הדפסה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 24930-04-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:

מיכל הר זהב

נגד

הנתבעת:
אמטרה מדיקל בע"מ, 515026359

פסק דין

כתב-התביעה הומצא כדין לידי הנתבעת בתארי ך 23.5.2019, כך עולה מאישור המסירה שהגישה התובעת לתיק בית-המשפט. חרף האמור, עד היום לא הגישה הנתבע ת כתב-הגנה. לפיכך, ועל יסוד סמכותי שברישא לתקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ניתן בזה פסק-דין, בהעדר-הגנה, על יסודו של כתב-התביעה בלבד.

התביעה מתקבלת. בתוך 30 ימים מיום שיומצא לידיה פסק-דין זה תשלם הנתבעת לידי התובע ת סך של 5,200 ש"ח – עילת-התביעה, ועוד 1,000 ש"ח להוצאות-המשפט. איחור יוסיף הפרשי-הצמדה ורבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום-החיוב ועד למועד-התשלום בפועל.

תשומת-לבה של הנתבע ת לאמור בתקנות 12 ו-16 לתקנות הנדונות לענין הכוח לעתור לביטולה של החלטה, שניתנה במעמד צד אחד, ולענין האפשרות להגיש לבית-המשפט המחוזי בקשה לרשות ערעור.

הדיון הקבוע – בטל. המזכירות תמציא את פסק דיני זה לידי הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג בסיוון התשע"ט, 26 ביוני 2019, שלא במעמד-הצדדים.