הדפסה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 58242-11-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:

תם לביא

נגד

הנתבע:
אדי ג'יימס

החלטה
לאחר שעיינתי בבקשה לביטולו של פסק הדין ובתשובה לה באתי לכלל מסקנה כי לא אוכל להיעתר לה.

שניים הם האדנים, שעליהם נסמכת בקשה לביטול פסק דין בהיעדרה של הגנה: נימוק משכנע באשר לסיבה בעטייה לא הוגש כתב הגנה וסיכויים טובים להגנתו של הנתבע, לו יבוטל פסק הדין נגדו. ככל שיציג בעל דין נימוק משכנע לאחד מאלה, יפחת המשקל שנדרש מן האדן השני (רע"א 8292/00 יוספי נ' לוינסון, בפסקה 5 לפסק דינה של כבוד השופטת אילה פרוקצ'יה (פורסם במאגרים, 27.2.2001)) .

בענייננו, כתב התביעה הומצא לידיו של הנתבע כבר ביום 16.12.2020 ופסק דין בהיעדרה של הגנה ניתן ביום 4.2.2020. בתו של הנתבע הגישה בשמו בקשה לביטולו של פסק הדין והסבירה כי הנתבע עזב את הארץ ביום 18.2.2020 ועד ליום הגשת הבקשה טרם שב בשל משבר הקורונה. זו הסיבה, לטענתה, שלא עלה בידו של הנתבע להגיש כתב הגנה. טענה זו איני יכול לקבל מן הסיבה הפשוטה, ש פסק הדין בתובענה ניתן עוד קודם שעזב הנתבע את הארץ.

גם את טענת ההגנה ולפיה התובע השיב את הדירה, ששכר מן הנתבע , כשהיא מלוכלכת ועם נזקים, איני יכול לקבל. ניחא שהטענות לא הושמעו בידי הנתבע אלא בידי בתו , ברם היו אלו טענות בעלמא. הן לא נתמכו ולו בראשיתה של ראייה. לאמור, זולת דברים, שהושמעו מפי קרובת משפחתו של הנתבע, לא הוצג דבר וחצי דבר לתמיכה בטענה.

הנתבע לא הצליח אפוא לה ניח אף לא אחד מן הנדבכים, הנדרשים על מנת לבטל את פסק הדין שניתן . פסק הדין נותר, לפיכך, על כנו. אך לפנים משורת הדין לא ראיתי לחייב את הנתבע בהוצאות בגין בקשה זו.

על החלטה זו רשאי הנתבע לבקש מבית המשפט המחוזי רשות לערער, בתוך 15 ימים מיום שקיבל אותה לידיו (ימיה של פגרת הקיץ של בתי המשפט אינם נמנים בתקופה זו).

ניתנה היום, כ"א בתמוז התש"ף, 13 ביולי 2020, שלא במעמד-הצדדים.