הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 26

מספר בקשה:2
לפני כבוד השופט מיכאל קרשן

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש:

עופר שפירא (מנהל מיוחד)

נגד

המשיב:

אמנון חדד (החייב)

פסק דין

לפנַי בקשת המנהל המיוחד להורות על ביטול ההליך נוכח מחדלי החייב.
העובדות הצריכות לעניין
ביום 10.9.2019 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, במסגרתו הושת עליו תשלום חודשי בסך של 150 ₪ בחודש החל מחודש אוקטובר 2019. החייב פעל להמצאת הודעות בדבר צו הכינוס לנושים.
החייב, יליד 1958, גרוש ואב לשני ילדים בגירים שאינם סמוכים על שולחנו, מתגורר בדירה בת 3 חדרים שלטענתו הינה משרד שהוסב למחסן ודמי השכירות הם בסך של 2,400 ₪ בחודש אך החייב לא שילם דמי שכירות מזה מספר חודשים. החייב טען כי הוא חולה אונקולוגי, מוזן דרך הוריד ומוגדר כבעל נכות בשיעור של 200% וכי מחלתו הביאה להסתבכותו הכלכלית, ובנוסף הוצא נגדו צו לפינוי הקיוסק בו עבד והוטל עליו לשלם קנס בסך של 12,000 ₪.
בדו"ח המסכם מיום 27.12.2020, פירט המנהל המיוחד, כי הכנסות החייב עמדו על כ-5,120 ₪ בחודשים 5-10 לשנת 2020. החייב יוצר לכאורה חובות חדשים ומפר את החוק כשהוא נוהג ברכבו בלא ביטוח בתוקף. החייב לא המציא למנהל המיוחד אישור נכות ואישור למצבו הרפואי הנטען וכן לא המציא מסמכים עדכניים לעניין נכסיו ונכסים שירש מהוריו. ככל שלא ימציא החייב מסמכים אלו לא יהיה מנוס מביטול ההליך.
בהמשך, המציא החייב: אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, לפיו נקבעה לו נכות רפואית זמנית בשיעור של 75% ואי כושר בשיעור של 100% עד ליום 28.2.2022, ( כאשר הנכות בתקופה הקודמת עמדה על שיעור של 100%); אישור שהחייב אינו זכאי לקצבת שירותים מיוחדים שכן אינו תלוי בזולת; כתב האישום בעניין הקיוסק. החייב טען כי בעזרת ילדיו מתאפשר לו להתגורר בדירה בלא לשלם דמי שכירות, אך לא תמך טענותיו באסמכתאות.
החייב לא המציא את המסמכים: פרטת עיזבון של אמו המנוחה; אסמכתאות להעברת רכוש האם עוד בחייה לאחיו של החייב; אישור על קבלת 100,000 ₪ תמורת חלקו בעיזבון אמו המנוחה; פרטת עיזבון' צו ירושה ובקשה לצו ירושת אביו המנוח של החייב. נוכח המצאת המסמכים החלקית, טען המנהל המיוחד, כי ככל שהחייב לא ימציא את המסמכים החסרים, אין כל תועלת בהמשך ניהול ההליך.
בהתאם לכך, ניתנה החלטתי ביום 8.4.2021, לפיה על החייב להמציא את כלל המסמכים האמורים בתוך 30 יום ואם לא יעשה כן, יגיש המנהל המיוחד בקשה בהתאם לשיקול דעתו.
החייב לא פעל כנדרש, וביום 25.5.2021, הגיש המנהל המיוחד בקשה לביטול ההליך בשל מחדלי החייב באי הגשת דוחות חודשיים באופן רציף ובאסמכתאות חלקיות בלבד ובשל אי הגשת המסמכים אשר נתבקש מספר פעמים להמציא, וכן לנוכח יתרת קופת הכינוס העומדת על סך של 1,715 ₪ בלבד.
דיון והכרעה
נראה, כי החייב אשר ממשיך לצבור מחדלים, מנצל את ההליך לרעה. לא מן הנמנע כי לחייב הכנסות נוספות שאינו מדווח עליהן וכן נכסים שירש מהוריו. החייב מתמיד באי הצגת מסמכים שנתבקשו ממנו ובצבירת מחדלים במסגרת הליך הפש"ר.
במצב דברים זה ולאחר שניתנה לחייב הזדמנויות רבות לפעול כנדרש בהליך ולא עשה כן, סבורני כי החייב אינו זכאי להגנת פקודת פשיטת הרגל [ נוסח חדש], תש"ם-1980, ואין לי אלא לקבוע כי החייב אינו נוהג בתום לב בהליך ומנצל אותו לרעה.
לפיכך, אני מבטל את צו כינוס הנכסים ודוחה את הבקשה להכריז על החייב כפושט רגל.
צו עיכוב היציאה מהארץ יישאר בתוקפו עד ליום 26.8.2021 ואז יבוטל.
מבוטל בזה הדיון הקבוע ליום 15.11.2021.
המנהל המיוחד ימציא פסק דין זה לחייב.

ניתן היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.