הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 24

לפני :
השופט יעקב שפסר, סגן הנשיאה

התובעים:

 1. איתן אביטן
 2. גיורא אלחדד
 3. א.ר. גולן חקלאות בע"מ
 4. עמנואל אשכנזי
 5. קלוד בלחסן
 6. גיא ברזילי
 7. דוד גואטה
 8. מאיר גואטה
 9. בנימין גולדברג
 10. ג'רבי נסים בע"מ
 11. מיכאל דעדוש
 12. יזהר הלוי
 13. איתן הלר
 14. אייל חרמוני
 15. יובל חרמוני
 16. אליעזר טרפלר
 17. אורלי כהן נחמני
 18. אברהם לב
 19. שלמה מזרחי
 20. יצחק מנחם
 21. תמר סויסה
 22. אהרון עדוי
 23. סעדיה קטעי

ע"י ב"כ עו"ד יובל אדלר ועו"ד טל רגב

נגד

הנתבעת:
מועצת הצמחים

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 7.4.22 שעה 09:00, לפני כב' סגן הנשיאה, השופט אורן שוורץ .

באחריות ב"כ התובעים לבצע מסירה כדין של כתב התביעה והחלטה זו לנתבע ת, תוך 15 יום מהיום ולהמציא עותק מאישור המסירה לתיק ביהמ"ש. כמו כן ולנוכח היקף כתב התביעה יוגשו ע"י ב"כ התובעים, בתוך 7 ימים מהיום, עיקרי טיעון בהיקף של עד שני עמודים.
כמו כן וככל שטרם עשו כן, מתבקש ים ב"כ התובע ים להגיש עותק התביעה על נספחיה כשהוא כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בתוך 7 ימים.

כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כשהוא על נספחיו, כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בנוסף להגשתו במערכת "נט המשפט". ככל שהיקף כתב ההגנה עולה על 10 עמודים, יצורפו לו עיקרי טיעון בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים.

אם לא יוגש כתב הגנה במועד, על התובעים להגיש בקשה מתאימה תוך 7 ימים מחלוף המועד להגשת כתב ההגנה.

נקבע לתז"פ לבדיקת הגשת כתב הגנה או מחיקה מחוסר מעש (בהעדר כתב הגנה או בקשה אחרת), ליום 23.1.22.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות").

דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעים 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבע ת 14 יום לאחר מכן.

המזכירות מתבקשת לעדכן את רישומיה בהתאם.

ניתנה היום, י"ח חשוון תשפ"ב, 24 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.