הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 30

מספר בקשה:1
לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

המבקש:

ליאור מזור (מנהל מיוחד)

נגד

משיבים

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.פתחי חדיגה (החייב)

פסק דין

1. בקשה מטעם המנהל המיוחד להורות על ביטול ההליך (בקשה מס' 16) .

רקע:

2. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 23.3.16.

3. ביום 2.4.18 המנהל המיוחד עתר לראשונה להורות על ביטול ההליך מהטעם שהחייב לא עמד בתשלום דמי מזונות לזוגתו לשעבר בהתאם לסכום שנקצב בהחל טת בית משפט זה ובכך יצר חובות חדשים בהליך, כמו כן, החייב חדל להגיש דוחות חודשיים החל מחודש 01/17.

4. במהלך דיון שהתקיים בעניינו של החייב ביום 27.5.18 בית המשפט (כב' הש' יסכה רוטנברג) קבע שהיה ראוי לבטל את ההליך ללא ארכה. זאת מן הטעם שהחייב פתח את ההליך בשנת 2016 אולם עד למועד הדיון לא הוגשו דוחות חודשיים כסדרם, חוב מזונות לא משולם והחייב יצר פיגורים.

5. לפנים משורת הדין, בית המשפט הורה על ביטול מותנה של ההליך, כך שיכנס לתוקף בתוך 60 ימים , כפוף לעמידת החייב בתנאי ההליך, לרבות תשלום דמי מזונות.

6. לאחר מועד הדיון, זוגתו לשעבר של החייב הגישה מספר בקשות להורות על ביטול ההליך משום שהחייב לא עמד בתשלום דמי המזונות כנדרש.

7. ביום 26.9.19 המנהל המיוחד עתר בשנית להורות על ביטול ההליך משום שהחייב לא המציא את המסמכים הנדרשים לצור ך מיצוי החקירה בעניינו ובכלל זה: מידע בדבר הכספים שצבורים בקופת גמל, צו ירושה/צוואה ביחס לאביו המנוח, נסח טאבו או אישור זכויות בדבר הנכס בו הוא מתגורר, מידע ממשרד הרישוי בדבר כלי רכב הרשומים על שמו, דו"ח מרשם המשכונות, פלט מידע מרשות מיסוי מקרקעין.

כמו כן, המנהל המיוחד טען שהחייב לא ממצה את פוטנציאל השתכרותו. הוא משתכר בסכום של 1,800 ₪ לחודש ו לא פעל למיצוי זכויותיו במוסד לביטוח לאומי. לזאת יש להוסיף שהחייב לא מגיש דוחות חודשיים מתחילת שנת 2019.

8. לבקשת החייב ניתנה לו ארכה להגיב לבקשה ולהמציא את המסמכים הנדרשים (החלטה מיום 10.10.19).

9. לבסוף, החייב המציא את המסמכים הבאים: דו"ח רשם משכונות, דו"ח מסלקה פנסיונית, אישור מיסוי מקרקעין, מידע בדבר כספים הצבורים בקופת גמל, פלט ממשרד התחבורה אודות רישום כלי רכב על שמו.

כמו כן המציא דוחות חודשיים עד לחודש אוגוסט 2019.

10. המנהל המיוחד ציין בתגובה שעדיין חסרים המסמכים הבאים:

נסח טאבו או אישור זכויות ביחס לנכס בו החייב מתגורר.
דו"ח עיון מאת רשם המשכונות.
פלט מידע ממשרד מיסוי מקרקעין ביחס לנכסי החייב ב- 10 השנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס.

11. בהחלטה מיום 27.10.19 ניתנה לחייב ארכה נוספת להמציא את יתר המסמכים תוך שהובהר לחייב שככל שהמסמכים לא יומצאו יכול שההליך יבוטל .

12. ביום 24.11.19 החייב המציא מסמכים נוספים ובהחלטה מאותו היום הבהרתי שיש גבול למשאבים השיפוטיים שבית המשפט יכול ואמור להקדיש כדי לטפל בהחלפת מסמכים בין הצדדים. באותה החלטה הורתי לב"כ החייב לפנות למנהל המיוחד בניסיון להבין מה עוד נדרש להמציא והורתי לצדדים לבוא בדברים ביניהם ולחסוך בזמן שיפוטי.

13. ביום 25.8.21 המנהל המיוחד הגיש בקשה שלישית להורות על ביטול ההליך. זו הבקשה שלפני.

טענות הצדדים:

14. לטענת המנהל המיוחד החייב טרם המציא צו ירושה/צוואה ביחס לאביו המנוח, החייב חדל להגיש דוחות חודשיים- דו"ח אחרון הוגש עבור חודש יוני 2019 ובכך מונע מהמנהל המיוחד להתחקות אחר התנהלותו הכלכלית של החייב. כמו כן, החייב צבר חוב פיגורים בסכום של 1,200 ₪.

15. החייב טען בתגובה שאין בידיו צו ירושה או צוואה משום שאמו בחיים. הוא ציין שהוא מתגורר בבית הוריו ועתר לבדוק את סכום דמי המזונות ששולמו לזוגתו לשעבר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

דיון:

16. לא ניתן להמשיך לנהל את ההליך בדרך זו ועל כן אני מורה על ביטולו.

17. הלכה למעשה החייב לא התייחס לטענה בדבר אי הגשת דוחות חודשיים, חוב פיגורים והעובדה שעד כה לא המציא צו ירושה או צוואה ביחס לעיזבון אביו המנוח.

18. עסקינן בתיק שמתנהל משנת 2016, במשך יותר מחמש שנים (!) מבלי שניתן לקדמו עד כה נוכח מחדלים רבים של החייב וחוסר שיתוף פעולה מלא כנדרש מחייב אשר פונה להליך של פשיטת רגל . כבר בשנת 2018 בית משפט זה הזהיר את החייב שההליך יבוטל ככל שימשיך שלא לשתף פעולה כדרש.

19. למרות דרישות חוזרות ונשנות עד היום החייב לא המציא צו ירושה או צוואה ביחס לעיזבון אביו המנוח. גם כיום החייב צובר חוב פיגורים ולא מגיש דוחות חודשיים ולא ברור במה הוא עוסק והאם הוא ממצה את פוטנציאל השתכרותו או פעל למיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי. למעשה, אחריתו של הליך זה כראשיתו.

20. האדישות לזמנו של בית המשפט, שהוא זמן ציבורי יקר ומצומצם, יש לה מחיר. לא ייתכן שבמשך יותר מחמש שנים בית המשפט יקדיש משאבים יקרים כדי לתת עוד ועוד הזדמנויות לחייב ויכלה זמנו בבדיקת מסמכים חסרים ובחינת עמידת החייב בהתחייבויות מינימליות , הכל בה בשעה שהחייב חוסה תחת הגנת ההליך ולא משתף פעולה כנדש.

21. אין זה מתפקידם של בית המשפט ובעל התפקיד " לתור" אחרי החייב, על מנת שהאחרון יעמוד בדרישות ההליך.

22. לפיכך, ההליכים בעניינו של החייב מבוטלים, לרבות צו הכינוס.

23. צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד החייב ימשיך ויעמוד בתוקפו למשך 3 חודשים שאז יבוטל.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.