הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 21

לפני :
השופט יעקב שפסר, סגן הנשיאה

התובעת:

נמצא יזמות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רון טורקלטאוב

נגד

הנתבעת:
יעדים, הנחיית תהליכים חברתיים וארגוניים בע"מ

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 24.4.22 שעה 10:00, לפני כב' השופטת שרון גלר.

באחריות ב"כ התובעת לבצע מסירה כדין של כתב התביעה והחלטה זו לנתבעת, תוך 15 יום מהיום ולהמציא עותק מאישור המסירה לתיק ביהמ"ש. כמו כן וככל שטרם עשה כן, מתבקש ב"כ התובעת להגיש עותק התביעה על נספחיה כשהוא כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בתוך 7 ימים.

כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כשהוא על נספחיו, כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בנוסף להגשתו במערכת "נט המשפט". ככל שהיקף כתב ההגנה עולה על 10 עמודים, יצורפו לו עיקרי טיעון בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים.

אם לא יוגש כתב הגנה במועד, על התובעת להגיש בקשה מתאימה תוך 7 ימים מחלוף המועד להגשת כתב ההגנה.

נקבע לתז"פ לבדיקת הגשת כתב הגנה או מחיקה מחוסר מעש (בהעדר כתב הגנה או בקשה אחרת), ליום 23.1.22.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות").

דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעת 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבעת 14 יום לאחר מכן.

המזכירות מתבקשת לעדכן את רישומיה בהתאם.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשפ"ב, 21 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.