הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 17

מספר בקשה:17
לפני כבוד השופט מיכאל קרשן

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980

המבקש:

נדב שפירא (מנהל מיוחד)

נגד

המשיב:

ציון יצחק יהלומי (החייב)

פסק דין

לפנַי בקשת המנהל המיוחד לביטול הליך בשל אי עמידת החייב בהוראות ההליך.

החייב כבן 57, פרוד מזה מספר שנים ואב לשני ילדים (בהם קטינה) אשר אינם סמוכים על שולחנו. חובותיו נאמדים במיליוני ₪. ביום 11.11.2018 ניתן צו לכינוס נכסי החייב במסגרתו הושת על החייב תשלום חודשי בסך של 350 ₪.

בעניינו של החייב התקיים דיון ביום 30.1.2020. המנהל המיוחד הציע תכנית פירעון, אלא שאחד מן הנושים התנגד לתכנית הפירעון המוצעת. משכך, וכן לאור התנהלותו הקלוקלת של החייב בהליך והספקות הרבים בנוגע לאופן יצירת החובות, ניתנה לחייב ההזדמנות להגיש הצעת הסדר לנושיו.

ביום 14.6.2021 התקיים דיון נוסף בעניין החייב. החייב הציע הצעה להסדר נושים אך זו לא זכתה לרוב מניין וערך. לאחר ששמע החייב את דברי בית המשפט בדיון, ביקש באמצעות ב"כ להציע הצעה משופרת לנושיו. בתום הדיון ניתנה החלטה המאפשרת לחייב להציע לנושיו הצעה משופרת באופן משמעותי ולהעביר את ההצעה המשופרת למנהל המיוחד תוך 30 יום.

ביום 2.8.2021 הגיש המנהל המיוחד הודעה במסגרתה עדכן כי החייב לא הגיש הצעה להסדר נושים אך המנהל המיוחד לא יתנגד למתן ארכה בת 7 ימים. בו ביום הוריתי על מתן ארכה כהצעת המנהל המיוחד וכן הוריתי למנהל המיוחד בהחלטה, כי בחלוף המועד ובהיעדר התייחסות המבקש, יגיש בקשה נפרדת ומנומקת לביטול ההליך או כל בקשה אחרת.

ביום 15.8.2021 עתר המנהל המיוחד לביטול ההליך. מהבקשה עולה שהתנהלות החייב לאורך ההליך הייתה רצופה במחדלים והחייב אף לא הגיש הצעה משופרת להסדר נושים בהתאם לבקשתו ולהחלטות בית המשפט.

עוד עולה מהבקשה לביטול ההליך, כי מצבת הנשייה של החייב עומדת על סך של מעל 4,000,000 ₪ ומורכבת ברובה מחובות אשר ברובם המכריע ( כ-3.5 מיליון ₪) אינם ב ני הפטר, בהתאם להוראת סעיף 69 פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

מבטל הד

בהחלטה מיום 16.8.2021, ניתנה לחייב זכות תשובה לבקשה לביטול ההליך, אך החייב שוב לא ניצל את ההזדמנות שניתנה לו ולא טרח להגיש כל הודעה או בקשה מטעמו.

עיינתי בבקשת המנהל המיוחד ובקורות ההליך. לאחר שנוכחתי כי בקשת המנהל המיוחד לביטול ההליך וההחלטה לתגובה הומצאו לחייב וזה לא טרח להגיש כל התייחסות, לא ראיתי מנוס מקבלת הבקשה.

החייב אינו נוהג בתום לב בהליך ומנצל את ההליך לרעה. החייב אינו זכאי להגנות שמספקת לו הפקודה בשעה שהוא ממשיך לצבור מחדלים ואינו נשמע להוראות ההליך והחלטות בית המשפט. בהתחשב באופי הנשייה מאף לא ראיתי איזו תועלת תצמח לנושים מהמשך ההליך ולפיכך, אני מבטל את צו כינוס הנכסים ודוחה את הבקשה להכריז על החייב פושט רגל.

צו עיכוב היציאה מהארץ יישאר בתוקפו עד ליום 14.12.2021 ואז יבוטל.

מבוטל גם הדיון שנועד להכרעה בגורל ההליך.

המנהל המיוחד ימציא החלטה זו לחייב.

ניתן היום, י"א תשרי תשפ"ב, 17 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.