הדפסה

בית משפט המחוזי מרכז-לוד עת"א 14520-08-21

לפני
כבוד ה שופטת עירית כהן

העותר:

שמואל זגורי (אסיר)
ע"י ב"כ עוה"ד נדב גרינולד

נגד

המשיב:
שירות בתי הסוהר
ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל אביטן, סג"ד, ב"כ היועמ"ש לממשלה בעתירות אסירים, יועמ"ש מחוז מרכז

החלטה

העותר הגיש עתירת אסיר דחופה להתיר לו לצאת לחופשה מיוחדת לצורך חתונת בנו, לפי הוראות סעיף 36( א) לפקודת בתי הסוהר [ נוסח חדש], התשל"ב – 1971 .
המשיב התנגד לבקשה.
ביום 10.8.21 התקיים דיון שבעקבותיו התקבלה העתירה, ונקבע כי על המשיב להוציא את העותר לחופשה מיוחדת על מנת שיוכל להשתתף בחתונת בנו ( שתתקיים היום, 12.8.21), בתנאים שייקבעו על ידי המשיב, לרבות משך החופשה, מקום הימצאות העותר במהלך החופשה והערבים שיבטיחו את התנאים שייקבעו.
ביום 11.8.21 הגיש המשיב הודעת עדכון לפיה בהמשך להתפרצות חמורה של נגיף הקורונה בבית סוהר רימונים נערכה הערכת מצב והתקבלה החלטה ארגונית כי בשלב זה ועד להערכת מצב רפואית מורחבת, לא תותר יציאה לחופשות, ביקורי משפחות והתייחדויות עד לסיום הבדיקות הרפואיות הרלוונטיות.
לפי ההודעה, לאור הערכת המצב החדשה ונוכח הסכנה הנשקפת לבריאות העותר ולבריאותו של הציבור, אין באפשרותו של המשיב להוציא את העותר לחופשה המיוחדת.
העותר מצדו, הגיש בקשה דחופה למתן הוראה למשיב ליישם את החלטתי מיום 10.8.21. לטענתו, החתונה תיערך על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות ובהתאם ל"תו השמח", דבר המצמצם את החשש מהידבקות בנגיף הקורונה. המשיב יכול לערוך לעותר בדיקה רפואית ולשלול את הידבקותו בנגיף ולהשתמש בכל דרך כדי לבודדו, וכן לערוך לו בדיקות עם חזרתו.
לאחר שעיינתי בהודעת המשיב ובתגובת העותר ניתנה על ידי החלטה לפיה אין באמור בהודעה כדי לשנות את החלטתי, וכי אם העותר לא נחשף בעצמו לחולה קורונה או מצוי בתנאי בידוד יש לאפשר לו לצאת לחתונה, כפוף לבדיקת קורונה שלילית טרם היציאה והבדיקות המקובלות עם חזרתו, לרבות אפשרות של בידוד. ההחלטה התבססה גם על כך שהחתונה נערכת בתנאי ה"תו השמח".
ביום 12.8.21 הגיש המשיב בקשה לעיון חוזר על החלטתי מיום 11.8.21. לטענתו, על פי חוות הדעת של רופא המחוז שאושרה על ידי קצין הרפואה הראשי בשב"ס, לאחר חקירת הנתונים הרפואיים כפי שהתקבלו מבית הסוהר " רימונים" ולאור ההתפרצות החמורה שכללה כ – 50 נדבקים בפרק זמן קצר, הוחלט על בידוד רפואי של כלל בית הסוהר. לפיכך, שחרורו של העותר לחופשה יסכן את בריאות הציבור כיוון שלא ניתן לוודא שהעותר אינו נושא את הנגיף עד לבדיקה כללית של בית הסוהר, והפרדת כל האסירים שיימצאו חיוביים לנגיף.
המשיב הדגיש כי עם כל הצער על היעדרותו של העותר מהאירוע מדובר בטובת הנאה שאינה זכות מוקנית ומהחשש שיסכן את בריאות הציבור אין לאפשר את הוצאתו.
בדיון שהתקיים היום חזר ב"כ המשיב וטען כי כלא רימונים נסגר לתנועה בשל התפרצות הקורונה. רופא המחוז הורה לסגור את כלל בית הסוהר, ובהמלצת קצין הרפואה הראשי בשב"ס החליט סגן מפקד המחוז לנצור את בית הכלא. מדובר באירוע התפרצות בסדר גודל משמעותי. האגף מונה 80 אנשים שכולם בתנועה ללא מסכות, חלקם טרם נבדקו. גם הסוהרים אינם באים במגע עם האסירים. מדובר במבנה שהוא חלל סגור מבטון, החצרות הם מבנים סגורים ויש חשש מהתפשטות.
מאחר שלא ניתן לשלול כעת שהאסירים שנמצאים בכלא רימונים הם שליליים לנגיף לא ניתן להוציא את העותר לחופשה. ישנה גם סכנה שהוא יחזיר את הנגיף לכלא.
ב"כ העותר חזר וטען כי העותר מחוסן, ונמצא בסוג של בידוד כחלק מתנאי הכליאה שלו. הוא לא פוגש כמעט אף אחד מהאסירים ויוצא שעה ביום לסיבוב עם מספר מועט של אסירים, עמם הוא שוהה באגף המבודד. לטענתו, אין כרגע חשש ראשוני שהוא נושא את נגיף הקורונה, וכדי למנוע הידבקות הוא ייצא לאירוע ובמהלכו ישמור על כללי משרד הבריאות, ועם חזרתו יהיה בבידוד מלא.
העותר עצמו מסר שהוא נמצא באגף מבודד, כאשר בכל תא 2 אסירים, וגם כאשר הוא יוצא לטיול, הטיול הוא בסביבת אותם אסירים באזור המבודד, אשר מספרם אינו עולה על ששה.

דיון והכרעה
הבקשה לעיון חוזר מבוססת על החשש שגם אם בדיקת הקורונה של העותר תהיה שלילית, אין בכך כדי להבטיח שהוא לא נושא את הנגיף, לאור התפרצות הקורונה בבית הסוהר, ובכך הוא עלול לסכן את הציבור.
להבדיל מהמגבלות אשר הוטלו בתקופת הקורונה, אשר נועדו למנוע חדירה של הנגיף לבית הסוהר, במקרה שלפניי החשש הוא למשתתפי החתונה, שכן ברור שאלמלא ההתפרצות של הקורונה בבית הסוהר, לא הייתה מניעה לאפשר לעותר לצאת לחתונה, כפי שנוהגים גם כיום בבתי סוהר אחרים.
ד"ר רמי פרנקל, סג"ד, רופא ממ"ז מרכז, כתב, בהתייחס לעותר כי כדי לשלול את הידבקות האסיר בקורונה יש צורך לדגום את כל האגף שבו נמצא האסיר (80 אסירים בו זמנית). על פי דיווח מנהל המרפאה בבית הסוהר האגף יידגם רק מחר (12.8.21), ולכן, אין משמעות אמיתית לדגום את האסיר היום.
לפי המכתב:
"לדעתי הרפואית שחרורו על (צ.ל. – של) האסיר לחופשה חריגה לאור הדברים שציינתי... תסכן... בריאותית את הציבור ולא ניתן יהיה לוודא כי האסיר אינו נושא את הנגיף עד לבדיקה כללית של כלל בית הסוהר והפרדת כל האסירים אשר ימצאו חיוביים" (סעיף 8 לעמדה מיום 11.8.21).
אכן, יש לבחון גם את הסיכון לציבור, ונכון עשה רופא בית הסוהר שעה שהעלה את הנושא. אולם בנסיבות הפרטניות של העותר, כפי שיפורטו להלן, תוך איזון האינטרס הציבורי, והפגיעה בעותר אם לא ייצא לחופשה המיוחדת, לאחר שזו כבר אושרה, לא מצאתי כי די בכך כדי לשלול את החופשה המיוחדת.
העותר מחוסן פעמיים. מדבריו, אשר לא נסתרו, עלה כי הוא לא בא במגע עם 80 האסירים באגף, אלא לכל היותר, עם שישה אסירים שאיתם הוא נמצא באזור מבודד. אין אינדיקציה לכך שהוא נחשף לחולה מאומת.
החתונה אף נערכת בתנאי ה"תו השמח".
כפי שנפסק בתקופה שהוטלו מגבלות על יציאה לחופשה חריגה בכל בתי הסוהר:
"חרף אמות המידה המצומצמות שנקבעו ליציאה לחופשה חריגה בעת הנוכחית, ובלא להמעיט מן החשיבות הנודעת לניהול תקין ואחראי של בתי הסוהר ב"ימי קורונה", מצופה מן המשיב להפעיל את שיקול דעתו ביחס לכל בקשה לחופשה שאסיר מגיש, ולקבל החלטה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות שעומדות לפניו" (רע"ב 6131/20 סרחאן נ' שירות בתי הסוהר (17.9.20)).
בנסיבות הפרטניות של העותר, הרי שכפוף לבדיקת קורונה שלילית, קודם היציאה לחתונה ובדיקה עם חזרתו, לרבות האפשרות לבידוד עם החזרה, לפי נהלי שב"ס, אין מקום לשלול את היציאה לחתונה.
אני דוחה, אפוא, את הבקשה לעיון חוזר.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ותודיע להם את תוכנה טלפונית .
ניתנה היום, ד' אלול תשפ"א, 12 אוגוסט 2021, בהיעדר הצדדים.