באמצעות שב"ס, וכן ייסרקו לתיקים האלקטרוניים בהליכים הנזכרים בכותרת.

ניתנה היום, י"ח שבט תש"פ, 13 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.