הדפסה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 7922-03-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:

יונה שגב, ת"ז XXXXXX459

נגד

הנתבעת:
ש.ח. שינוע בע"מ, 513996082

פסק-דין
1. כתב-התביעה וההזמנה לדין הומצאו, על פניו, לידי הנתבעת כדין בתאריך 20.3.2020. אישור -המסירה, שחזר בציון "סרב לקבל – הודבק", נסרק לתיק בית-המשפט. חרף האמור, ועל אף התראה בהחלטתי מיום 4.6.2020, עד היום לא הגישה הנתבעת כתב-הגנה. לפיכך, על יסוד סמכותי שברישא לתקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ניתן בזה, בהעדר-הגנה, פסק-דין על יסודו של כתב-התביעה בלבד.

התביעה מתקבלת. בתוך 15 ימים מיום, שקיבלה פסק-דין זה, תשלם הנתבעת לידי התובע סך של 10,111 ש"ח – עילת-התביעה, ועוד 500 ש"ח להוצאות-המשפט. בסך הכל תשלם הנתבעת לתובע סך של 10,611 ש"ח. איחור יוסיף הפרשי-הצמדה ורבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום-החיוב ועד למועד-התשלום בפועל.

תשומת-לבם של הצדדים, ובייחוד של הנתבעת, מופנית לאמוּר בתקנות 12 ו-16 לתקנות הנזכרות לענין הכוח לעתור לביטולה של החלטה, שניתנה במעמד צד אחד (לרבות פסק-דין זה) , ולענין האפשרות להגיש לבית-המשפט המחוזי בקשה להרשות ערעור.

הדיון שנקבע – בטל. המזכירות תודיע לשני הצדדים, ללא דיחוי.

ניתן היום, א' בתמוז התש"ף, 23 ביוני 2020, שלא במעמד-הצדדים.