הדפסה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 58965-11-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:

סיון פנחס

נגד

הנתבע:
שי אזולאי

פסק דין

כתב-התביעה הומצא כדין לידי הנתבע בתאריך 15.12.2019. כך עולה מאישור המסירה, שנסרק לתיק בית-המשפט . כמו כן, בהתאם לאמור בתצהיר שהגישה התובעת, הנתבע קיבל לידיו את מסמכי התובענה ויודע אודותיה . חרף האמור, עד היום לא הגיש הנתבע כתב-הגנה. לפיכך, ועל יסוד סמכותי שברישא לתקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ניתן בזה, בהעדר-הגנה, פסק-דין על יסודו של כתב-התביעה בלבד.

התביעה מתקבלת. בתוך 15 ימים מיום שהומצא לידיו פסק-דין זה ישלם הנתבע לידי התובעת סך של 1,699 ש"ח – עילת-התביעה, ועוד 300 ש"ח להוצאות-המשפט. איחור יוסיף הפרשי-הצמדה ורבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום-החיוב ועד למועד-התשלום בפועל.

תשומת-לבם של הצדדים לאמור בתקנות 12 ו-16 לתקנות הנדונות לענין הכוח לעתור לביטולה של החלטה (לרבות פסק דין) , שניתנה במעמד צד אחד, ולענין האפשרות להגיש לבית-המשפט המחוזי בקשה לרשות ערעור.

הדיון שנקבע – בטל. המזכירות תמציא את פסק הדין לידי הצדדים ( לנתבע לפי כתובתו הרשומה) ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ד בשבט התש"ף, 9 בפברואר 2020, שלא במעמד-הצדדים.