הדפסה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 9064-03-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:

דויד יחזקאל

נגד

הנתבעת:

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

החלטה

כתב ההגנה התקבל לתיק בית המשפט. לאחר שקראתי את כתב-התביעה ואת כתב-ההגנה, מצאתי כי בתיק זה יש מקום להציע לצדדים לסיים את המחלוקת בהסכמה, תוך חיסכון בזמן ובהוצאות. זאת, באמצעות מגשר/ת מאחד מגורמי-הגישור, הפועלים לצדו של בית-המשפט.

הגישור איננו חובה. הוא תלוי ברצונם של שני הצדדים. הוא חסוי מפניו של השופט היושב לדין. ככל שיסתיים ללא הצלחה, לא ישפיע הדבר על בירור-התיק. הצדדים אינם חייבים לקיים את הגישור דווקא לפני המגשר/ת שנקבע/ה להם, ויכולים לבקש את החלפתו או להודיע על סירובם לגישור לפניו.

המזכירות, באמצעות הגב' בתיה אשכנזי, מיחידת הגישור, תזמין את הצדדים לישיבת-גישור, עוד קודם למועד הדיון שנקבע. המגשר/ת מתבקש/ת לפנות אל הצדדים, וככל שתהיה נכונות של שניהם לקיים הליך של גישור לפניו/ה של המגשר/ת, להזמינם לפגישה, קודם לדיון שקבוע ליום 6.8.2020 ולהודיע את תוצאותיה לבית-המשפט. בפתח-הישיבה יודיע המגשר/ת לצדדים את פרטיו, תפקידו ופרטי-הכשרתו.

ככל שהגישור לא יביא לסיום-המחלוקת, יתקיים הדיון לפנַי במועד שנקבע, ללא צורך בהחלטה נוספת.

בצד האמור בית-המשפט מבקש להפנות את תשומת לבם של הצדדים, ושל הנתבעת בפרט, להוראתו של סעיף 63( ב) לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ולפסיקתו של בית-המשפט העליון ברע"א 6892/13 חיימוביץ' נ' אוריון ( פורסם באתר הרשות השופטת, 23.2.2014).

נתבעת, שתתייצב לדיון הקבוע והיא מיוצגת בידי מי, שאינו רשאי לייצגה לפי הכללים האמורים; או שלא תציג לבית-המשפט ייפוי-כוח בכתב למייצג כדין – יראה בה בית-המשפט מי שלא הופיעה לדיון. במקרה כזה ינהג בית-המשפט, ללא התראה נוספת, לפי האמור בתקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות ( סדרי דין), תשל"ז-1976.

ניתנה היום, כ"ט בסיוון התש"ף, 21 ביוני 2020 שלא במעמד-הצדדים.