הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 11

לפני כבוד השופטת שרון גלר

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין: הרולד מימוני, ת"ז XXXXXX432 (להלן "החייב")

החייב:

הרולד מימוני

נגד

המשיבים:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.ערן קאופמן (מנהל מיוחד)

פסק דין

בתיק זה התקיים דיון ביום 7.12.20 אליו זומנו נושים כדין. במסגרת הדיון גובשה הסכמה ביחס לתכנית פירעון לחייב וזו טרם אושרה, נוכח הצורך בהשלמת בדיקות ביחס לזכויות ירושה של החייב.
הוגשה הודעת עדכון מטעם המנהל המיוחד, ממנה עולה כי התקבלו אצלו חלק מהמסמכים הרלוונטים ביחס לזכויות הירושה של החייב, אך טרם מוצו הבדיקות בעניין זה. המנהל המיוחד עתר לאישור תכנית הפירעון כמפורט בפרוטוקול הדיון והבהיר כי הודעה משלימה לעניין זכויות ירושה תוגש בכפוף להשלמת הבדיקות.

נוכח האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

1. החייב מוכרז פושט רגל. מגבלות צו הכינוס ימשיכו לחול. המנהל המיוחד מתמנה כנאמן על נכסיו.

2. מאושרת תכנית הפירעון המוסכמת במסגרתה יוסיף החייב סך של 98,600 ₪ , בתשלומים של 1,700 ₪ לחודש, למשך 58 חודשים . סכומים ששולמו ממועד הדיון ייזקפו על חשבון תכנית הפירעון.

זכויות כספיות של החייב אשר אינן מוגנות על פי דין, ימומשו על ידי הנאמן לטובת קופת הכינוס.
ככל ויאותרו נכסים נוספים לחייב אף לאחר החלטה זו, יפעל הנאמן למימושם.

3. הנאמן ישלים את הבדיקות ביחס לזכויות הירושה של החייב. ככל שיימצאו זכויות כאמור, אלו יוקנו לקופת הכינוס.

הנאמן יגיש הודעת עדכון משלימה בעניין זה עד ליום 15.6.21.

3. החייב רשאי להקדים תשלומים והוא פטור מהגשת דוחות שוטפים, אלא לפי דרישה.

4. מזכירות- נא לקבוע תז"פ ליום 17.6.21 וליום 1.1.2026.

ניתן היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.